Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
02138 Digital elektronik 1 E16
02332 Compilerteknik E16
02454 Introduktion til kognitionsvidenskab E16
02619 Model prædiktiv regulering E16
10036 Elektromagnetisme for fysikere E16
10250 Elektronmikroskopi til karakterisering af avancerede materialer E16
10347 Introduktion til biofysik E16
11760 Projektering af større lavenergibygning E16
11954 Boligbyggeri og bygningsdesign E16
12202 Miljø og bæredygtighed E16
23151 Aquatic Food Primary Production: Fishery and Aquaculture E16
23511 Grundlæggende Fødevareproduktionsteknologi E16
23564 Integreret produktudvikling i fødevareindustrien E16
23711 Fødevareteknologi E16
27625 Algoritmer i bioinformatik Jan 17
27825 Algoritmer i bioinformatik Jan 17
31001 Elektriske kredsløb 1 E16
31352 Effektelektronik 1 E16
34052 Ikke-lineær optik E16
34220 Kodning i kommunikationssystemer Jan 17
34250 Avanceret billed- og videokodning E16
34251 Foldningskoder og iterative dekodningsmetoder Jan 17
34345 Signalsystemer og teknologi for jernbaner E16
41000 Ingeniørarbejde E16
41409 Introduktion til køle- og varmepumpeteknik, teori og praksis Jan 17
42430 Projektledelse F12
46211 Offshore vindenergi 16F
46211 Offshore vindenergi E16
62016 Matematik for Design F17
62120 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) E16
62187 Projekt 3 - Integreret produktudvikling, teoridel E16
62188 Projekt 3 - Integreret produktudvikling, projektdel Jan 17
62240 Engelsk 5 - Forretningskommunikation E16
62244 Innovation af forretningskoncepter - teori E16
62250 Projektering og drift af komplekse bygnings- og infrastrukturprojekter Jan 17
62315 Bæredygtigt boligbyggeri og omgivelserne E16
62325 Den moderne kommune: infrastruktur og bygningsrenovering E16
62330 Projektering af bygnings- og infrastrukturprojekter Jan 17
62335 Betonkonstruktioner og udførelse E16
62380 Diplomingeniørprojekt A E16
62390 Diplomingeniørprojekt B E16
62395 Halkonstruktioner og statisk ubestemte konstruktioner E16
62422 Medicoteknik 1 E16
62522 Mobilapplikationsudvikling - Android E16
62549 Advanced Object Oriented Programming using C# and .NET E16
62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder E16
62576 Netværkspraktik F16
62581 IT og kommunikation E16
62585 3D-brilleteknologi og mobile enheder E16
62645 Modellering og Programmering F17
62676 Mekanik for Elektroingeniører E16
62694 Dynamik F17
62732 Analog elektronik E16
62733 Projektarbejde i elektroteknik Jan 17
62751 Digital elektronik + PLC E16
62999 Innovation Pilot E16