Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) Aug 17
02138 Digital elektronik 1 E17
02228 Fejltolerante systemer E17
02343 CDIO-Projekt F17
02347 Parallelle systemer F17
02632 Introduktion til programmering og databehandling Aug 17
02634 Programmering og databehandling (andet programmeringssprog) Aug 17
10103 Kvantemekanik repetitionsforløb Aug 17
10900 Fysik 1 repetitionsforløb Aug 17
10910 Fysik 1 repetitionsforløb Aug 17
11110 Termisk bygningsfysik Aug 17
11121 Termisk bygningsfysik F17
11140 Energi og indeklima Aug 17
11141 Energi og indeklima F17
11311 Betonkonstruktioner F17
11342 Bærende konstruktioner 2 F17
11353 Trækonstruktioner Aug 17
11443 Petrofysisk laboratoriekursus Aug 17
11466 Avanceret bjergartsmekanik og tunneller Aug 17
11521 Bæredygtig Urbanisering ud fra et praktisk perspektiv Aug 17
11522 Simulering af indeklima og energiforbrug med IDA ICE Aug 17
11909 Building Design Project 1:1 Aug 17
11936 Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign 1 Aug 17
11937 Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign 1 F17
12140 Integreret modellering af urban regnvandsafledning E17
12144 Material Flow Analysis Aug 17
12326 Feltkursus i anvendt geofysik Aug 17
23151 Aquatic Food Primary Production: Fishery and Aquaculture E17
23152 Aquatic Food Processing and Technology E17
23153 Aquatic Food Supply Chain Management, Environment and Resources E17
23272 Risikoanalyse i fødevaresikkerhed E17
23531 Entrepreneurship in Food and Bio Engineering Aug 17
23564 Integreret produktudvikling i fødevareindustrien E17
23902 Introduktion til fødevarer E17
24001 Human fysiologi E17
25303 Matematisk biologi E17
26199 Kemi BootCamp Aug 17
26271 Fysisk kemi E17
26299 Fysisk kemi - repetition Aug 17
26499 Organisk Kemi - repetition Aug 17
31001 Elektriske kredsløb 1 E17
31011 Ingeniørarbejde - Elektroteknologi E17
31352 Effektelektronik 1 E17
31529 Vævs- og bevægeapparatets biomekanik DTU E17
31545 Medicinske billedsystemer E17
31606 Signaler og lineære systemer i diskret tid E17
33475 Nano-3W: Eksperimentel mikro- og nanoteknologi Aug 17
33483 Materialers biokompatibilitet Aug 17
34021 Introduktion til Optik og Fotonik E17
34230 Digital kommunikation E17
34341 Datakommunikationsprincipper E17
41402 Simulering af termiske energisystemer E17
41526 Brudmekanik E17
41534 Dimensionering og styrke 2 E17
41560 Svingningslære E17
41617 Videregående CAD E17
41693 Ph.d.-kursus om numerisk modellering af polykrystallinsk plasticitet Aug 17
41812 FEM-light (anvendt finite element modellering) E17
42106 Finansiel risikostyring Aug 17
42429 Projektledelse Aug 17
42457 Supply Chain Management E17
42872 Grundkursus i trafik og veje E17
46400 Vindmøller og måleteknik E17
62161 Erhvervsøkonomi E17
62170 Engelsk 2 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 2 E17
62171 Afsætningsøkonomi E17
62172 Fransk - Kultur og samfund 1 E17
62180 Engelsk 3 - Britiske samfundsforhold og akademisk skrivning 3 E17
62200 Interkulturel management og marketing E17
62212 Forretningsforståelse: introduktion til markedsføring og international business E17
62238 Forretningsinnovation Aug 17
62251 Kollektiv energiforsyning E17
62255 Stålkonstruktioner og Udførelse E17
62328 Anlæg og Infrastruktur E17
62371 Bæredygtig bygningsfornyelse E17
62389 Klimatilpasning og skybrudssikring E17
62415 Mobilapplikationsudvikling E17
62416 Videregående mobilapplikationsudvikling E17
62438 3D-applikationsudvikling på mobile enheder E17
62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder E17
62614 Advanced Engineering Dynamics E17
62645 Modellering og Programmering E17
62694 Dynamik E17
62908 Teknologi i samspil med mennesker E17
62990 Innovation Pilot (summer edition) Jul 17
62B90 Afgangsprojekt EBA - Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse E17
62E90 Afgangsprojekt - Diplomuddannelsen i Energi og Miljø E17
62L90 Afgangsprojekt DL E17
62L91 Afgangsprojekt DL E17
62P90 Afgangsprojekt DPL - Diplomuddannelsen i Projektledelse E17
62T90 Afgangsprojekt ITD E17