Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01035 Matematik 2 F17
01227 Grafteori F17
01236 Differentialgeometrisk Analyse af Kurver og Flader F17
01325 Matematik 4 Reel analyse F17
01405 Algebraiske fejlrettende koder F17
01410 Kryptologi 1 F17
01427 Avancerede emner i kryptologi F17
01618 Dynamiske systemer 2 F17
01666 Fagprojekt - Bachelor i Matematik og Teknologi F17
01716 Videregående emner i anvendt funktionalanalyse F17
01901 Basismat - Indledende matematik for diplomingeniører F17
01902 Videregående matematik for diplomingeniører F17
01903 Videregående matematik for diplomingeniører (første halvdel) F17
01918 Matematik og fysik for Byggeri og Infrastruktur F17
02102 Indledende Programmering F17
02105 Algoritmer og datastrukturer 1 F17
02122 Fagprojekt - Bachelor i Softwareteknologi F17
02139 Digital elektronik 2 F17
02141 Datalogisk modellering F17
02161 Software Engineering 1 F17
02170 Databasesystemer F17
02180 Introduktion til kunstig intelligens F17
02205 VLSI Design F17
02211 Videregående computerarkitektur F17
02220 Distribuerede systemer F17
02224 Modellering og analyse af tidstro systemer F17
02233 Netværkssikkerhed F17
02244 Sprog-baseret sikkerhed F17
02247 Oversætterkonstruktion F17
02263 Formelle aspekter af software engineering F17
02265 Avancerede emner i software engineering F17
02281 Data-logik F17
02282 Algoritmer for store datamængder F17
02285 Kunstig intelligens og multiagent-systemer F17
02291 System integration F17
02318 Indledende programmering for diplom-E F17
02320 Digitale systemer F17
02323 Introduktion til statistik F17
02324 Videregående programmering F17
02327 Indledende databaser og database programmering F17
02341 Modelbaseret softwareudvikling F17
02343 CDIO-Projekt F17
02347 Parallelle systemer F17
02362 Projekt i software-udvikling F17
02363 Videregående programmering F17
02402 Introduktion til statistik F17
02411 Statistisk forsøgsplanlægning F17
02417 Tidsrækkeanalyse F17
02421 Stokastisk adaptiv regulering F17
02424 Videregående dataanalyse og statistisk modellering F17
02435 Beslutningstagen under usikkerhed F17
02450 Introduktion til machine learning og data mining F17
02452 Systemer til behandling af audio-information F17
02460 Avanceret machine learning F17
02504 Computer Vision F17
02506 Videregående billedanalyse F17
02508 Udvidet introducerende statistik F17
02511 Indledende medicinsk billedanalyse F17
02512 Indledende medicinsk billedanalyse F17
02526 Matematisk modellering F17
02564 Realtidsgrafik F17
02565 Computer Animation og Modellering F17
02582 Computerintensiv dataanalyse F17
02601 Introduktion til numeriske algoritmer F17
02612 Optimering med bibetingelser F17
02616 Storskala modellering F17
02631 Introduktion til programmering og databehandling F17
02685 Scientific Computing for differentialligninger F17
02692 Introduktion til programmering og databehandling F17
02806 Social data analyse og visualisering F17
02808 Personal Data Interaction for Mobile and Wearables F17
10018 Fysik 1 F17
10020 Fysik 1 F17
10022 Fysik 1 F17
10024 Fysik 1 F17
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi F17
10034 Termodynamik og statistisk fysik F17
10050 Modelfysik F17
10054 Modelfysik F17
10102 Kvantemekanik F17
10220 Bløde materialers fysik F17
10302 Elektronstrukturmetoder i materialefysik, kemi og biologi F17
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik F17
10304 Eksperimentel overfladefysik F17
10314 Magnetisme og magnetiske materialer F17
10315 Magnetisme og magnetiske materialer - med projekt F17
10346 Kontinuumsfysik F17
10384 Kvanteinformatik F17
10501 Moderne fysik F17
10508 Journal club om elektronstruktur F17
10916 Fysik 1 F17
10933 Fysik 1 F17
11022 Branddynamik F17
11031 Bygnings Informations Modellering (BIM) F17
11050 Superlette konstruktioner F17
11066 Bygningsrenovering og transformation F17
11067 Bygningsrenovering og Transformation - Projekt F17
11117 Solvarmeanlæg F17
11121 Termisk bygningsfysik F17
11127 Bæredygtig opvarmning og køling af bygninger F17
11129 Bæredygtig fjernvarme F17
11222 Indeklima F17
11311 Betonkonstruktioner F17
11318 Stålkonstruktioner E16
11342 Bærende konstruktioner 2 F17
11352 Videregående stålkonstruktioner F17
11376 Anvendelse af sandsynlighedsmodellering i byggeriet F17
11411 Geoteknik. Grundkursus F17
11441 Petrofysik og borehulslogs F17
11450 Grundkursus i vejbelægninger F17
11462 Ingeniørgeologisk grundkursus F17
11465 Videregående geoteknik - konstruktion F17
11562 Materialefysik for bygningsingeniører F17
11569 Betonkonstruktioners holdbarhed og reparationsmetoder F17
11691 Fagprojekt - Bachelor i Byggeteknologi F17
11760 Projektering af større lavenergibygning F17
11763 Design og analyse af indeklima F17
11765 Materialers egenskaber og anvendelse F17
11921 Konstruktionselementer og deres virkemåde 2 F17
11937 Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign 1 F17
11946 Materialelære, materialefysik F17
11952 Bygnings Informations Modellering (BIM) F17
11953 Baggrund for architectural engineering 1 F17
11956 Baggrund for architectural engineering F17
11957 Bæredygtigt bygningsdesign - holistisk energirenovering F17
11961 Konstruktionsdesign F17
11968 Optimering, ressourcer og miljø F17
11982 Integreret design projekt F17
11993 Arkitektur og teknologi F17
11996 Fagprojekt - Bygningsdesign F17
11B25 Branddynamik F17
12121 Vandforsyning F17
12136 Bioenergy Technologies F17
12143 Bioresources F17
12203 Miljøfagprojekt F17
12205 Klimaændringer – effekter, imødegåelse og tilpasning F17
12237 Kemikalier i miljøet F17
12238 Priority Organic Pollutants - Transport, Distribution and Transformation F17
12320 Hydrologi F17
12330 Forurenede grunde F17
12342 Stokastisk hydrologi F17
12343 Overfladevandshydrologi F17
12701 Introduction to Living systems F17
12911 Introduktion til god videnskab inden for miljøteknologi F17
23102 Fødevaresikkerhed i produktionskæder F17
23258 Generel medicinsk mikrobiologi F17
23302 Fødevarekemi F17
23520 Design af fødevareproduktionssystemer F17
23902 Introduktion til fødevarer 17F
23921 Risikoanalyse og modellering F17
23932 Biologisk Kemi F17
23935 Fødevarekemi og kemiske analyser F17
23951 Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring F17
24004 Dynamiske biologiske modeller F17
24102 Udvikling og produktion af vacciner F17
25104 Introduktion til havforskning og -teknologi F17
25105 Økologi F17
25305 Marin akvakultur F17
25307 Fiskeriøkologi og -assessment F17
25309 Design af survey- og moniteringssystemer F17
25310 Biologisk oceanografi F17
25314 Numerisk marinbiologisk modellering F17
25316 Recirkulationssystemer til fiskeopdræt F17
25323 Emner i Akvatisk Videnskab og Teknologi F17
25327 Kemisk Oceanografi F17
25330 Algebioteknologi F17
26000 Almen kemi F17
26027 Grundlæggende kemi F17
26124 Koordinationskemi (Uorganisk Kemi 2) F17
26171 Almen kemi F17
26173 Uorganisk kemi F17
26201 Fysisk kemi 1 F17
26202 Fysisk kemi for biovidenskaberne F17
26231 Fysisk Kemi 3 F17
26271 Fysisk kemi F17
26317 Instrumentel Kemisk Analyse F17
26327 Småmolekyle- og proteinkrystallografi F17
26371 Uorganisk Kvalitativ Analyse (Laboratorieøvelser) F17
26400 Organisk kemi 1 F17
26426 Introduktion til medicinalkemi F17
26428 Spektroskopi af organiske stoffer F17
26444 Organisk kemi 4 F17
26471 Organisk kemi F17
27008 Biovidenskab F17
27022 Biokemi F17
27023 Eksperimentel biokemi F17
27034 Fermenteringsteknologi F17
27051 Anvendt biodiversitet F17
27270 Nye retninger og teknologier i molekylær medicinsk mikrobiologi F17
27322 Immunologi F17
27411 Biologisk dataanalyse og kemometri F17
27419 Skimmelsvampe: Biologi og applikationer F17
27422 Biosyntese af naturstoffer F17
27610 Python og Unix for bioinformatikere F17
27611 Introduktion til bioinformatik F17
27617 Proteinstruktur: Modeller, analyser og beregninger F17
27683 Helgenom analyser i mikrobiologisk diagnostik F17
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion F17
28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer F17
28020 Kemisk og biokemisk procesteknik F17
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik F17
28025 Bio-procesteknik F17
28157 Procesdesign F17
28160 Matematiske modeller for kemiske systemer F17
28221 Teknisk Termodynamik F17
28322 Teknisk termodynamik F17
28342 Reaktionsteknik F17
28344 Bioteknologi og procesdesign F17
28345 Bioindustriel reaktionsteknik F17
28350 Procesdesign: Principper og metoder F17
28352 Regulering og styring af kemiske processer F17
28361 Modelanalyse for kemiingeniører F17
28415 Olie- og gasproduktion F17
28451 Optimerende drift af procesanlæg F17
28850 Pharmaceutical Process Development F17
28855 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri F17
28871 Produktion af biobrændstoffer F17
30020 Elektronisk måling og instrumentering F17
30032 Elektroteknik F17
30081 Digitalteknik F17
30090 Digitale systemer F17
30120 Astrofysik F17
30140 Geofysik F17
30150 Matematiske og numeriske metoder i rum- og geofysik F17
30160 Signaler i kontinuert og diskret tid F17
30320 Rumfartsinstrumentering F17
30340 Radar- og radiometersystemer F17
30530 Geografiske informationssystemer F17
30540 Kortlægning fra fly- og satellitbilleder F17
30740 Geomagnetisme F17
30752 Kryosfæren F17
30760 Inverse problemer i rum- og geofysik F17
30790 Observationel røntgenastrofysik 17F
31003 Elektriske kredsløb 2 F17
31015 Fagprojekt - Elektroteknologi F17
31036 Elektriske energisystemer F17
31039 Effektelektronik i energisystemer F17
31236 Lydopfattelse og hørelsens signalbehandling F17
31240 Bygnings- og rumakustik F17
31260 Videregående akustik F17
31300 Reguleringsteknik 1 F17
31301 Reguleringsteknik 1 F17
31320 Robust og fejltolerant regulering F17
31351 Grundlæggende effektelektronik F17
31372 Hierarkiske og distribuerede automatiseringssystemer F17
31373 Automation, komponenter og systemer. F17
31375 Playware teknologi - programmering af app-kontrol af legende indlejret system F17
31388 Avancerede Autonome Robotter F17
31405 Trådløs kommunikation F17
31420 Mikrobølgeteknik F17
31428 Videregående elektromagnetisme F17
31502 Medicoteknik 2 F17
31511 AC kredsløb med EKG forstærker F17
31547 Magnetisk resonans i medicinsk billeddannelse F17
31561 Anvendt signalbehandling F17
31605 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid F17
31632 Integreret analog elektronik 2 F17
31742 Drift af elsystemet F17
31756 Højeffektelektronik F17
31761 Vedvarende energi i el-markederne F17
31770 Højspændingsteknik F17
31778 Emerging Energy Technologies F17
31782 Elektriske maskiner F17
33236 LabChip-1: Bio/kemiske mikrosystemer på chips F17
33250 Halvlederkomponenters teknologi F17
33253 Mikro-1: Faststofelektronik og mikroteknologi F17
33257 Visualisering af mikro- og nanostrukturer F17
33281 Biomaterialer F17
33323 Nano-1: Introduktion til nanoteknologi F17
33334 Molekylær diagnostik F17
33621 Nano 3 - Emner indenfor grafen og andre to-dimensionale materialer F17
33902 Drug delivery F17
34020 Optik og Fotonik F17
34021 Introduktion til Optik og Fotonik F17
34031 Anvendt matematik for fysikere F17
34053 Numeriske metoder i fotonik F17
34210 Introduktion til digital kommunikation F17
34229 Fagprojekt – Bachelor i Netværksteknologi og IT F17
34240 Datakompression og billedkommunikation F17
34311 Introduktion til tele- og datanet F17
34343 Mobile backhaul net F17
34355 Routing i datanet F17
34357 Telekommunikation Tjenester F17
34430 Introduktion til biofotonik F17
41020 Produktanalyse og redesign F17
41030 Design af Mekatronik F17
41035 Dynamik og svingninger F17
41045 Termodynamisk modellering F17
41072 Betjeningsdesign F17
41078 Industriel design 2 F17
41083 Teknologiske platforme og arkitekturer F17
41106 Marin vandbygning 1 F17
41126 Sedimenttransport i vandløb og langs kyster F17
41202 Grundlæggende skibs- og offshoreteknik 1 F17
41203 Bygningsmekanik F17
41214 Konstruktioners dynamik: Teori og analyse F17
41225 Ikke-lineær Bølgedynamik F17
41236 Bygningsmekanik F17
41271 Skibsprojektering F17
41312 Fluid Mekanik F17
41323 Videregående fluid mekanik F17
41342 Økobil F17
41346 Forbrændingsmotorer - Eksperimentelle metoder og databehandling F17
41401 Energiteknik F17
41416 Energisystemer - Analyse, design og optimering F17
41421 Videregående Kraftværksteknik F17
41422 Videregående energiteknik F17
41501 Styrkelære 1 F17
41511 Maskinelementer - Grundlæggende F17
41512 Effekttransmitterende maskinelementer - design og optimering F17
41514 Maskindynamik F17
41517 Afstivede plader og sandwich-kompositter F17
41521 Videregående svingnings- og stabilitetslære F17
41527 Plasticitet og krybning F17
41533 Dimensionering og styrke 1 F17
41534 Dimensionering og styrke 2 F17
41562 Fluid Power - Oliehydraulik F17
41616 CAD F17
41632 Robust Design af Produkter og mekanismer F17
41633 Innovation og Produktudvikling F17
41650 Materialelære F17
41655 Avanceret overfladeteknologi F17
41656 Materialer i avancerede anvendelser of produkter F17
41658 Metoder for eksperimentel materialekarakterisering F17
41659 Materialelære for Produktion og Konstruktion F17
41665 Fysisk metallurgi: deformation og rekrystallisation F17
41680 Introduktion til cybermaterialer F17
41681 Materialelære F17
41682 Korrosion og materialevalg F17
41683 Materialelære F17
41704 Procesteknik F17
41713 Produktionsteknologi og Produktionsstyring Jan 17
41731 Geometrisk metrologi og maskintest F17
41732 Procesteknisk Tribologi – Modellering og Testning F17
41737 Plastdesign F17
41748 Modellering i materiale- og procesteknologi - termomekanik F17
41781 Produktionsteknologi, teori F17
41784 Procesteknik F17
41786 Plastteknologi F17
41801 Fagprojekt F17
41813 FEMVIB (FEM-baseret vibrationsanalyse og akustisk kobling) F17
41860 Design af energianlæg F17
42021 Teknologianalyse F17
42042 Brugerinvolverende systemdesign F17
42062 Arenaer og koncepter F17
42084 Engineering Systems Ergonomics F17
42090 Helhedsdesign af engineering systems F17
42101 Introduktion til operationsanalyse F17
42105 Finansielle produkter F17
42107 Beslutninger i teori og praksis F17
42136 Optimering af store problemer med dekomposition F17
42137 Optimering ved hjælp af metaheuristikker F17
42176 Kollektiv trafikplanlægning F17
42180 Diskrete valgmodeller F17
42195 Transportøkonomi F17
42275 Bæredygtig byudvikling: en projektbaseret tilgang F17
42352 CSR og carbon footprinting for virksomheder F17
42371 Design af lean produktions- og servicesystemer F17
42375 Avanceret systemmodellering og inventoryanalyse F17
42377 Livscyklusledelse i industrien F17
42378 Sundheds-, miljø-, og livscykluseffekter i forskellige rammer F17
42415 Teknisk økonomi F17
42430 Projektledelse F17
42435 Virksomhedsstart F17
42459 Planning and Scheduling in Manufacturing and Services F17
42490 Teknologi, økonomi, ledelse og organisation (TEMO) F17
42543 Forandringsledelse i engineering systemer F17
42583 Ingeniørarbejde 2 F17
42584 Fagprojekt - Strategisk Analyse og Systemdesign F17
42585 Business Analytics F17
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori F17
42876 Trafiksikkerhed F17
42877 Baneprojektering og vedligeholdelse F17
42881 Optimering i kollektiv transport F17
42882 Simulation i transport og logistik F17
42884 Grøn Transportlogistik F17
42885 Maritim logistik F17
42990 Jernbanetrafikteknik F17
42993 Trafiksikkerhed F17
42994 Statistik og statistisk modellering af trafik F17
42995 Intelligente transportsystemer (ITS) og projektvurdering F17
46000 Introduktion til vindenergi F17
46010 Vindmøllebil F17
46110 Grundlæggende Aerodynamik F17
46230 Balancering af elsystemer med storskala vindkraft F17
46310 Aeroelasticitet for vindmøller F17
46411 Design af store komposit konstruktioner F17
46910 Avanceret finite element simulering ved brug af Abaqus F17
47301 Brintenergi og brændselsceller F17
47303 Anvendt uorganisk kemi F17
47319 Funktionelle materialer F17
47325 Storskala superlederteknologi F17
62008 Produktudvikling 2 - Produktudviklingens faser og forløb F17
62014 Grønt Entreprenørskab F17
62016 Matematik for Design F17
62019 Interaktionsdesign F17
62033 Teknologi og Markedsføring F17
62040 PI semesterprojekt 4 Innovation i organisatorisk kontekst F17
62043 Innovations- og videnledelse F17
62044 Intelligente produkter F17
62045 Produktudvikling 4 - anvendt produktudvikling F17
62079 Grundlæggende Operations Management F17
62081 Materialelære F17
62087 Mekanik, statik, termodynamik og elektroteknik F17
62088 Produktionsforståelse (projekt 1) F17
62089 Integreret produktion (projekt 2) F17
62092 Grundlæggende statistik og lineær algebra F17
62093 Produktionsteknologi F17
62094 Driftsøkonomi og investering F17
62096 Informationsteknologi i Produktion F17
62100 Automation i Produktionen F17
62101 Operations Management og LEAN F17
62102 Kvantitativ kvalitetsstyring og analyse F17
62103 Regnskabsanalyse og økonomistyring F17
62107 Kvalitetstyring og GMP F17
62108 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3) F17
62110 Virksomhedssystemer F17
62118 Organisation og Ledelse F17
62119 Videnskabsteori og produktionstekniske metoder F17
62120 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) F17
62130 Erhvervsjura F17
62132 Project Management F17
62133 Supply Chain Management & Design F17
62134 Strategisk Analyse og udvikling F17
62135 Quality Management F17
62138 Produktivitetsoptimering F17
62139 Videregående økonomistyring F17
62156 Matematik Basis 2 F17
62160 Engelsk 1 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 1 F17
62161 Erhvervsøkonomi F17
62162 Naturvidenskab Basis F17
62165 Projekt 1 - Bæredygtige produkter F17
62170 Engelsk 2 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 2 F17
62171 Afsætningsøkonomi F17
62172 Fransk - Kultur og samfund 1 F17
62175 Spansk - Kultur og samfund 1 F17
62176 Tysk - Kultur og samfund 1 F17
62180 Engelsk 3 - Britiske samfundsforhold og akademisk skrivning 3 F17
62182 Fransk - Kultur og samfund 2 F17
62183 Materialevalg, styrkelære og maskinelementer F17
62185 Spansk- Kultur og samfund 2 F17
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 F17
62187 Projekt 3 - Integreret produktudvikling, teoridel F17
62190 Engelsk 4 - Udfordringer for global forretning og geopolitisk økonomi F17
62192 Fransk - Marketing F17
62193 International markedsføring af netværksbaserede IT-systemer F17
62194 Programmering F17
62195 Spansk - Marketing F17
62196 Tysk - Marketing F17
62197 International Markedsføring, International Økonomi, Computer Netværk F17
62221 Marketing F17
62222 Projektledelse i sundhedsvæsenet F17
62240 Engelsk 5 - Forretningskommunikation F17
62242 Fransk - i en international kontekst F17
62244 Innovation af forretningskoncepter - teori F17
62246 Tysk i en international kontekst F17
62247 Spansk - i en international kontekst F17
62251 Kollektiv energiforsyning F17
62253 Anlægskonstruktioner F17
62254 Trafikanlæg og Klimatilpasning F17
62255 Stålkonstruktioner og Udførelse F17
62257 Konstruktioner i træ F17
62259 Bygningsmekanik 2 F17
62318 Byggeri F17
62325 Den moderne kommune: infrastruktur og bygningsrenovering F17
62334 Trafikanlæg og Risikovurdering af jord og grundvandsforurening F17
62335 Betonkonstruktioner og udførelse F17
62336 Konstruktioner, klimaskærm og installationer F17
62337 Geoteknik og Fundering F17
62338 Organisation og udførelse F17
62362 Etagebyggeri af beton F17
62365 Byggegruber F17
62368 VDC Proces og planlægning i Udførelsesfasen - Tilbudsgivning F17
62369 Videregående bygningsinstallationer F17
62378 VDC Proces og planlægning i Udførelsesfasen - Tilbud og Produktionsstyring F17
62379 Grundvand, afværge og vandværker F17
62382 Veje i Udviklingslande F17
62383 Byggegruber og havnebygning F17
62390 Diplomingeniørprojekt B F17
62420 Informations Teknologi 1 17F
62450 Informations Teknologi 2 F17
62452 Medicoteknik 2 F17
62474 Database Design and Technology F17
62501 Linux server og netværk F17
62512 Telemedicin 1 F17
62514 Objektorienteret programmering F17
62516 Indledende medicinsk signalbehandling. F17
62518 Anvendt medicinsk statistik F17
62519 Sikkerhed i IoT enheder og netværk F17
62521 Design-Build projekt F17
62522 Mobilapplikationsudvikling - Android F17
62528 Sikkerhed i IoT enheder og netværk m/projekt F17
62531 Digital kodning og fejlkorrektion F17
62549 Advanced Object Oriented Programming using C# and .NET F17
62551 Database Design and Technology F17
62560 Standarder, sikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet F17
62563 Videregående mobilapplikationsudvikling F17
62570 Intelligente biler og mobile applikationer F17
62576 Netværkspraktik F17
62577 Datakommunikation F17
62580 Avanceret Internetteknologi F17
62581 IT og kommunikation 17F
62583 Indlejrede trådløse systemer og sensorer F17
62584 Indlejrede systemer for smart cities - projekt F17
62585 3D-brilleteknologi og mobile enheder F17
62588 Operativsystemer F17
62595 iOS Application Development with Swift F17
62596 Distribuerede systemer F17
62598 Artificial Intelligence in Computer Games F17
62600 Produkter og Innovation F17
62603 Termodynamik med projekt F17
62606 Anvendt diskret reguleringsteknik på mekaniske, fluide og termiske anlæg F17
62614 Advanced Engineering Dynamics F17
62618 Økonomi for ingeniører F17
62626 Computer Aided Design CAD2 F17
62629 Varmetransmission F17
62630 Individuelt Projekt i Engineering F17
62633 Biomassekedlen og dens delsystemer F17
62635 Design af rørsystemer og pumper F17
62643 Svingningslære F17
62645 Modellering og Programmering F17
62657 Fluid Mekanik F17
62662 Industrial Design F17
62668 Statistik. Grundkursus. F17
62675 Mekanik F17
62683 Maskinkonstruktion F17
62691 Project Management F17
62692 Advanced Manufacturing F17
62694 Dynamik F17
62698 Materialer og fremstilling F17
62699 Produktudvikling F17
62703 Projektering af elektriske installationer F17
62704 Elektriske maskiner F17
62716 Digitale reguleringssystemer F17
62726 Internationale design-build projekter, samarbejde med PURDUE University, USA F17
62732 Analog elektronik F17
62734 Datateknik og programmering F17
62736 Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi F17
62737 Analog design F17
62742 Kredsløbsteori 2 F17
62745 Elektrofysik og Materialer F17
62761 Elforsyning 2 F17
62770 Anvendt elteknik F17
62784 Design/build-projekt indenfor elforsyning F17
62794 Videregående matematik for maskindiplomingeniører F17
62799 Geometriske operationer i plan og rum F17
62800 Introduktion til mekatronik og robotteknik F17
62849 Projekt P6 F17
62904 Anvendt reguleringsteknik F17
62999 Innovation Pilot F17