Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01035 Matematik 2 F19
01227 Grafteori F19
01238 Differentialgeometri F19
01325 Matematik 4 Reel analyse F19
01405 Algebraisk Kodningsteori F19
01410 Kryptologi 1 F19
01427 Avancerede emner i kryptologi F19
01604 Modellering af populationer og sygdomsspredning F19
01618 Dynamiske systemer 2 F19
01666 Fagprojekt - Bachelor i Matematik og Teknologi F19
01716 Videregående emner i anvendt funktionalanalyse F19
01901 Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører F19
01920 Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører F19
02102 Indledende Programmering F19
02122 Fagprojekt - Bachelor i Softwareteknologi F19
02138 Digital elektronik 1 F19
02139 Digital elektronik 2 F19
02141 Datalogisk modellering F19
02160 Agil objektorienteret softwareudvikling F19
02161 Software Engineering 1 F19
02170 Databasesystemer F19
02180 Introduktion til kunstig intelligens F19
02192 Computersikkerhedshændelseshåndtering F19
02205 VLSI Design F19
02209 Test af digitale systemer F19
02211 Videregående computerarkitektur F19
02220 Distribuerede systemer F19
02224 Modellering og analyse af tidstro systemer F19
02233 Netværkssikkerhed F19
02244 Sprog-baseret sikkerhed F19
02247 Oversætterkonstruktion F19
02268 Process-oriented and Event-driven Software Systems F19
02282 Algoritmer for store datamængder F19
02285 Kunstig intelligens og multiagent-systemer F19
02291 System integration F19
02318 Indledende programmering for diplom-E F19
02320 Digitale systemer F19
02323 Introduktion til statistik F19
02324 Videregående programmering F19
02326 Algoritmer og datastrukturer F19
02327 Indledende databaser og database programmering F19
02346 Distribuerede og parallelle systemer F19
02362 Projekt i software-udvikling F19
02363 Front end web teknologi F19
02402 Introduktion til statistik F19
02411 Statistisk forsøgsplanlægning F19
02417 Tidsrækkeanalyse F19
02421 Stokastisk adaptiv regulering F19
02424 Videregående dataanalyse og statistisk modellering F19
02435 Beslutningstagen under usikkerhed F19
02450 Introduktion til machine learning og data mining F19
02452 Systemer til behandling af audio-information F19
02457 Signalbehandling i ikke-lineære systemer F19
02460 Avanceret machine learning F19
02462 Signaler og data F19
02464 Kunstig Intelligens og Menneskelig Kognition F19
02504 Computer Vision F19
02506 Videregående billedanalyse F19
02508 Udvidet introducerende statistik F19
02511 Indledende medicinsk billedanalyse F19
02512 Indledende medicinsk billedanalyse F19
02526 Matematisk modellering F19
02564 Realtidsgrafik F19
02565 Computer Animation og Modellering F19
02580 Analyse og beregninger på geometriske data F19
02582 Computerintensiv dataanalyse F19
02601 Introduktion til numeriske algoritmer F19
02612 Optimering med bibetingelser F19
02616 Storskala modellering F19
02631 Introduktion til programmering og databehandling F19
02686 Scientific Computing for differentialligninger 1 F19
02687 Scientific Computing for differentialligninger 2 F19
02692 Introduktion til programmering og databehandling F19
02806 Social data analyse og visualisering F19
02808 Personal Data Interaction for Mobile and Wearables F19
10018 Fysik 1 F19
10020 Fysik 1 F19
10022 Fysik 1 E18
10022 Fysik 1 F19
10024 Fysik 1 F19
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi F19
10034 Termodynamik og statistisk fysik F19
10050 Modelfysik F19
10054 Modelfysik F19
10102 Kvantemekanik F19
10104 Introduktion til kvantemekanik F19
10220 Bløde materialers fysik F19
10260 Fysikken bag solenergi og energilagring F19
10302 Elektronstrukturmetoder i materialefysik, kemi og biologi F19
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik F19
10304 Eksperimentel overfladefysik F19
10314 Magnetisme og magnetiske materialer F19
10331 Eksperimentel introduktion til fysikken bag bæredygtig energi F19
10346 Kontinuumsfysik F19
10384 Kvanteinformation F19
10501 Moderne fysik F19
10508 Journal club om elektronstruktur F19
10512 Journal club om Kvanteoptik F19
10520 Journal club om plasmafysik og fusionsenergi F19
10916 Fysik 1 F19
11022 Branddynamik F19
11031 Bygnings Informations Modellering (BIM) F19
11050 Superlette konstruktioner F19
11066 Bygningsrenovering og transformation F19
11117 Solvarmeanlæg F19
11121 Termisk bygningsfysik F19
11127 Bæredygtig opvarmning og køling af bygninger F19
11129 Bæredygtig fjernvarme F19
11222 Indeklima F19
11311 Betonkonstruktioner F19
11320 Konstruktionsanalyse af bygninger E18
11342 Bærende konstruktioner 2 F19
11347 Numerisk modellering af bærende konstruktioner 3: Plasticitet F19
11352 Videregående stålkonstruktioner F19
11376 Anvendelse af sandsynlighedsmodellering i byggeriet F19
11411 Styrke og stivhed af jord - Geoteknik Grundkursus F19
11412 Geoteknik og anlægskonstruktioner F19
11441 borehulsgeofysik F19
11450 Grundkursus i vejbelægninger F19
11462 Ingeniørgeologisk grundkursus F19
11465 Videregående geoteknik - konstruktion F19
11467 Konstitutive modeller og plasticitet i jordmekanik F19
11562 Materialefysik for bygningsingeniører F19
11569 Betonkonstruktioners holdbarhed og reparationsmetoder F19
11691 Fagprojekt - Bachelor i Byggeteknologi F19
11764 Ventilation og indeklima E18
11767 Statistik i eksperimentel materialelære F19
11937 Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign 1 F19
11946 Materialelære, materialefysik F19
11952 Bygnings Informations Modellering (BIM) F19
11953 Baggrund for architectural engineering 1 F19
11956 Baggrund for architectural engineering F19
11957 Bæredygtigt bygningsdesign - holistisk energirenovering F19
11961 Konstruktionsteorier og design F19
11968 Optimering, ressourcer og miljø F19
11982 Integreret design projekt F19
11993 Arkitektur og teknologi F19
11996 Fagprojekt - Bygningsdesign F19
11B04 Brandkemi F19
11B24 Bygningsbrandteknik F19
11B25 Branddynamik F19
12110 Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery F19
12121 Vandforsyning F19
12136 Bioenergy Technologies F19
12143 Bioresources F19
12203 Miljøfagprojekt F19
12205 Klimaændringer – effekter, imødegåelse og tilpasning F19
12227 Regionale og globale luftforureningseffekter F19
12237 Kemikalier i miljøet F19
12238 Priority Organic Pollutants - Transport, Distribution and Transformation F19
12320 Hydrologi F19
12330 Forurenede grunde F19
12342 Stokastisk hydrologi F19
12344 Kvantitativ fjernmåling: Vand- og jord-overfladeprocesser F19
12701 Introduction to Living systems F19
12911 Introduktion til god videnskab inden for miljøteknologi F19
23102 Fødevaresikkerhed i produktionskæder F19
23206 Positiv mikrobiologi og bioteknologi - anvendelse af bakterier i fødevareproduktion F19
23211 Fremstilling af nye bæredygtige fødevareingredienser – processer og anvendelser F19
23258 Generel medicinsk mikrobiologi F19
23259 Helgenom analyser i mikrobiologisk diagnostik F19
23302 Fødevarekemi F19
23520 Design af fødevareproduktionssystemer F19
23552 Development of innovative future food: Ecotrophelia and Blue Dot course F19
23932 Biologisk kemi F19
23935 Fødevarekemi og kemiske analyser F19
25104 Introduktion til havforskning og -teknologi F19
25105 Økologi F19
25307 Fiskeriøkologi og -assessment F19
25310 Biologisk oceanografi F19
25314 Numerisk marinbiologisk modellering F19
25316 Recirkulationssystemer til fiskeopdræt F19
25323 Emner i akvatisk videnskab og teknologi F19
25327 Kemisk Oceanografi F19
25333 Design af akvatiske systemer F19
26000 Almen kemi F19
26002 Kemisk syntese F19
26027 Grundlæggende kemi F19
26124 Koordinationskemi (Uorganisk Kemi 2) F19
26171 Almen kemi F19
26173 Uorganisk kemi F19
26201 Fysisk kemi 1 F19
26202 Fysisk kemi for biovidenskaberne F19
26231 Fysisk Kemi 3 F19
26263 Molekylære elektronstrukturmetoder F19
26271 Fysisk kemi F19
26301 Laboratoriemetodik F19
26317 Instrumentel Kemisk Analyse F19
26327 Småmolekyle- og proteinkrystallografi F19
26371 Uorganisk kvalitativ analyse (Laboratorieøvelser) F19
26400 Organisk kemi 1 F19
26407 Øvelser i organisk kemi F19
26426 Introduktion til medicinalkemi F19
26428 Spektroskopi af organiske stoffer F19
26444 Organisk kemi 4 F19
26446 Videregående medicinalkemi F19
26471 Organisk kemi F19
26474 Organisk og uorganisk syntese F19
26510 Katalyse og bæredygtig kemi F19
27008 Biovidenskab F19
27022 Biokemi F19
27023 Eksperimentel biokemi F19
27034 Fermenteringsteknologi F19
27051 Anvendt biodiversitet F19
27220 Avanceret prokaryot bioteknologi F19
27322 Immunologi F19
27324 Udvikling og produktion af vacciner F19
27419 Skimmelsvampe: Biologi og applikationer F19
27422 Biosyntese af naturstoffer F19
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion F19
28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer F19
28020 Kemisk og biokemisk procesteknik F19
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik F19
28025 Bio-procesteknik F19
28157 Procesdesign F19
28160 Matematiske modeller for kemiske systemer F19
28212 Polymerkemi F19
28221 Teknisk Termodynamik F19
28322 Teknisk termodynamik F19
28342 Reaktionsteknik F19
28344 Bioteknologi og procesdesign F19
28345 Bioindustriel reaktionsteknik F19
28350 Procesdesign: Principper og metoder F19
28352 Regulering og styring af kemiske processer F19
28361 Modelanalyse for kemiingeniører F19
28415 Olie- og gasproduktion F19
28451 Optimerende drift af procesanlæg F19
28850 Pharmaceutical Process Development F19
28855 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri F19
28871 Produktion af biobrændstoffer F19
30020 Elektronisk måling og instrumentering F19
30032 Elektroteknik F19
30081 Digitalteknik F19
30120 Astrofysik F19
30141 Geo- og planetfysik II F19
30150 Matematiske og numeriske metoder i den faste jords fysik F19
30160 Signaler i kontinuert og diskret tid F19
30320 Rumfartsinstrumentering F19
30340 Radar- og radiometersystemer F19
30530 Geografiske informationssystemer F19
30740 Geomagnetisme F19
30752 Kryosfæren F19
30754 Klimaforandring - fysik og observationer F19
30760 Inverse problemer i rum- og geofysik F19
31015 Fagprojekt - Elektroteknologi F19
31039 Effektelektronik i energisystemer F19
31236 Lydopfattelse og hørelsens signalbehandling F19
31240 Bygnings- og rumakustik F19
31260 Videregående akustik F19
31300 Reguleringsteknik 1 F19
31301 Reguleringsteknik 1 F19
31320 Robust og fejltolerant regulering F19
31372 Modellering for drift og overvågning af komplekse industrielle processer F19
31373 Automation, komponenter og systemer F19
31375 Playware teknologi - programmering af app-kontrol af legende indlejret system F19
31386 Design af pålidelige robotsystemer F19
31388 Avancerede Autonome Robotter F19
31405 Trådløs kommunikation F19
31420 Videregående mikrobølgeteknik F19
31428 Videregående elektromagnetisme F19
31502 Medicoteknik 2 F19
31522 Fysiologisk og farmakologisk stoftransport F19
31547 Magnetisk resonans i medicinsk billeddannelse F19
31561 Anvendt signalbehandling F19
31566 Personlige bærbare sundhedsteknologier F19
31605 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid F19
31710 Almen Elektroteknik F19
31713 Designprojekt: Energikonvertering og lagring F19
31756 Højeffektelektronik F19
31761 Vedvarende energi i el-markederne F19
31770 Højspændingsteknik F19
31778 Distribueret energiteknologier F19
31782 Elektriske maskiner F19
33250 Halvlederkomponenters teknologi F19
33253 Mikro-1: Faststofelektronik og mikroteknologi F19
33257 Visualisering af mikro- og nanostrukturer F19
33281 Biomaterialer F19
33323 Nano-1: Introduktion til nanoteknologi F19
33334 Molekylær diagnostik F19
33621 Nano 3 - Emner indenfor grafen og andre to-dimensionale materialer F19
33902 Drug delivery F19
34020 Optik og fotonik F19
34021 Introduktion til optik og fotonik F19
34031 Anvendt matematik for fysikere F19
34210 Introduktion til digital kommunikation F19
34229 Fagprojekt – bachelor i netværksteknologi og IT F19
34240 Datakompression og billedkommunikation F19
34312 Introduktion til tele- og datanet F19
34343 Mobile backhaul networks F19
34430 Introduktion til biofotonik F19
34552 Solcellesystemer F19
36610 Python og Unix for bioinformatikere F19
36611 Introduktion til bioinformatik F19
41020 Produktanalyse og redesign F19
41030 Design af Mekatronik F19
41035 Dynamik og svingninger F19
41072 Betjeningsdesign F19
41078 Industriel design 2 F19
41083 Teknologiske platforme og arkitekturer F19
41106 Marin vandbygning 1 F19
41126 Sedimenttransport i vandløb og langs kyster F19
41202 Grundlæggende skibs- og offshoreteknik 1 F19
41203 Bygningsmekanik F19
41225 Ikke-lineær Bølgedynamik F19
41236 Bygningsmekanik F19
41237 Konstruktioners dynamik: Teori og analyse F19
41271 Skibsprojektering F19
41312 Fluid Mekanik F19
41323 Videregående fluid mekanik F19
41341 Økobil F19
41346 Forbrændingsmotorer - Eksperimentelle metoder og databehandling F19
41401 Energiteknik F19
41416 Energisystemer - Analyse, design og optimering F19
41421 Videregående Kraftværksteknik F19
41501 Styrkelære 1 F19
41511 Maskinelementer - Grundlæggende F19
41512 Effekttransmitterende maskinelementer - design og optimering F19
41514 Maskindynamik F19
41517 Afstivede plader og sandwich-kompositter F19
41527 Plasticitet og krybning F19
41533 Dimensionering og styrke 1 F19
41534 Dimensionering og styrke 2 F19
41561 Strukturel optimering F19
41562 Fluid Power - Oliehydraulik F19
41571 Styrkelære 1 (engelsk version) F19
41632 Robust Design af Produkter og mekanismer F19
41650 Materialelære F19
41655 Avanceret overfladeteknologi F19
41656 Materialer i avancerede anvendelser of produkter F19
41658 Metoder for eksperimentel materialekarakterisering F19
41659 Materialelære for Produktion og Konstruktion F19
41665 Fysisk metallurgi: deformation og rekrystallisation F19
41680 Introduktion til cybermaterialer F19
41681 Materialelære F19
41682 Korrosion og materialevalg F19
41683 Materialelære F19
41684 Materialeteknologi F19
41685 Materialekarakterisering og -testning F19
41691 Ph.D. kursus om anvendelse af røntgendiffraktion i materialeforskning F19
41704 Procesteknik F19
41713 Produktionsteknologi og Produktionsstyring Jan 19
41731 Geometrisk metrologi og maskintest F19
41732 Procesteknisk Tribologi – Modellering og Testning F19
41737 Plastdesign F19
41748 Modellering i materiale- og procesteknologi - termomekanik F19
41781 Produktionsteknologi, teori F19
41784 Procesteknik F19
41786 Plastteknologi F19
41801 Fagprojekt F19
41813 FEMVIB (FEM-baseret vibrationsanalyse og akustisk kobling) F19
41860 Design af energianlæg F19
42008 Introduktion til Økonometri F19
42021 Teknologianalyse F19
42042 Brugerinvolverende systemdesign F19
42062 Arenaer og koncepter F19
42083 Service and Work Systems Design F19
42090 Helhedsdesign af Engineering Systems F19
42101 Introduktion til operationsanalyse F19
42105 Finansielle produkter F19
42107 Beslutninger i teori og praksis F19
42136 Optimering af store problemer med dekomposition F19
42137 Optimering ved hjælp af metaheuristikker F19
42180 Kvantitativ modellering af adfærd F19
42185 Planlægning og modellering af kollektiv trafik F19
42186 Model-based machine learning F19
42196 Byøkonomi F19
42275 Bæredygtig byudvikling: en projektbaseret tilgang F19
42371 Design af lean produktions- og servicesystemer F19
42375 Avanceret systemmodellering og inventoryanalyse F19
42377 Livscyklusledelse i industrien F19
42378 Sundheds-, miljø-, og livscykluseffekter i forskellige rammer F19
42415 Teknisk økonomi F19
42433 Avanceret ledelse af ingeniørprojekter, programmer og porteføljer F19
42459 Planning and Scheduling in Manufacturing and Services F19
42467 Strategic differentiation F19
42490 Teknologi, økonomi, ledelse og organisation (TEMO) F19
42543 Forandringsledelse i Engineering Systems F19
42576 From Analytics to Action F19
42583 Ingeniørarbejde 2 F19
42584 Fagprojekt - Strategisk Analyse og Systemdesign F19
42585 Introduktion til Business Analytics F19
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori F19
42634 HardTech Entrepreneurship F19
42877 Baneprojektering og vedligeholdelse F19
42885 Maritim logistik F19
42889 Trafikflow F19
42890 Statistisk analyse af mobilitet og transport F19
42891 Intelligente transportsystemer (ITS) F19
42942 Modellering af kollektiv transport F19
42976 Jernbanetrafikteknik F19
42992 Transportlogistik og -optimering F19
46000 Introduktion til vindenergi F19
46110 Grundlæggende Aerodynamik F19
46230 Balancering af elsystemer med storskala vindkraft F19
46310 Aeroelasticitet for vindmøller F19
46411 Design af store komposit konstruktioner F19
46600 Aeroakustik F19
46610 Design-Byg - Vindenergi konkurrencer F19
46910 Avanceret finite element simulering ved brug af Abaqus F19
47201 Anvendt termodynamik F19
47205 Energiteknologier F19
47301 Brintenergi og brændselsceller F19
47303 Anvendt uorganisk kemi F19
47317 Exergianalyse F19
62008 Produktudviklingens faser og forløb F19
62009 Materialelære F19
62014 Grønt Entreprenørskab F19
62019 Interaktionsdesign F19
62033 Teknologi og Markedsføring F19
62040 PI semesterprojekt 4 Innovation i organisatorisk kontekst F19
62046 Physical Computing F19
62050 Avanceret Interaktionsdesign F19
62051 Produktudvikling – værktøjer og designstrategier F19
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse F19
62079 Grundlæggende Operations Management F19
62087 Styrkelære, termodynamik og elektroteknik F19
62088 Produktionsforståelse (projekt 1) F19
62089 Integreret produktion (projekt 2) F19
62093 Produktionsteknologi F19
62094 Driftsøkonomi og investering F19
62096 Informationsteknologi i Produktion F19
62101 Operations Management og LEAN F19
62103 Regnskabsanalyse og økonomistyring F19
62104 Automation i Produktionen F19
62107 Kvalitetstyring og GMP F19
62108 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3) F19
62110 Virksomhedssystemer F19
62118 Organisation og Ledelse F19
62119 Videnskabsteori og produktionstekniske metoder F19
62120 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) F19
62130 Erhvervsjura F19
62132 Project Management F19
62133 Supply Chain Management & Design F19
62134 Strategisk Analyse og udvikling F19
62135 Quality Management F19
62136 Makroøkonomi og globalisering F19
62138 Produktivitetsoptimering F19
62139 Videregående økonomistyring F19
62145 Produkters dokumentation F19
62147 Individuelt Projekt i Engineering F19
62148 Opbygning af robotinstallationer for automation F19
62158 Grundlæggende matematik 1 F19
62170 Engelsk 2 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 2 F19
62171 Afsætningsøkonomi F19
62172 Fransk - Kultur og samfund 1 F19
62175 Spansk - Kultur og samfund 1 F19
62176 Tysk - Kultur og samfund 1 F19
62180 Engelsk 3 - Britiske samfundsforhold og akademisk skrivning 3 F19
62182 Fransk - Kultur og samfund 2 F19
62185 Spansk- Kultur og samfund 2 F19
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 F19
62190 Engelsk 4 - Udfordringer for global forretning og geopolitisk økonomi F19
62192 Fransk - Marketing F19
62193 International markedsføring af netværksbaserede IT-systemer F19
62194 Programmering F19
62195 Spansk - Marketing F19
62196 Tysk - Marketing F19
62197 International Markedsføring, International Økonomi, Computer Netværk F19
62200 Interkulturel management og marketing F19
62202 Life cycle Assessment F19
62213 Erhvervsøkonomi og projektstyring F19
62215 International økonomi (business case), projektledelse og erhvervsjura F19
62218 Grundlæggende Naturvidenskab F19
62219 Miljø, kemi og produkter F19
62223 Erhvervsøkonomi 1 F19
62224 Engelsk 1 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 1 F19
62225 Engelsk 2 - Britiske samfundsforhold og akademisk skrivning 2 F19
62227 Projekt 3 - Bæredygtig forretningsudvikling F19
62240 Engelsk 5 - Forretningskommunikation F19
62242 Fransk - i en international kontekst F19
62246 Tysk i en international kontekst F19
62247 Spansk - i en international kontekst F19
62261 Bygningsinstallationer F19
62263 Betonkonstruktioner F19
62265 Trafik og veje i byområder F19
62267 SMART energiforsyning F19
62268 Jord- og Grundvandsforurening F19
62269 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 1 F19
62270 Byggeprocesstyring F19
62271 Bygningsenergi & varmeanlæg F19
62273 Stålkonstruktioner og Udførelse F19
62276 Vej- og baneprojektering F19
62277 Vand og klimatilpasning F19
62279 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 2 F19
62280 Det naturlige afløbssystem og vandforsyning F19
62318 Byggeri F19
62328 Anlæg og Infrastruktur F19
62362 Etagebyggeri af beton F19
62365 Byggegruber F19
62366 Vejbygning med regnvandshåndtering F19
62368 VDC Proces og planlægning i Udførelsesfasen - Tilbudsgivning F19
62369 Videregående bygningsinstallationer F19
62378 VDC Proces og planlægning i Udførelsesfasen - Tilbud og Produktionsstyring F19
62383 Byggegruber og havnebygning F19
62407 Internet of Things - Teori og praksis F19
62409 C programmering for Java Programmører F19
62410 CDIO-Projekt F19
62413 Avanceret objektorienteret programmering med C# og .NET F19
62417 Mobil applikationsudvikling med Swift F19
62445 Avanceret Internetteknologi F19
62450 Informations Teknologi 2 F19
62452 Medicoteknik 2 F19
62454 Sundhedsvidenskab 2 F19
62501 Linux server og netværk F19
62512 Telemedicin 1 F19
62514 Objektorienteret programmering F19
62517 Billeddannende modaliteter F19
62518 Anvendt medicinsk statistik F19
62521 Design-build projekt F19
62560 Standarder, sikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet F19
62573 Programmering af intelligente kørertøjer og mobile applikationer F19
62575 Sikkerhed i indlejrede systemer F19
62577 Datakommunikation F19
62596 Distribuerede systemer F19
62598 Kunstig intelligens i computerspil F19
62603 Termodynamik med projekt F19
62606 Anvendt diskret reguleringsteknik på mekaniske, fluide og termiske anlæg F19
62614 Advanced Engineering Dynamics F19
62618 Økonomi for ingeniører F19
62626 Computer Aided Design CAD2 F19
62629 Varmetransmission F19
62635 Design af rørsystemer og pumper F19
62643 Svingningslære F19
62646 Modellering og Programmering F19
62657 Fluid Mekanik F19
62662 Industrial Design F19
62668 Statistik. Grundkursus. F19
62675 Mekanik F19
62683 Maskinkonstruktion F19
62691 Project Management F19
62692 Advanced Manufacturing F19
62694 Dynamik F19
62699 Produktudvikling F19
62703 Projektering af elektriske installationer F19
62704 Elektriske maskiner F19
62711 Digitale systemer, design af F19
62716 Digitale reguleringssystemer F19
62732 Analog elektronik F19
62734 Datateknik og programmering F19
62736 Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi F19
62737 Analog design F19
62742 Kredsløbsteori 2 F19
62745 Elektrofysik og Materialer F19
62761 Elforsyning 2 F19
62770 Anvendt elteknik for Maskin F19
62771 Anvendt elteknik for Eksport F19
62784 Design/build-projekt indenfor elforsyning F19
62799 Geometriske operationer i plan og rum F19
62800 Introduktion til mekatronik og robotteknik F19
62904 Anvendt reguleringsteknik F19
62999 Innovation Pilot F19