Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
02138 Digital elektronik 1 E18
02455 Eksperimenter i kognitionsvidenskab E18
02619 Model prædiktiv regulering E18
10250 Transmissionselektronmikroskopi til karakterisering af avancerede materialer E18
11320 Konstruktionsanalyse af bygninger E18
23151 Aquatic food primary production: Fishery and aquaculture E18
23564 Integreret produktudvikling i fødevareindustrien E18
27405 Cellefabrikker: Design, konstruktion og analyse E18
31352 Switch-mode strømforsyning 1 E18
31353 Switch-Mode Strømforsyning 2. Laboratoriekursus Jan 19
33682 Avancerede emner inden for biomaterialer E18
34021 Introduktion til optik og fotonik F19
34220 Kodning i kommunikationssystemer Jan 19
34451 Ikke-lineær matematisk fysik E18
34455 Optiske biosensorer E18
41010 Brugerorienteret design E18
41416 Energisystemer - Analyse, design og optimering F19
41534 Dimensionering og styrke 2 E18
41811 Eksperimentel faststofmekanik Jan 19
46211 Offshore vindenergi E18
62175 Spansk - Kultur og samfund 1 E18
62176 Tysk - Kultur og samfund 1 E18
62182 Fransk - Kultur og samfund 2 E18
62192 Fransk - Marketing E18
62196 Tysk - Marketing E18
62217 Projekt 3 - Bæredygtig forretningsudvikling E18
62242 Fransk - i en international kontekst E18
62263 Betonkonstruktioner E18
62268 Jord- og Grundvandsforurening E18
62269 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 1 E18
62270 Byggeprocesstyring E18
62279 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 2 E18
62318 Byggeri E18
62328 Anlæg og Infrastruktur E18
62389 Klimatilpasning og skybrudssikring E18
62416 Videregående mobilapplikationsudvikling E18
62422 Medicoteknik 1 E18
62507 Hardware-nær programmering (i C) E18
62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder E18
62581 IT og kommunikation E18
62732 Analog elektronik E18
62733 Projektarbejde i elektroteknik Jan 19
62751 Digital elektronik + PLC E18