Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
02320 Digitale systemer F18
02504 Computer Vision F18
02564 Realtidsgrafik F18
02580 Analyse og beregninger på geometriske data F18
02612 Optimering med bibetingelser F18
02685 Scientific Computing for differentialligninger F18
10314 Magnetisme og magnetiske materialer F18
11834 Matematik i Fysikken Jan 18
11996 Fagprojekt - Bygningsdesign F18
11B13 Brandteknisk dimensionering F18
12205 Klimaændringer – effekter, imødegåelse og tilpasning F18
12238 Priority Organic Pollutants - Transport, Distribution and Transformation F18
23102 Fødevaresikkerhed i produktionskæder F18
25305 Marin akvakultur F18
25323 Emner i Akvatisk Videnskab og Teknologi F18
25327 Kemisk Oceanografi F18
26202 Fysisk kemi for biovidenskaberne F18
26263 Molekylære elektronstrukturmetoder F18
26271 Fysisk kemi F18
26428 Spektroskopi af organiske stoffer F18
30110 Fagprojekt - Geofysik og Rumteknologi F18
30160 Signaler i kontinuert og diskret tid F18
31236 Lydopfattelse og hørelsens signalbehandling F18
31782 Elektriske maskiner F18
33250 Halvlederkomponenters teknologi F18
33257 Visualisering af mikro- og nanostrukturer F18
34021 Introduktion til Optik og Fotonik F18
34210 Introduktion til digital kommunikation F18
34240 Datakompression og billedkommunikation F18
34241 Digital videoteknologi F18
34343 Mobile backhaul net F18
34393 Ph.D. Course in Design of Mobile Backhaul Networks F18
41035 Dynamik og svingninger F18
41225 Ikke-lineær Bølgedynamik F18
41312 Fluid Mekanik F18
41342 Økobil E17
41416 Energisystemer - Analyse, design og optimering F18
41421 Videregående Kraftværksteknik F18
41501 Styrkelære 1 F18
41511 Maskinelementer - Grundlæggende F18
41512 Effekttransmitterende maskinelementer - design og optimering F18
41521 Videregående svingnings- og stabilitetslære F18
41527 Plasticitet og krybning F18
41656 Materialer i avancerede anvendelser of produkter F18
41748 Modellering i materiale- og procesteknologi - termomekanik F18
42090 Helhedsdesign af Engineering Systems F18
42467 Strategic differentiation F18
46600 Aeroakustik F18
62033 Teknologi og Markedsføring F18
62043 Innovations- og videnledelse F18
62161 Erhvervsøkonomi F18
62165 Projekt 1 - Bæredygtige produkter F18
62170 Engelsk 2 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 2 F18
62171 Afsætningsøkonomi F18
62180 Engelsk 3 - Britiske samfundsforhold og akademisk skrivning 3 F18
62200 Interkulturel management og marketing F18
62213 Erhvervsøkonomi og projektstyring F18
62217 Projekt 3 - Integreret produktudvikling, teori F18
62254 Trafikanlæg og Klimatilpasning F18
62261 Bygningsinstallationer F18
62265 Trafik og veje i byområder F18
62267 SMART energiforsyning F18
62362 Etagebyggeri af beton F18
62369 Videregående bygningsinstallationer F18
62416 Videregående mobilapplikationsudvikling E17
62450 Informations Teknologi 2 F18
62514 Objektorienteret programmering F18
62596 Distribuerede systemer F18
62711 Digitale systemer, design af F18
62732 Analog elektronik F18
62757 Verifikation af effekt elektronik F18