Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01005 Matematik 1 E18
01006 Matematik 1 E18
01017 Diskret matematik E18
01018 Diskret matematik 2: algebra E18
01019 Diskret matematik E18
01025 Matematik 2 for Matematik og Teknologi E18
01034 Matematik 2 E18
01035 Matematik 2 E18
01237 Differentialgeometri og parametrisk design E18
01415 Computational Discrete Mathematics E18
01418 Introduktion til partielle differentialligninger E18
01527 Videregående grafteori E18
01617 Dynamiske systemer 1 E18
01715 Funktionalanalyse E18
01901 Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører E18
01904 Diskret matematik E18
01920 Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører E18
02101 Indledende programmering E18
02110 Algoritmer og datastrukturer 2 E18
02121 Introduktion til softwareteknologi E18
02132 Computersystemer E18
02135 Introduktion til Cyber Systemer E18
02138 Digital elektronik 1 E18
02155 Computerarkitektur E18
02156 Logiske Systemer og Logikprogrammering E18
02157 Funktionsprogrammering E18
02158 Parallelprogrammering E18
02159 Operativsystemer E18
02162 Software Engineering 2 E18
02203 Design af digitale systemer E18
02209 Test af digitale systemer E18
02223 Fundamentale modeller for moderne indlejrede systemer E18
02232 Anvendt Kryptografi E18
02234 Aktuelle emner i systemsikkerhed E18
02239 Datasikkerhed E18
02242 Program analyse E18
02246 Model tjek E18
02249 Beregningsmæssigt hårde problemer E18
02255 Praktisk kryptologi E18
02263 Formelle aspekter af software engineering E18
02269 Process Mining E18
02284 Videnbaserede systemer E18
02287 Logiske teorier for usikkerhed og læring E18
02312 Indledende programmering E18
02313 Udviklingsmetoder til IT-systemer E18
02315 Versionsstyring og testmetoder E18
02318 Indledende programmering for diplom-E E18
02321 Hardware/Software Programmering E18
02323 Introduktion til statistik E18
02332 Compilerteknik E18
02369 Software processer og mønstre E18
02393 Programmering i C++ E18
02402 Introduktion til statistik E18
02405 Sandsynlighedsregning E18
02407 Stokastiske processer - Sandsynlighedsregning 2 E18
02409 Multivariat statistik E18
02411 Statistisk forsøgsplanlægning E18
02413 Statistisk kvalitetskontrol E18
02417 Tidsrækkeanalyse E18
02418 Statistisk modellering: teori og anvendelser E18
02425 Diffusioner og stokastiske differentialligninger E18
02427 Videregående tidsrækkeanalyse E18
02429 Analyse af korrelerede data: Mixede lineære modeller E18
02450 Introduktion til machine learning og data mining E18
02451 Digital signalbehandling E18
02454 Introduktion til kognitionsvidenskab E18
02458 Kognitiv modellering E18
02461 Introduktion til intelligente systemer E18
02502 Billedanalyse E18
02505 Medicinsk billedanalyse E18
02508 Udvidet introducerende statistik E18
02515 Sundhedsteknologi E18
02525 Introduktion til Matematik og Teknologi E18
02561 Computer grafik E18
02562 Rendering - introduktion E18
02586 Statistisk Genetik E18
02601 Introduktion til numeriske algoritmer E18
02610 Optimering og datafitting E18
02619 Model prædiktiv regulering E18
02624 Introduktion til inverse problemer E18
02631 Introduktion til programmering og databehandling E18
02635 Programmering af matematisk software E18
02689 Videregående numeriske metoder til løsning af differentialligninger E18
02692 Introduktion til programmering og databehandling E18
02805 Sociale grafer og interaktioner E18
02807 Beregningsmæssige Værktøjer til Datavidenskab E18
02809 UX Design Prototypeudviking E18
02823 Computerspil prototyper E18
02826 Lyddesign til digitale medier E18
02830 Avanceret projekt i digitale medieteknologier E18
10018 Fysik 1 E18
10020 Fysik 1 E18
10022 Fysik 1 E18
10024 Fysik 1 E18
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi E18
10033 Mekanik og fysisk modellering E18
10036 Elektromagnetisme for fysikere E18
10041 Fysik 2 - General Engineering E18
10044 Fysik 2 E18
10050 Modelfysik E18
10052 Grundlæggende fysik og kemi E18
10104 Introduktion til kvantemekanik E18
10112 Videregående kvantemekanik E18
10122 Statistisk fysik E18
10200 Materialers struktur og dynamik studeret med røntgen og neutroner E18
10250 Transmissionselektronmikroskopi til karakterisering af avancerede materialer E18
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik E18
10305 Videregående faststoffysik E18
10333 Fysikken i vedvarende energi E18
10337 Teoretisk mikrofluidik E18
10380 Kvanteoptik E18
10400 Plasmafysik E18
10405 Relativitetsteori E18
10508 Journal club om elektronstruktur E18
10520 Journal club om plasmafysik og fusionsenergi E18
10610 Teknologihistorie E18
10916 Fysik 1 E18
10935 Fysik 1 E18
11000 Ingeniørarbejde E18
11020 Brandsikkerhed i bygninger E18
11023 Konstruktionsbrandteknik E18
11034 Videregående Bygnings Informations Modellering (BIM) E18
11035 Videregående BIM for bygningsdesign E18
11080 Videregående bygningsprojektering E18
11112 Bygningsinstallationer 1 E18
11115 Bygningsenergi og -installationer - Integreret design E18
11116 Energirigtigt byggeri E18
11122 Varme- og stoftransport i bygninger E18
11124 Computational Fluid Dynamics vedrørende bygninger E18
11128 Udvikling af solenergianlæg E18
11141 Energi og indeklima E18
11142 Dagslys og belysning E18
11203 Introduktion til indeklima E18
11221 Ventilation og klimateknik E18
11305 Bærende Konstruktioners Numeriske Modellering 1: Elementmetoden E18
11318 Stålkonstruktioner E18
11320 Konstruktionsanalyse af bygninger E18
11341 Bærende konstruktioner 1 E18
11343 Bærende konstruktioner 3: Ramme- og pladekonstruktioner E18
11346 Bærende Konstruktioners Numeriske Modellering 2: Ikke-lineær elementmetode E18
11351 Videregående betonstyrkelære E18
11374 Jordskælvs- og vindteknik E18
11375 Brokonstruktioner E18
11412 Geoteknik og anlægskonstruktioner E18
11418 Bjergartsfysik og bjergartsmekanik E18
11420 Mineralske råstoffer E18
11430 Videregående ingeniørgeologi: Jord og porrøse bjergarter E18
11440 Olie- og gas ressourcer E18
11451 Vejbefæstelser E18
11464 Videregående jordmekanik - styrke og stivhed af jord E18
11563 Betonteknologi E18
11764 Ventilation og indeklima E18
11767 Statistik i eksperimentel materialelære E18
11900 Bygningskomponentdesign E18
11911 Konstruktionselementer og deres virkemåde 1 E18
11951 BIM og visuel kommunikation E18
11954 Boligbyggeri og bygningsdesign E18
11955 Byens rum, den store konstruktion E18
11990 Ingeniørarbejde - fra dele til et hele E18
11995 Designteori og metoder E18
11997 Bæredygtighed og livscyklusvurdering E18
12000 Vand og miljømanagement E18
12102 Miljøtekniske processer E18
12104 Modellering af miljøtekniske processer E18
12108 Water Treatment: Biochemical Processes E18
12109 Fysisk-kemiske vandbehandlingsteknologier E18
12111 Miljøtekniske processer for kandidater E18
12122 Afløbssystemer og urban regnvandshåndtering E18
12130 Affaldssystemer og affaldsteknologi E18
12134 Miljøteknisk Mikrobiologi E18
12139 Resource Engineering E18
12142 Industriel Økologi E18
12145 Terrestrial Ecology E18
12202 Miljø og bæredygtighed E18
12228 Urban luftforurening E18
12233 Kvalitet af overfladevand E18
12333 Vandressourceforvaltning E18
12336 Grundvandskvalitet E18
23101 Introduktion til fødevareproduktionskæder E18
23151 Aquatic food primary production: Fishery and aquaculture E18
23152 Aquatic food processing and technology E18
23205 Bekæmpelse af infektionssygdomme E18
23210 Prædiktiv fødevaremikrobiologi E18
23272 Risikoanalyse i fødevaresikkerhed E18
23281 Præklinisk lægemiddeludvikling E18
23511 Grundlæggende fødevareproduktionsteknologi E18
23521 Hygiejnisk design i fødevareindustrien E18
23564 Integreret produktudvikling i fødevareindustrien E18
23711 Fødevareteknologi E18
23732 Ernæring E18
23901 Grundkursus i fødevareanalyse E18
23902 Introduktion til fødevarer E18
23921 Risikoanalyse og modellering E18
23932 Biologisk kemi E18
23951 Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring E18
23981 Toksikologi E18
24001 Human fysiologi E18
25106 Introduktion til genetiske metoder for ingeniører E18
25301 Akvatiske økosystemer: udnyttelse, trusler og forvaltning E18
25302 Fysisk Oceanografi E18
25311 Fiskerioceanografi E18
25312 Fiskerisystemer – forvaltning og modellering E18
25318 Forvaltning af akvatiske økosystemer E18
25321 Fiskeernæring og bioenergetik E18
25325 Marine økosystemer under klimaforandring E18
25326 Fiskefysiologi i akvakultur E18
25328 Matematisk økologisk modellering E18
25332 Forretningsudvikling og Innovation E18
26000 Almen kemi E18
26006 Uorganisk kemi 1 E18
26010 Kemisk fagprojekt E18
26028 Grundlæggende kemi på engelsk E18
26030 Grundlæggende kemi for "General Engineering" studerende E18
26050 Indledende kemi for biovidenskaberne E18
26134 Videregående uorganisk kemi (Uorganisk kemi 3) E18
26171 Almen kemi E18
26173 Uorganisk kemi E18
26222 Fysisk kemi 2 E18
26236 Videregående fysisk kemi E18
26255 Computermodellering i kemi E18
26271 Fysisk kemi E18
26371 Uorganisk kvalitativ analyse (Laboratorieøvelser) E18
26372 Uorganisk kemi for Fødevaresikkerhed og -kvalitet E18
26411 Organisk kemi 2 E18
26422 Biomolekylær kemi E18
26433 Organisk kemi 3 E18
26436 Lægemiddeludviklingsprocessen E18
26438 NMR spektroskopi E18
26471 Organisk kemi E18
27001 Introduktion til kvantitativ biologi E18
27002 Biovidenskab E18
27007 Bioteknologi og formidling E18
27015 Fagprojekt i Bioteknologi / Teknisk Biomedicin E18
27026 Molekylærbiologi E18
27028 Eksperimentel molekylær mikrobiologi E18
27060 Syntesebiologi E18
27230 Prokaryot cellebiologi E18
27246 Anvendt enzymteknologi og kinetik E18
27247 Videregående enzymteknologi E18
27250 Molekylær medicinsk mikrobiologi E18
27303 Proteinvidenskab og -teknologi E18
27405 Cellefabrikker: Design, konstruktion og analyse E18
27412 Mikrobiel kemi E18
27430 Eukaryot cellebiologi og sygdom E18
27461 Mykoteknologi E18
27641 Systembiologi E18
28001 Ingeniørarbejde - Kemi og Teknologi E18
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion E18
28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer E18
28020 Kemisk og biokemisk procesteknik E18
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik E18
28140 Introduktion til reaktionsteknik E18
28150 Introduktion til procesregulering E18
28157 Procesdesign E18
28213 Polymerteknologi E18
28233 Bioteknologiske oprensningsprocesser E18
28242 Reaktionskinetik og katalyse E18
28244 Forbrænding og højtemperaturprocesser E18
28310 Kemisk og biokemisk produktdesign E18
28315 Anvendt kolloid- og grænsefladekemi E18
28322 Teknisk termodynamik E18
28342 Reaktionsteknik E18
28344 Bioteknologi og procesdesign E18
28352 Regulering og styring af kemiske processer E18
28420 Separationsprocesser E18
28530 Transportprocesser E18
28852 Risikovurdering i kemisk og biokemisk industri E18
28870 Energi og bæredygtighed E18
28872 Bioraffinaderi E18
30032 Elektroteknik E18
30081 Digitalteknik E18
30100 Ingeniørarbejde - Geofysik og Rumteknologi E18
30131 Geo- og planetfysik I E18
30230 Dataanalyse og -modellering i rum- og geofysik E18
30300 Introduktion til satellitsystemer E18
30330 Billedanalyse på mikrodatamat E18
30350 Telemåling E18
30532 Introduktion til digital kortlægning og GIS E18
30550 Satellitbaseret positionering E18
30560 Fysisk Geodæsi E18
31001 Elektriske kredsløb 1 E18
31011 Ingeniørarbejde - Elektroteknologi E18
31035 Anvendt elektromagnetisme E18
31210 Akustisk signalbehandling E18
31220 Elektroakustiske transducere og systemer E18
31230 Akustisk kommunikation E18
31241 Bygningsakustik E18
31265 Numerisk Akustik E18
31300 Reguleringsteknik 1 E18
31310 Reguleringsteknik 2 E18
31321 Emner inden for avanceret regulering E18
31340 Digital regulering E18
31352 Switch-mode strømforsyning 1 E18
31380 Intelligente systemer E18
31383 Robotteknik E18
31400 Elektromagnetisme E18
31415 HF-kommunikationskredsløb E18
31417 Antenne- og mikrobølgeteknik E18
31430 Videregående antenneteknik E18
31501 Medicoteknik 1 E18
31540 Indledende medicinsk billeddannelse E18
31545 Medicinske billedsystemer E18
31560 Videregående signalbehandling med medicinske anvendelser E18
31569 Litteraturstudie i medikoteknisk signalanalyse E18
31590 Medikoteknisk produktudvikling E18
31606 Signaler og lineære systemer i diskret tid E18
31631 Integreret analog elektronik 1 E18
31711 Digitale Energisamfund E18
31730 Elforsyning, grundkursus E18
31750 Stabilitet og kontrol i elforsyningssystemer E18
31765 Optimering i moderne power systemer E18
31773 Transienter i elforsyningssystemer E18
31783 Integration af vindkraft i elsystemet E18
31786 Vindmøller elektrisk design E18
33103 Slimhindens immunologi E18
33255 Fabrikation af mikro- og nanostrukturer E18
33282 Polymermaterialers Sammensætning og Fysiske Egenskaber E18
33321 Nano-2: Nanosystemteknologi E18
33336 LabChip-2: Fysik i Lab-on-a-chip systems E18
33355 MikroElektroMekaniske Systemer (MEMS) E18
33647 Computer-baseret introduktion til data analyse for Fysik og Nanoteknologi linjen E18
33682 Avancerede emner inden for biomaterialer E18
33901 Mikro- og nanoteknologi i diagnostik og farmaceutisk udvikling E18
34021 Introduktion til Optik og Fotonik E18
34034 Lasere og fotoniske systemer E18
34052 Ikke-lineær optik E18
34230 Digital kommunikation E18
34302 Ingeniørarbejde E18
34311 Introduktion til tele- og datanet E18
34330 Introduktion til mobilkommunikation E18
34341 Datakommunikationsprincipper E18
34363 Mobile communications journal club E18
34451 Ikke-lineær matematisk fysik E18
34455 Optiske biosensorer E18
34550 Bio-medicinsk optik E18
34591 Pitching High-Tech Projects E18
36004 Sundhed, sygdom og teknologi E18
36040 Introduktion til Systembiologi E18
36612 High Performance Computing i Life Science E18
36633 Bioinformatik for Sundhed og Informatik E18
36636 Metagenom og Mikrobiom Analyse E18
41000 Ingeniørarbejde E18
41010 Brugerorienteret design E18
41012 Visuel kommunikation E18
41015 Mekanik og materialer E18
41045 Termodynamisk modellering E18
41051 Produktliv og miljøforhold E18
41073 Udvikling og drift af produkt/service-systemer E18
41102 Strømningsmekanik 1 E18
41111 Strømningsmekanik 2 E18
41117 Marin vandbygning 2 E18
41129 Turbulensteori E18
41202 Grundlæggende skibs- og offshoreteknik 1 E18
41203 Bygningsmekanik E18
41216 Styrkeberegning af skibe E18
41221 Skibets fremdrivning og manøvrering E18
41222 Bølgebelastninger på skibe og offshore konstruktioner E18
41224 Lineær bølgedynamik E18
41236 Bygningsmekanik E18
41275 Skibsoperationer E18
41312 Fluid Mekanik E18
41319 Numerisk fluid mekanik E18
41341 Økobil F18
41344 Forbrændingsmotorer - grundlæggende teori E18
41392 Journal club i fluid mekanik E18
41402 Simulering af termiske energisystemer E18
41420 Køleteknik E18
41422 Videregående energiteknik E18
41502 Styrkelære 2 (materialers styrkeforhold) E18
41515 Computerbaseret mekanismedynamik E18
41516 Anisotropi og fiberkompositter E18
41524 Smøringsmekanik E18
41525 FEM-Heavy (Programmering af Finite Element Metoden) E18
41526 Brudmekanik E18
41533 Dimensionering og styrke 1 E18
41534 Dimensionering og styrke 2 E18
41560 Svingningslære E18
41603 Konstruktion og problemløsning E18
41612 Produktkonstruktion og dokumentation E18
41617 Videregående CAD E18
41618 CAD for designingeniører E18
41628 Konceptualisering E18
41634 HardTech Entrepreneurship E18
41653 Korrosion (teori og teknologi) E18
41661 Metallære E18
41663 Nanotribologi og biotribologi E18
41664 Fysisk metallurgi: faseomdannelser i metaller og legeringer E18
41681 Materialelære E18
41683 Materialelære E18
41730 Industriel formgivning af metaller E18
41733 Metallurgi, design og fremstilling af støbte komponenter E18
41736 Plastprocesser E18
41742 Introduktion til mikromekanisk systemdesign og produktion E18
41744 Præcisionsfremstillingsteknologier E18
41747 Modellering i materiale- og procesteknologi - varmetransmission og diffusion E18
41781 Produktionsteknologi, teori E18
41784 Procesteknik E18
41786 Plastteknologi E18
41812 FEM-light (anvendt finite element modellering) E18
41814 Varmetransmission E18
41819 Finite element modellering af gitter- og ramme-konstruktioner E18
42002 Modellering og analyse af bæredygtige energisystemer ved brug af operationsanalyse E18
42003 Energiøkonomi, -markeder og -politikker E18
42004 Feasibility-studier af energiprojekter E18
42005 Mikro- og makroøkonomi E18
42007 Energi system analyse og scenarier E18
42011 Produkters brug og design E18
42081 Iscenesættelse af co-creation og kreativitet E18
42085 Strategi, design og marked E18
42087 Design Methods and Reflective Practice E18
42101 Introduktion til operationsanalyse E18
42104 Introduktion til financial engineering E18
42111 Statisk og dynamisk optimering E18
42114 Heltalsprogrammering E18
42115 Netværksoptimering E18
42123 Finansiel optimering E18
42171 Systemsikkerhed og teknisk pålidelighedsanalyse E18
42178 Analyse af transportsystemer E18
42179 Transportmodeller og simulation E18
42181 Netværksmodellering og rutevalg E18
42182 Trafiksikkerhed – adfærdsanalyse og modellering E18
42184 Data science og GIS inden for mobilitet E18
42259 Facilities Management E18
42274 Bæredygtighedsindikatorer og bæredygtig byudvikling E18
42280 Intelligente og Forbundne Byer med Høj Livskvalitet E18
42281 Klimatilpasning:Metoder og værktøjer E18
42349 Bæredygtighedsudfordringer I, systemtankegang E18
42351 Bæredygtighed i ledelse E18
42372 Livscyklusvurdering af produkter og systemer E18
42376 Operations management i sundheds- og servicesystemer E18
42401 Introduktion til Management Science E18
42406 Introduktion til produktion E18
42415 Teknisk økonomi E18
42421 Ledelse og organisation E18
42435 Virksomhedsstart E18
42436 Kommercialisering af high tech koncepter,iværksætteri og videnskab i aktion E18
42451 Mass Customization - anvendelse af produktkonfigurering E18
42457 Supply Chain Management E18
42490 Teknologi, økonomi, ledelse og organisation (TEMO) E18
42530 Strategi og planlægningsmetoder E18
42575 Teknologi og Innovationsledelse E18
42580 Ingeniørarbejde 1 E18
42582 Produktion og planlægning E18
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori E18
42631 Miljø og økonomi E18
42640 Socioteknisk design E18
42879 Beslutningsstøtte og risikoanalyse E18
42884 Grøn Transportlogistik E18
42887 Avancerede operationsanalyse metoder til løsning af ruteplanlægningsproblemer E18
42941 Kollektive transportsystemer E18
42945 Teknisk økonomi E18
42973 Planlægning og modellering af infrastruktur E18
42997 Bæredygtig transport E18
42999 Mobilitet E18
46100 Introduktion til mikrometeorologi for vindenergi E18
46211 Offshore vindenergi E18
46300 Vindkraft og aeroteknologi E18
46320 Vindmøllelaster, -aerodynamik og -kontrol E18
46400 Vindmøller og måleteknik E18
46420 Kompositmaterialer og fibre E18
46500 Probabilistiske Metoder i Vindenergi E18
47514 Avanceret elektrokemi E18
62000 Erhvervsøkonomi E18
62004 Kreativitet og Innovation E18
62008 Produktudviklingens faser og forløb E18
62018 Design, brugere og etik E18
62030 Fra ide til checkout (3.semester PI-projekt) E18
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse E18
62079 Grundlæggende Operations Management E18
62087 Styrkelære, termodynamik og elektroteknik E18
62088 Produktionsforståelse (projekt 1) E18
62089 Integreret produktion (projekt 2) E18
62093 Produktionsteknologi E18
62094 Driftsøkonomi og investering E18
62096 Informationsteknologi i Produktion E18
62101 Operations Management og LEAN E18
62103 Regnskabsanalyse og økonomistyring E18
62104 Automation i Produktionen E18
62107 Kvalitetstyring og GMP E18
62108 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3) E18
62110 Virksomhedssystemer E18
62118 Organisation og Ledelse E18
62119 Videnskabsteori og produktionstekniske metoder E18
62120 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) E18
62130 Erhvervsjura E18
62132 Project Management E18
62133 Supply Chain Management & Design E18
62134 Strategisk Analyse og udvikling E18
62135 Quality Management E18
62145 Produkters dokumentation E18
62147 Individuelt Projekt i Engineering E18
62148 Opbygning af robotinstallationer for automation E18
62158 Grundlæggende matematik 1 E18
62160 Engelsk 1 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 1 E18
62161 Erhvervsøkonomi E18
62165 Projekt 1 - Bæredygtige produkter E18
62170 Engelsk 2 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 2 E18
62171 Afsætningsøkonomi E18
62172 Fransk - Kultur og samfund 1 E18
62175 Spansk - Kultur og samfund 1 E18
62176 Tysk - Kultur og samfund 1 E18
62180 Engelsk 3 - Britiske samfundsforhold og akademisk skrivning 3 E18
62182 Fransk - Kultur og samfund 2 E18
62185 Spansk- Kultur og samfund 2 E18
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 E18
62190 Engelsk 4 - Udfordringer for global forretning og geopolitisk økonomi E18
62192 Fransk - Marketing E18
62194 Programmering E18
62195 Spansk - Marketing E18
62196 Tysk - Marketing E18
62197 International Markedsføring, International Økonomi, Computer Netværk E18
62200 Interkulturel management og marketing E18
62212 Forretningsforståelse: introduktion til markedsføring og international business E18
62214 Globalisering og interkulturelmarkedsføring E18
62217 Projekt 3 - Bæredygtig forretningsudvikling E18
62218 Grundlæggende Naturvidenskab E18
62224 Engelsk 1 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 1 E18
62226 Erhvervsøkonomi E18
62227 Projekt 3 - Bæredygtig forretningsudvikling E18
62240 Engelsk 5 - Forretningskommunikation E18
62242 Fransk - i en international kontekst E18
62246 Tysk i en international kontekst E18
62247 Spansk - i en international kontekst E18
62261 Bygningsinstallationer E18
62263 Betonkonstruktioner E18
62265 Trafik og veje i byområder E18
62267 SMART energiforsyning E18
62268 Jord- og Grundvandsforurening E18
62269 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 1 E18
62270 Byggeprocesstyring E18
62271 Bygningsenergi & varmeanlæg E18
62271 Bygningsenergi & varmeanlæg F18
62273 Stålkonstruktioner og Udførelse E18
62276 Vej- og baneprojektering E18
62277 Vand og klimatilpasning E18
62279 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 2 E18
62299 Trækonstruktioner E18
62318 Byggeri E18
62328 Anlæg og Infrastruktur E18
62363 Halkonstruktioner i stål, limtræ og beton E18
62367 BIM Procesplanlægning og ledelse i projekteringsfasen - Byggetilladelse E18
62371 Bæredygtig bygningsfornyelse E18
62377 BIM Procesplanlægning og ledelse i projekteringsfasen - Byggetilladelse & Udbud E18
62381 Trafik- og transportplanlægning E18
62389 Klimatilpasning og skybrudssikring E18
62413 Avanceret objektorienteret programmering med C# og .NET E18
62415 Mobilapplikationsudvikling E18
62416 Videregående mobilapplikationsudvikling E18
62417 Mobil applikationsudvikling med Swift E18
62418 Biomedicinsk signalbehandling E18
62420 Informationsteknologi 1 E18
62422 Medicoteknik 1 E18
62429 Data visualisering og analyse - værktøjer og metoder. E18
62437 Videregående mobilapplikationsudvikling m./projekt E18
62441 Game physics E18
62443 Datakommunikation E18
62445 Avanceret Internetteknologi E18
62501 Linux server og netværk E18
62505 Introduktion til indlejrede systemer E18
62506 Digitalelektronik og diskret matematik E18
62507 Hardware-nær programmering (i C) E18
62520 Signalbehandling E18
62530 Netværkssikkerhed E18
62547 Indlejrede C/C++ smarte applikationer E18
62547 Indlejrede C/C++ smarte applikationer F18
62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder E18
62573 Programmering af intelligente kørertøjer og mobile applikationer E18
62581 IT og kommunikation E18
62583 Programmering af Indlejrede trådløse systemer og sensorer E18
62588 Operativsystemer E18
62589 Business Intelligence E18
62602 Termodynamik for elektroingeniører E18
62603 Termodynamik med projekt E18
62606 Anvendt diskret reguleringsteknik på mekaniske, fluide og termiske anlæg E18
62607 Anvendt industrirobot teknik E18
62614 Advanced Engineering Dynamics E18
62618 Økonomi for ingeniører E18
62626 Computer Aided Design CAD2 E18
62634 Tekniske projekter A-Z E18
62635 Design af rørsystemer og pumper E18
62643 Svingningslære E18
62646 Modellering og Programmering E18
62657 Fluid Mekanik E18
62662 Industrial Design E18
62668 Statistik. Grundkursus. E18
62675 Mekanik E18
62676 Mekanik for Elektroingeniører E18
62691 Project Management E18
62692 Advanced Manufacturing E18
62694 Dynamik E18
62699 Produktudvikling E18
62700 Elanlægsteknik beskyttelse E18
62708 Højspænding E18
62714 Reguleringsteknik for Elektroingeniører E18
62732 Analog elektronik E18
62734 Datateknik og programmering E18
62736 Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi E18
62738 Digital signalbehandling E18
62741 Indledende Elektroteknik E18
62751 Digital elektronik + PLC E18
62752 Måling og styring med mikroprocessorer E18
62755 Effektelektronik E18
62760 Elforsyning 1 E18
62765 Vedvarende energi i elforsyningen E18
62766 Drift af elektriske energisystemer E18
62770 Anvendt elteknik for Maskin E18
62771 Anvendt elteknik for Eksport E18
62796 Numerisk analyse for diplomingeniører E18
62799 Geometriske operationer i plan og rum E18
62904 Anvendt reguleringsteknik E18
62999 Innovation Pilot E18