Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) Aug 17
01666 Fagprojekt - Bachelor i Matematik og Teknologi F17
02001 Forskningsfordybelse, DTU Compute Jul 17
02122 Fagprojekt - Bachelor i Softwareteknologi F17
02128 Softwareprojekt Jun 17
02238 Biometriske systemer Jun 17
02320 Digitale systemer F17
02324 Videregående programmering F17
02343 CDIO-Projekt F17
02347 Parallelle systemer F17
02403 Introduktion til matematisk statistik Jun 17
02443 Stokastisk simulation Jun 17
02506 Videregående billedanalyse F17
02632 Introduktion til programmering og databehandling Aug 17
02633 Introduktion til programmering og databehandling Jun 17
02634 Programmering og databehandling (andet programmeringssprog) Aug 17
02935 Introduktion til anvendt statistik og R for Ph.d. studerende Jun 17
02941 Fysisk baseret rendering og modellering af materialers udseende Jun 17
02953 Konveks optimering Jun 17
10103 Kvantemekanik repetitionsforløb Aug 17
10209 Røntgen- og neutroneksperimenter ved internationale forskningsanlæg Jun 17
10240 Design-Build 2: Wind Energy Harvesting - General Engineering Jun 17
10314 Magnetisme og magnetiske materialer F17
10420 Sportsfysik Jun 17
10467 Metoder og instrumenter til fysiske målinger Jun 17
10900 Fysik 1 repetitionsforløb Aug 17
10910 Fysik 1 repetitionsforløb Aug 17
11067 Bygningsrenovering og Transformation - Projekt F17
11110 Termisk bygningsfysik Aug 17
11140 Energi og indeklima Aug 17
11353 Trækonstruktioner Aug 17
11443 Petrofysisk laboratoriekursus Aug 17
11466 Avanceret bjergartsmekanik og tunneller Aug 17
11521 Bæredygtig Urbanisering ud fra et praktisk perspektiv Aug 17
11561 Byggematerialer - anvendelse og forsøg Jun 17
11691 Fagprojekt - Bachelor i Byggeteknologi F17
11909 Building Design Project 1:1 Aug 17
11936 Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign 1 Aug 17
11957 Bæredygtigt bygningsdesign - holistisk energirenovering F17
11982 Integreret design projekt F17
11994 Ingeniørdesign i byskala Jun 17
11996 Fagprojekt - Bygningsdesign F17
11B25 Branddynamik F17
12003 Miljøteknisk feltkursus Jun 17
12135 Waste management at Roskilde Festival Jun 17
12144 Material Flow Analysis Aug 17
12203 Miljøfagprojekt Jun 17
12326 Feltkursus i anvendt geofysik Aug 17
12331 Feltundersøgelser af forurenede grunde Jun 17
12600 Miljø og nanoteknologi Jun 17
12902 Livscyklusmodellering af affaldssystemer Jun 17
23512 Grundlæggende Fødevareproduktionsteknologi (komprimeret) Jul 17
23531 Entrepreneurship in Food and Bio Engineering Aug 17
23532 Øl brygning og egenkontrol kursus Jun 17
23836 Quantitative Microbiological Risk Assessment Jun 17
23921 Risikoanalyse og modellering F17
24005 Introduktion til molekylær diagnostik Jun 17
24999 Modellering af sygdomsspredning Jun 17
25102 Oceanografi Jun 17
25313 Fiskerigenetik og conservation af akvatisk biodiversitet Jun 17
25322 Design og anvendelse af Recirkulationssystemer til fiskeopdræt Jun 17
25324 Akvatisk feltarbejde Jun 17
26199 Kemi BootCamp Aug 17
26245 Computerbaserede metoder i kemi og biologi Jun 17
26299 Fysisk kemi - repetition Aug 17
26455 Fysisk organisk kemi og reaktionsmekanismer Jun 17
26499 Organisk Kemi - repetition Aug 17
27042 Introduktion til Systembiologi, juni version Jun 17
27420 Heterolog proteinproduktion i mammale celler Jun 17
27685 Immunologisk bioinformatik Jun 17
27692 Modul 3: Værdiskabelse i farma- og bioteknologi Jun 17
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion F17
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik F17
28344 Bioteknologi og procesdesign F17
28346 Øvelser i avanceret fermenteringsteknologi Jun 17
30010 Programmeringsprojekt Jun 17
30082 Projektarbejde i Digitaldesign Jun 17
31036 Elektriske energisystemer F17
31250 Miljøakustik Jun 17
31598 Engineering World Health Sommerskole i medicoteknisk instrumentering Sommer 17
31745 Beregninger i elektriske energisystemer Jun 17
33422 Nanolitografi Jun 17
33475 Nano-3W: Eksperimentel mikro- og nanoteknologi Aug 17
41020 Produktanalyse og redesign F17
41270 Grøn Skibsfart Jun 17
41315 Anvendt CFD Jun 17
41346 Forbrændingsmotorer - Eksperimentelle metoder og databehandling F17
41390 Eksperimentel fluid dynamik og data fortolkning Jun 17
41591 Topologioptimering Jun 17
41709 Projektkursus i metalforarbejdningsprocesser Jun 17
41738 Eksperimentel plastteknologi Jun 17
41801 Fagprojekt F17
41810 Eksperimentel undersøgelse af maskinelementer Jun 17
41860 Design af energianlæg F17
42106 Finansiel risikostyring Aug 17
42116 Implementering af OR løsningsmetoder Jun 17
42183 Innovationsprojekter inden for mobilitet i en "Smart City"-kontekst Jun 17
42270 Grundkursus i Byplanlægning Jun 17
42340 Bæredygtighed i ingeniørløsninger Jun 17
42413 Simulering af produktions- og servicesystemer Jun 17
42429 Projektledelse Aug 17
42467 Strategic differentiation Jun 17
42584 Fagprojekt - Strategisk Analyse og Systemdesign F17
42878 Anskaffelse og styring af rullende jernbanemateriel Jun 17
42991 By- og trafikplanlægning Jun 17
42995 Intelligente transportsystemer (ITS) og projektvurdering F17
46010 Vindmøllebil F17
46430 Eksperimentel Materialekarakterisering Jun 17
62014 Grønt Entreprenørskab F17
62024 PI Project 2 Prototypeudvikling Jun 17
62047 Interkulturel projektledelse Jun 17
62088 Produktionsforståelse (projekt 1) F17
62089 Integreret produktion (projekt 2) F17
62108 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3) F17
62120 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) F17
62157 Matematik Basis 3 Jun 17
62163 Grundlæggende mekanik Jun 17
62172 Fransk - Kultur og samfund 1 F17
62175 Spansk - Kultur og samfund 1 F17
62176 Tysk - Kultur og samfund 1 F17
62188 Projekt 3 - Integreret produktudvikling, projektdel Sommer 17
62193 International markedsføring af netværksbaserede IT-systemer F17
62243 Innovation af forretningskoncepter - projekt Jun 17
62250 Projektering og drift af komplekse bygnings- og infrastrukturprojekter Jun 17
62254 Trafikanlæg og Klimatilpasning F17
62318 Byggeri F17
62318 Byggeri Sommer 17
62325 Den moderne kommune: infrastruktur og bygningsrenovering F17
62330 Projektering af bygnings- og infrastrukturprojekter Jun 17
62390 Diplomingeniørprojekt B F17
62450 Informations Teknologi 2 F17
62603 Termodynamik med projekt F17
62630 Individuelt Projekt i Engineering F17
62683 Maskinkonstruktion F17
62698 Materialer og fremstilling F17
62699 Produktudvikling F17
62732 Analog elektronik F17
62733 Projektarbejde i elektroteknik Jun 17
62784 Design/build-projekt indenfor elforsyning F17
62849 Projekt P6 F17