Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01037 Matematik 2 Aug 16
01435 Praktisk kryptoanalyse Jun 16
01666 Fagprojekt - Bachelor i Matematik og Teknologi F16
01910 Basismat - Indledende matematik for diplomingeniører Aug 16
01911 Videregående matematik for diplomingeniører Aug 16
02001 Forskningsfordybelse, DTU Compute Jul 16
02106 Algoritmer og datastrukturer 1 Aug 16
02122 Fagprojekt - Bachelor i Softwareteknologi F16
02128 Softwareprojekt Jun 16
02138 Digital elektronik 1 16F
02213 Praktisk digital konstruktion Jun 16
02238 Biometriske systemer Jun 16
02320 Digitale systemer F16
02324 Videregående programmering F16
02339 Algoritmer og datastrukturer Aug 16
02342 Distribuerede systemer F16
02343 CDIO-Projekt F16
02403 Introduktion til matematisk statistik Jun 16
02404 Introduktion til statistik Aug 16
02443 Stokastisk simulation Jun 16
02612 Optimering med bibetingelser F16
02632 Introduktion til programmering og databehandling Aug 16
02633 Introduktion til programmering og databehandling Jun 16
02634 Programmering og databehandling (andet programmeringssprog) Aug 16
02824 Forretningsmodeller for digitale medieteknologier Jun 16
02906 Introduktion til inverse problemer Jun 16
02910 Computerintensiv dataanalyse Aug 16
02932 Empiriske Forskningsmetoder i Informatik Aug 16
02935 Introduktion til anvendt statistik og R for Ph.d. studerende Jun 16
10036 Elektromagnetisme for fysikere 16F
10103 Kvantemekanik repetitionsforløb Aug 16
10209 Røntgen- og neutroneksperimenter ved internationale forskningsanlæg Jun 16
10420 Sportsfysik Jun 16
10540 CAMD Summer School on Electronic Structure Theory and Materials Design 2016 Aug 16
10900 Fysik 1 repetitionsforløb Aug 16
11067 Bygningsrenovering og Transformation - Projekt F16
11110 Termisk bygningsfysik Aug 16
11140 Energi og indeklima Aug 16
11308 Betonkonstruktioner Aug 16
11443 Petrofysisk laboratoriekursus Aug 16
11521 Bæredygtig Urbanisering ud fra et praktisk perspektiv Aug 16
11561 Byggematerialer - anvendelse og forsøg Jun 16
11691 Fagprojekt - Bachelor i Byggeteknologi F16
11745 Projekteringspraktik i træ, stål og beton Jun 16
11760 Projektering af større lavenergibygning F16
11909 Building Design Project 1:1 Aug 16
11936 Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign 1 Aug 16
11940 Konstruktionsudformning og beregning, beton Aug 16
11957 Bæredygtigt bygningsdesign - holistisk energirenovering F16
11982 Integreret design projekt F16
11994 Ingeniørdesign i byskala Jun 16
11996 Fagprojekt - Bygningsdesign F16
12003 Miljøteknisk feltkursus Jun 16
12135 Waste management at Roskilde Festival Jun 16
12144 Material Flow Analysis Aug 16
12203 Miljøfagprojekt F16
12331 Feltundersøgelser af forurenede grunde Jun 16
12600 Miljø og nanoteknologi Jun 16
12902 Livscyklusmodellering af affaldssystemer Jun 16
13126 Baneprojektering og vedligeholdelse F16
13129 Anskaffelse og styring af rullende jernbanemateriel Jun 16
13451 Innovationsprojekter inden for mobilitet i en "Smart City"-kontekst Jun 16
13528 By- og trafikplanlægning Jun 16
13548 Intelligente transportsystemer (ITS) og projektvurdering F16
23511 Grundlæggende Fødevareproduktionsteknologi 16F
23512 Grundlæggende Fødevareproduktionsteknologi (komprimeret) Jul 16
23531 Entrepreneurship in Food Aug 16
23836 Quantitative Microbiological Risk Assessment Jun 16
23921 Risikoanalyse og modellering F16
24005 Introduktion til molekylær diagnostik Jun 16
26199 Kemi BootCamp Aug 16
26245 Computerbaserede metoder i kemi og biologi Jun 16
26299 Fysisk kemi - repetition Aug 16
26499 Organisk Kemi - repetition Aug 16
27042 Introduktion til Systembiologi, juni version Jun 16
27420 Heterolog proteinproduktion i mammale celler Jun 16
27421 Komparativ analyse af mikrobielle genomsekvenser i bioteknologi Jun 16
27685 Immunologisk bioinformatik Jun 16
27692 Module 3: Værdiskabelse i farma- og bioteknologi Jun 16
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion F16
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik F16
28123 Øvelser i kemiske enhedsoperationer - 4 weeks special summer course in chemical engineering laboratory. Jul 16
28923 Usikkerhed og sensitivitetsanalyse af numeriske modeller Aug 16
30010 Programmeringsprojekt Jun 16
30082 Projektarbejde i Digitaldesign Jun 16
30510 GPS, GIS og afsætning for civilingeniører Jun 16
31015 Fagprojekt - Elektroteknologi F16
31250 Miljøakustik Jun 16
31384 Modulære Robotter Jun 16
31445 Signalintegritet i højhastighedselektronik Jun 16
31552 Visualisering af reaktioner i celler og andre komplekse systemer med NMR spektroskopi Jun 16
31598 Forberedelseskursus til Engineering World Health, Summer Institute Jun 16
31745 Beregninger i elektriske energisystemer Jun 16
33281 Biomaterialer F16
33422 Nanolitografi Jun 16
33475 Nano-3W: Eksperimentel mikro- og nanoteknologi Aug 16
33482 Materialers biokompatibilitet Jun 16
34210 Introduktion til digital kommunikation F16
34240 Datakompression og billedkommunikation F16
34319 Programmeringsprojekt i Netværksteknologi og it Aug 16
41020 Produktanalyse og redesign F16
41030 Design af Mekatronik F16
41270 Grøn Skibsfart Jun 16
41315 Anvendt CFD Jun 16
41346 Forbrændingsmotorer - Eksperimentelle metoder og databehandling F16
41738 Eksperimentel plastteknologi Jun 16
41810 Eksperimentel undersøgelse af maskinelementer Jun 16
41860 Design af energianlæg F16
41972 Eksperimentel plastteknologi Aug 16
42270 Grundkursus i Byplanlægning Jun 16
42286 Planlægning og ledelse af byggeri Jun 16
42340 Bæredygtighed i ingeniørløsninger Jun 16
42413 Simulering af produktions- og servicesystemer Jun 16
42414 Teknisk økonomi Jul 16
42429 Projektledelse Aug 16
42430 Projektledelse F12
42467 Engineering strategic differentiation Jun 16
42584 Fagprojekt - Strategisk Analyse og Systemdesign F16
46010 Vindmøllebil F16
46415 Strukturel analyse og designoptimering af vindmøllevinger Jun 16
46430 Eksperimentel Materialekarakterisering Jun 16
62014 Grønt Entreprenørskab F16
62024 PI Project 2 Prototypeudvikling Jun 16
62047 Interkulturel projektledelse Jun 16
62088 Produktionsforståelse (projekt 1) F16
62089 Integreret produktion (projekt 2) F16
62108 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3) F16
62120 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) F16
62154 Matematik Basis-c Jun 16
62161 Erhvervsøkonomi F16
62163 Matematik og naturvidenskab 1 Jun 16
62172 Fransk - Kultur og samfund 1 F16
62175 Spansk - Kultur og samfund 1 F16
62176 Tysk - Kultur og samfund 1 F16
62183 Materialevalg, styrkelære og maskinelementer F16
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 F16
62188 Projekt 3 - Integreret produktudvikling, projektdel Sommer 16
62193 International markedsføring af netværksbaserede IT-systemer F16
62211 Innovation og Prototypeudvikling Jun 16
62243 Innovation af forretningskoncepter - projekt Jun 16
62250 Projektering og drift af komplekse bygnings- og infrastrukturprojekter Jun 16
62254 Trafikanlæg og klimatilpasning F16
62315 Bæredygtigt boligbyggeri og omgivelserne F16
62316 Naturvidenskab 1 F16
62325 Den moderne kommune: infrastruktur og bygningsrenovering F16
62330 Projektering af bygnings- og infrastrukturprojekter Jun 16
62337 Geoteknik og Fundering E15
62338 Organisation og udførelse F16
62380 Diplomingeniørprojekt A F16
62396 Jord, grundvand og vandforsyning F16
62450 Informations Teknologi 2 F16
62508 Implementeret Elektronisk Design Jun 16
62514 Objektorienteret programmering F16
62521 Design-Build projekt F16
62522 Mobilapplikationsudvikling - Android F16
62563 Videregående mobilapplikationsudvikling F16
62571 Indlejrede C/C++ smarte applikationer F16
62576 Netværkspraktik F16
62600 Produkter og Innovation F16
62603 Termodynamik med projekt F16
62683 Maskinkonstruktion F16
62699 Produktudvikling F16
62731 Finite element simulering indenfor elektronik Jun 16
62732 Analog elektronik F16
62733 Projektarbejde i elektroteknik Jun 16
62800 Introduktion til mekatronik og robotteknik F16
62849 Projekt P6 F16