Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01005 Matematik 1 E17
01017 Diskret matematik E17
01018 Diskret matematik 2: algebra E17
01019 Diskret matematik E17
01025 Matematik 2 for Matematik og Teknologi E17
01034 Matematik 2 E17
01035 Matematik 2 E17
01237 Differentialgeometri og parametrisk design E17
01415 Computational Discrete Mathematics E17
01418 Introduktion til partielle differentialligninger E17
01426 Kryptologi 2 E17
01527 Videregående grafteori E17
01617 Dynamiske systemer 1 E17
01715 Funktionalanalyse E17
01901 Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører E17
01904 Diskret matematik E17
01920 Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører E17
02101 Indledende programmering E17
02110 Algoritmer og datastrukturer 2 E17
02121 Introduktion til softwareteknologi E17
02132 Computersystemer E17
02135 Introduktion til Cyber Systemer E17
02138 Digital elektronik 1 E17
02155 Computerarkitektur E17
02156 Logiske Systemer og Logikprogrammering E17
02157 Funktionsprogrammering E17
02158 Parallelprogrammering E17
02159 Operativsystemer E17
02162 Software Engineering 2 E17
02190 IT-sikkerhed (Sundhed & IT) E17
02203 Design af digitale systemer E17
02217 Design af aritmetiske processorer E17
02223 Fundamentale modeller for moderne indlejrede systemer E17
02228 Fejltolerante systemer E17
02232 Anvendt Kryptografi E17
02234 Aktuelle emner i systemsikkerhed E17
02239 Datasikkerhed E17
02242 Program analyse E17
02246 Model tjek E17
02249 Beregningsmæssigt hårde problemer E17
02255 Praktisk kryptologi E17
02287 Logiske teorier for usikkerhed og læring E17
02312 Indledende programmering E17
02313 Udviklingsmetoder til IT-systemer E17
02315 Versionsstyring og testmetoder E17
02318 Indledende programmering for diplom-E E17
02321 Hardware/software programmering E17
02323 Introduktion til statistik E17
02332 Compilerteknik E17
02368 OOAD E17
02393 Programmering i C++ E17
02402 Introduktion til statistik E17
02405 Sandsynlighedsregning E17
02407 Stokastiske processer - Sandsynlighedsregning 2 E17
02409 Multivariat statistik E17
02411 Statistisk forsøgsplanlægning E17
02413 Statistisk kvalitetskontrol E17
02417 Tidsrækkeanalyse E17
02418 Statistisk modellering: teori og anvendelser E17
02425 Diffusioner og stokastiske differentialligninger E17
02427 Videregående tidsrækkeanalyse E17
02429 Analyse af korrellerede data: Mixede lineære modeller E17
02450 Introduktion til machine learning og data mining E17
02451 Digital signalbehandling E17
02454 Introduktion til kognitionsvidenskab E17
02456 Dyb læring E17
02457 Signalbehandling i ikke-lineære systemer E17
02458 Kognitiv modellering E17
02502 Billedanalyse E17
02505 Medicinsk billedanalyse E17
02508 Udvidet introducerende statistik E17
02515 Sundhedsteknologi E17
02525 Introduktion til Matematik og Teknologi E17
02561 Computer grafik E17
02562 Rendering - introduktion E17
02586 Statistisk Genetik E17
02601 Introduktion til numeriske algoritmer E17
02610 Optimering og datafitting E17
02619 Model prædiktiv regulering E17
02631 Introduktion til programmering og databehandling E17
02635 Programmering af matematisk software E17
02692 Introduktion til programmering og databehandling E17
02805 Sociale grafer og interaktioner E17
02807 Beregningsmæssige Værktøjer til Store Datamængder E17
02809 UX Design Prototypeudviking E17
02823 Computerspil prototyper E17
02826 Lyddesign til digitale medier E17
02830 Avanceret projekt i digitale medieteknologier E17
02906 Introduktion til inverse problemer E17
10020 Fysik 1 E17
10022 Fysik 1 E17
10024 Fysik 1 E17
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi E17
10033 Mekanik og fysisk modellering E17
10036 Elektromagnetisme for fysikere E17
10041 Fysik 2 - General Engineering E17
10044 Fysik 2 E17
10050 Modelfysik E17
10052 Grundlæggende fysik og kemi E17
10112 Videregående kvantemekanik E17
10122 Statistisk fysik E17
10200 Materialers struktur og dynamik studeret med røntgen og neutroner E17
10250 Transmissionselektronmikroskopi til karakterisering af avancerede materialer E17
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik E17
10305 Videregående faststoffysik E17
10333 Fysikken i vedvarende energi E17
10337 Teoretisk mikrofluidik E17
10347 Introduktion til biofysik E17
10380 Kvanteoptik E17
10400 Plasmafysik E17
10405 Relativitetsteori E17
10605 Teknologihistorie E17
10610 Teknologihistorie E17
10916 Fysik 1 E17
10935 Fysik 1 E17
11000 Ingeniørarbejde E17
11020 Brandsikkerhed i bygninger E17
11023 Konstruktionsbrandteknik E17
11034 Videregående Bygnings Informations Modellering (BIM) E17
11035 Videregående BIM for bygningsdesign E17
11080 Videregående bygningsprojektering E17
11112 Bygningsinstallationer 1 E17
11115 Bygningsenergi og -installationer - Integreret design E17
11116 Energirigtigt byggeri E17
11122 Varme- og stoftransport i bygninger E17
11124 Computational Fluid Dynamics vedrørende bygninger E17
11128 Udvikling af solenergianlæg E17
11141 Energi og indeklima E17
11142 Dagslys og belysning E17
11203 Introduktion til indeklima E17
11221 Ventilation og klimateknik E17
11305 Bærende Konstruktioners Numeriske Modellering 1: Elementmetoden E17
11318 Stålkonstruktioner E17
11320 Konstruktionsanalyse af bygninger E17
11341 Bærende konstruktioner 1 E17
11343 Bærende konstruktioner 3: Ramme- og pladekonstruktioner E17
11346 Bærende Konstruktioners Numeriske Modellering 2: Ikke-lineær elementmetode E17
11347 Numerisk modellering af bærende konstruktioner 3: Plasticitet E17
11351 Videregående betonstyrkelære E17
11374 Jordskælvs- og vindteknik E17
11375 Brokonstruktioner E17
11418 Bjergartsfysik og bjergartsmekanik E17
11420 Mineralske råstoffer E17
11430 Videregående ingeniørgeologi: Jord og porrøse bjergarter E17
11440 Olie- og gas ressourcer E17
11451 Vejbefæstelser E17
11464 Videregående geoteknik - styrke og stivhed af jord E17
11563 Betonteknologi E17
11763 Design og analyse af indeklima E17
11767 Statistik i eksperimentel materialelære E17
11830 Mineralske ressourcer i Arktis: Miljøvurdering og -teknologier E17
11834 Matematik i Fysikken Jan 18
11900 Bygningskomponentdesign E17
11911 Konstruktionselementer og deres virkemåde 1 E17
11951 BIM og visuel kommunikation E17
11954 Boligbyggeri og bygningsdesign E17
11955 Byens rum, den store konstruktion E17
11990 Ingeniørarbejde - fra dele til et hele E17
11995 Designteori og metoder E17
11997 Bæredygtighed og livscyklusvurdering E17
12000 Vand og miljømanagement E17
12102 Miljøtekniske processer E17
12111 Miljøtekniske processer for kandidater E17
12122 Afløbssystemer og urban regnvandshåndtering E17
12130 Affaldssystemer og affaldsteknologi E17
12134 Miljøteknisk Mikrobiologi E17
12139 Resource Engineering E17
12142 Industriel Økologi E17
12145 Terrestrial Ecology E17
12202 Miljø og bæredygtighed E17
12226 Luftforurening og miljøeffekter E17
12333 Vandressourceforvaltning E17
12336 Grundvandsressourcer - Kvalitet E17
12925 Programmering Principper og Implementering (PoPI) E17
23101 Introduktion til fødevareproduktionskæder E17
23151 Aquatic Food Primary Production: Fishery and Aquaculture E17
23152 Aquatic Food Processing and Technology E17
23153 Aquatic Food Supply Chain Management, Environment and Resources E17
23205 Bekæmpelse af infektionssygdomme E17
23272 Risikoanalyse i fødevaresikkerhed E17
23281 Præklinisk lægemiddeludvikling E17
23511 Grundlæggende Fødevareproduktionsteknologi E17
23521 Hygiejnisk design i fødevareindustrien E17
23564 Integreret produktudvikling i fødevareindustrien E17
23711 Fødevareteknologi E17
23732 Ernæring E17
23901 Grundkursus i fødevareanalyse E17
23902 Introduktion til fødevarer E17
23924 Fødevare mikrobiologi E17
23932 Biologisk Kemi E17
23962 Fødevareproduktion, råvarer og hygiejne E17
23981 Toksikologi E17
24001 Human fysiologi E17
24103 Slimhindens immunologi E17
24690 Modul 1: Fra ide til projektplan i biotek- og farmaforskning E17
25106 Introduktion til genetiske metoder for ingeniører E17
25302 Fysisk Oceanografi E17
25303 Matematisk biologi E17
25311 Fiskerioceanografi E17
25312 Fiskerisystemer – forvaltning og modellering E17
25318 Forvaltning af akvatiske økosystemer E17
25321 Fiskeernæring og bioenergetik E17
25325 Marine økosystemer under klimaforandring E17
25326 Fiskefysiologi i akvakultur E17
25328 Matematisk økologisk modellering E17
26000 Almen kemi E17
26028 Grundlæggende kemi på engelsk E17
26030 Grundlæggende kemi for "General Engineering" studerende E17
26050 Indledende kemi for biovidenskaberne E17
26130 Spektroskopiske metoder E17
26171 Almen kemi E17
26173 Uorganisk kemi E17
26222 Fysisk kemi 2 E17
26236 Videregående fysisk kemi E17
26255 Computermodellering i kemi E17
26271 Fysisk kemi E17
26371 Uorganisk Kvalitativ Analyse (Laboratorieøvelser) E17
26372 Uorganisk kemi for Fødevareanalyse E17
26411 Organisk kemi 2 E17
26422 Biomolekylær kemi E17
26433 Organisk kemi 3 E17
26436 Lægemiddeludviklingsprocessen E17
26438 NMR spektroskopi E17
26471 Organisk kemi E17
27002 Biovidenskab E17
27007 Bioteknologi og formidling E17
27026 Teoretisk molekylær mikrobiologi E17
27027 Øvelser i molekylær mikrobiologi E17
27230 Prokaryot cellebiologi E17
27250 Molekylær medicinsk mikrobiologi E17
27303 Proteinvidenskab og -teknologi E17
27405 Cellefabrikker: Design, konstruktion og analyse E17
27412 Mikrobiel kemi E17
27430 Eukaryot cellebiologi og sygdom E17
27461 Mykoteknologi E17
27641 Systembiologi E17
28001 Ingeniørarbejde - Kemi og Teknologi E17
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion E17
28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer E17
28020 Kemisk og biokemisk procesteknik E17
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik E17
28140 Introduktion til reaktionsteknik E17
28150 Introduktion til procesregulering E17
28157 Procesdesign E17
28213 Polymerteknologi E17
28233 Bioteknologiske oprensningsprocesser E17
28242 Reaktionskinetik og katalyse E17
28246 Anvendt enzymteknologi og kinetik E17
28310 Kemisk og biokemisk produktdesign E17
28315 Anvendt kolloid- og grænsefladekemi E17
28322 Teknisk termodynamik E17
28342 Reaktionsteknik E17
28344 Bioteknologi og procesdesign E17
28352 Regulering og styring af kemiske processer E17
28420 Separationsprocesser E17
28515 Forbedret olieindvinding E17
28530 Transportprocesser E17
28852 Risikovurdering i kemisk og biokemisk industri E17
28870 Energi og bæredygtighed E17
28872 Bioraffinaderi E17
30032 Elektroteknik E17
30081 Digitalteknik E17
30100 Ingeniørarbejde - Geofysik og Rumteknologi E17
30131 Geo- og planetfysik I E17
30200 Måleteknologi inden for rum- og geofysik E17
30230 Dataanalyse og -modellering i rum- og geofysik E17
30300 Introduktion til satellitsystemer E17
30330 Billedanalyse på mikrodatamat E17
30350 Telemåling E17
30532 Introduktion til digital kortlægning og GIS E17
30533 Introduktion til digital kortlægning og GIS E17
30550 Satellitbaseret positionering E17
30560 Fysisk Geodæsi E17
30730 Rumvejr, forudsigelse og effekter E17
31001 Elektriske kredsløb 1 E17
31011 Ingeniørarbejde - Elektroteknologi E17
31035 Anvendt elektromagnetisme E17
31200 Grundkursus i akustik og støj E17
31210 Akustisk signalbehandling E17
31220 Elektroakustiske transducere og systemer E17
31230 Akustisk kommunikation E17
31238 Musik teknologi og musikopfattelse E17
31241 Bygningsakustik E17
31265 Numerisk Akustik E17
31270 Strukturlyd E17
31300 Reguleringsteknik 1 E17
31310 Reguleringsteknik 2 E17
31340 Datamatbaseret regulering E17
31352 Effektelektronik 1 E17
31354 Kredsløbsteknologi og EMC E17
31380 Intelligente systemer E17
31383 Robotteknik E17
31400 Elektromagnetisme E17
31415 HF-kommunikationskredsløb E17
31430 Videregående antenneteknik E17
31501 Medicoteknik 1 E17
31529 Vævs- og bevægeapparatets biomekanik DTU E17
31540 Indledende medicinsk billeddannelse E17
31545 Medicinske billedsystemer E17
31560 Videregående signalbehandling med medicinske anvendelser E17
31590 Medikoteknisk produktudvikling E17
31606 Signaler og lineære systemer i diskret tid E17
31730 Elforsyning, grundkursus E17
31750 Stabilitet og kontrol i elforsyningssystemer E17
31765 Optimering i moderne power systemer E17
31773 Transienter i elforsyningssystemer E17
31783 Integration af vindkraft i elsystemet E17
31786 Vindmøller elektrisk design E17
33206 Transport i nanostrukturer E17
33255 Fabrikation af mikro- og nanostrukturer E17
33321 Nano-2: Nanosystemteknologi E17
33336 LabChip-2: Fysik i Lab-on-a-chip systems E17
33355 MikroElektroMekaniske Systemer (MEMS) E17
33647 Computer-baseret introduktion til data analyse for Fysik og Nanoteknologi linjen E17
34021 Introduktion til Optik og Fotonik E17
34034 Anvendt fotonik E17
34052 Ikke-lineær optik E17
34220 Kodning i kommunikationssystemer Jan 18
34230 Digital kommunikation E17
34250 Avanceret billed- og videokodning E17
34302 Ingeniørarbejde E17
34311 Introduktion til tele- og datanet E17
34330 Introduktion til mobilkommunikation E17
34341 Datakommunikationsprincipper E17
34363 Mobile Communications Journal Club E17
34451 Ikke-lineær matematisk fysik E17
34550 Bio-medicinsk optik E17
36004 Sundhed, sygdom og teknologi E17
36040 Introduktion til Systembiologi E17
36633 Bioinformatik for Sundhed og Informatik E17
36634 Molekylær genetik og personlig medicin E17
41000 Ingeniørarbejde E17
41010 Brugerorienteret design E17
41012 Visuel kommunikation E17
41015 Mekanik og materialer E17
41051 Produktliv og miljøforhold E17
41073 Udvikling og drift af produkt/service-systemer E17
41102 Strømningsmekanik 1 E17
41111 Strømningsmekanik 2 E17
41117 Marin vandbygning 2 E17
41129 Turbulensteori E17
41202 Grundlæggende skibs- og offshoreteknik 1 E17
41203 Bygningsmekanik E17
41216 Styrkeberegning af skibe E17
41221 Skibets fremdrivning og manøvrering E17
41222 Bølgebelastninger på skibe og offshore konstruktioner E17
41224 Lineær bølgedynamik E17
41236 Bygningsmekanik E17
41275 Skibsoperationer E17
41312 Fluid Mekanik E17
41319 Numerisk fluid mekanik E17
41342 Økobil E17
41344 Forbrændingsmotorer - grundlæggende teori E17
41402 Simulering af termiske energisystemer E17
41420 Køleteknik E17
41502 Styrkelære 2 (materialers styrkeforhold) E17
41515 Computerbaseret mekanismedynamik E17
41516 Anisotropi og fiberkompositter E17
41524 Smøringsmekanik E17
41525 FEM-Heavy (Programmering af Finite Element Metoden) E17
41526 Brudmekanik E17
41533 Dimensionering og styrke 1 E17
41534 Dimensionering og styrke 2 E17
41560 Svingningslære E17
41603 Konstruktion og problemløsning E17
41612 Produktkonstruktion og dokumentation E17
41617 Videregående CAD E17
41618 CAD for designingeniører E17
41628 Konceptualisering E17
41653 Korrosion (teori og teknologi) E17
41661 Metallære E17
41663 Nanotribologi og biotribologi E17
41664 Fysisk metallurgi: faseomdannelser i metaller og legeringer E17
41681 Materialelære E17
41683 Materialelære E17
41730 Industriel formgivning af metaller E17
41733 Metallurgi, design og fremstilling af støbte komponenter E17
41736 Plastprocesser E17
41742 Introduktion til mikromekanisk systemdesign og produktion E17
41744 Præcisionsfremstillingsteknologier E17
41747 Modellering i materiale- og procesteknologi - varmetransmission og diffusion E17
41781 Produktionsteknologi, teori E17
41784 Procesteknik E17
41786 Plastteknologi E17
41812 FEM-light (anvendt finite element modellering) E17
41814 Varmetransmission E17
41819 Finite element modellering af gitter- og ramme-konstruktioner E17
41842 Køretøjsteknik E17
41860 Design af energianlæg E17
42002 Modellering og analyse af bæredygtige energisystemer ved brug af operationsanalyse E17
42003 Energiøkonomi, -markeder og -politikker E17
42004 Feasibility-studier af energiprojekter E17
42005 Mikro- og makroøkonomi E17
42011 Produkters brug og design E17
42081 Iscenesættelse af co-creation og kreativitet E17
42085 Strategi, design og marked E17
42086 Avancerede Designmetoder E17
42101 Introduktion til operationsanalyse E17
42104 Introduktion til financial engineering E17
42111 Statisk og dynamisk optimering E17
42114 Heltalsprogrammering E17
42115 Netværksoptimering E17
42123 Finansiel optimering E17
42171 Systemsikkerhed og teknisk pålidelighedsanalyse E17
42178 Analyse af transportsystemer E17
42181 Netværksmodellering og rutevalg E17
42182 Trafiksikkerhed – adfærdsanalyse og modellering E17
42184 Data science og GIS inden for mobilitet E17
42259 Facilities Management E17
42274 Bæredygtighedsindikatorer og bæredygtig byudvikling E17
42280 Intelligente og Forbundne Byer med Høj Livskvalitet E17
42349 Bæredygtighedsudfordringer I, systemtankegang E17
42351 Bæredygtighed i ledelse E17
42372 Livscyklusvurdering af produkter og systemer E17
42376 Operations management i sundheds- og servicesystemer E17
42401 Introduktion til Management Science E17
42406 Introduktion til produktion E17
42415 Teknisk økonomi E17
42421 Ledelse og organisation E17
42433 Avanceret ledelse af ingeniør projekter, programmer og porteføljer E17
42435 Virksomhedsstart E17
42436 Kommercialisering af high tech koncepter,iværksætteri og videnskab i aktion E17
42451 Mass Customization - anvendelse af produktkonfigurering E17
42457 Supply Chain Management E17
42490 Teknologi, økonomi, ledelse og organisation (TEMO) E17
42530 Strategi og planlægningsmetoder E17
42575 Teknologi og Innovationsledelse E17
42580 Ingeniørarbejde 1 E17
42582 Produktion og planlægning E17
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori E17
42631 Miljø og økonomi E17
42640 Socioteknisk design E17
42872 Grundkursus i trafik og veje E17
42875 Transportlogistik og -optimering E17
42879 Beslutningsstøtte og risikoanalyse E17
42880 Drift og ledelse af jernbaner E17
42887 Rute- og distributionsplanlægning E17
42922 Ledelse og organisation E17
42997 Bæredygtig transport E17
42999 Mobilitet E17
46100 Introduktion til mikrometeorologi for vindenergi E17
46211 Offshore vindenergi E17
46300 Vindkraft og aeroteknologi E17
46320 Vindmøllelaster, -aerodynamik og -kontrol E17
46400 Vindmøller og måleteknik E17
46420 Kompositmaterialer og fibre E17
46500 Probabilistiske Metoder i Vindenergi E17
47202 Introduktion til fremtidens energi E17
47311 Analytisk billeddannelse af energimaterialer med elektronmikroskopi E17
47318 Avanceret kemi for ikke-kemikere E17
62000 Erhvervsøkonomi E17
62004 Kreativitet og Innovation E17
62009 Materialelære E17
62018 Design, brugere og etik E17
62030 Fra ide til checkout (3.semester PI-projekt) E17
62079 Grundlæggende Operations Management E17
62081 Materialelære E17
62087 Styrkelære, termodynamik og elektroteknik E17
62088 Produktionsforståelse (projekt 1) E17
62089 Integreret produktion (projekt 2) E17
62093 Produktionsteknologi E17
62094 Driftsøkonomi og investering E17
62096 Informationsteknologi i Produktion E17
62100 Automation i Produktionen E17
62101 Operations Management og LEAN E17
62102 Kvantitativ kvalitetsstyring og analyse E17
62103 Regnskabsanalyse og økonomistyring E17
62107 Kvalitetstyring og GMP E17
62108 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3) E17
62110 Virksomhedssystemer E17
62118 Organisation og Ledelse E17
62119 Videnskabsteori og produktionstekniske metoder E17
62120 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) E17
62130 Erhvervsjura E17
62132 Project Management E17
62133 Supply Chain Management & Design E17
62134 Strategisk Analyse og udvikling E17
62135 Quality Management E17
62139 Videregående økonomistyring E17
62145 Produkters dokumentation E17
62147 Individuelt Projekt i Engineering E17
62155 Matematik Basis 1 E17
62156 Matematik Basis 2 E17
62160 Engelsk 1 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 1 E17
62161 Erhvervsøkonomi E17
62162 Naturvidenskab Basis E17
62165 Projekt 1 - Bæredygtige produkter E17
62170 Engelsk 2 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 2 E17
62171 Afsætningsøkonomi E17
62172 Fransk - Kultur og samfund 1 E17
62175 Spansk - Kultur og samfund 1 E17
62176 Tysk - Kultur og samfund 1 E17
62180 Engelsk 3 - Britiske samfundsforhold og akademisk skrivning 3 E17
62182 Fransk - Kultur og samfund 2 E17
62185 Spansk- Kultur og samfund 2 E17
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 E17
62190 Engelsk 4 - Udfordringer for global forretning og geopolitisk økonomi E17
62192 Fransk - Marketing E17
62193 International markedsføring af netværksbaserede IT-systemer E17
62194 Programmering E17
62195 Spansk - Marketing E17
62196 Tysk - Marketing E17
62197 International Markedsføring, International Økonomi, Computer Netværk E17
62200 Interkulturel management og marketing E17
62212 Forretningsforståelse: introduktion til markedsføring og international business E17
62217 Projekt 3 - Integreret produktudvikling, teori E17
62240 Engelsk 5 - Forretningskommunikation E17
62242 Fransk - i en international kontekst E17
62246 Tysk i en international kontekst E17
62247 Spansk - i en international kontekst E17
62251 Kollektiv energiforsyning E17
62253 Anlægskonstruktioner E17
62254 Trafikanlæg og Klimatilpasning E17
62255 Stålkonstruktioner og Udførelse E17
62257 Konstruktioner i træ E17
62259 Bygningsmekanik 2 E17
62318 Byggeri E17
62328 Anlæg og Infrastruktur E17
62330 Projektering af bygnings- og infrastrukturprojekter Jan 18
62334 Trafikanlæg og Risikovurdering af jord og grundvandsforurening E17
62335 Betonkonstruktioner og udførelse E17
62336 Konstruktioner, klimaskærm og installationer E17
62337 Geoteknik og Fundering E17
62338 Organisation og udførelse E17
62363 Halkonstruktioner i stål, limtræ og beton E17
62367 BIM Procesplanlægning og ledelse i projekteringsfasen - Byggetilladelse E17
62371 Bæredygtig bygningsfornyelse E17
62377 BIM Procesplanlægning og ledelse i projekteringsfasen - Byggetilladelse & Udbud E17
62381 Trafik- og transportplanlægning E17
62388 Jernbaner: projektering, anlæg og fornyelse E17
62389 Klimatilpasning og skybrudssikring E17
62407 Internet of Things - Teori og praksis E17
62413 Advanced Object Oriented Programming using C# and .NET E17
62415 Mobilapplikationsudvikling E17
62416 Videregående mobilapplikationsudvikling E17
62417 Mobile Application Development with Swift E17
62420 Informations Teknologi 1 E17
62422 Medicoteknik 1 E17
62427 Netværksforsvar og angrebshåndtering E17
62429 Data visualisering og analyse - værktøjer og metoder. E17
62438 3D-applikationsudvikling på mobile enheder E17
62439 3D-applikationsudvikling på mobile enheder m./ projekt E17
62443 Datakommunikation E17
62445 Avanceret Internetteknologi E17
62482 Analyse og anvendelse af biomedicinske signaler. E17
62501 Linux server og netværk E17
62505 Introduktion til indlejrede systemer E17
62506 Digitalelektronik og diskret matematik E17
62507 Hardware-nær programmering (i C) E17
62520 Signalbehandling E17
62530 Netværkssikkerhed E17
62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder E17
62570 Intelligente biler og mobile applikationer E17
62572 Programming Autonome køretøjer E17
62581 IT og kommunikation E17
62583 Programmering af Indlejrede trådløse systemer og sensorer E17
62588 Operativsystemer E17
62589 Business Intelligence E17
62598 Kunstig intelligens i computerspil E17
62602 Termodynamik for elektroingeniører E17
62603 Termodynamik med projekt E17
62606 Anvendt diskret reguleringsteknik på mekaniske, fluide og termiske anlæg E17
62614 Advanced Engineering Dynamics E17
62618 Økonomi for ingeniører E17
62626 Computer Aided Design CAD2 E17
62634 Tekniske projekter A-Z E17
62635 Design af rørsystemer og pumper E17
62643 Svingningslære E17
62645 Modellering og Programmering E17
62657 Fluid Mekanik E17
62662 Industrial Design E17
62668 Statistik. Grundkursus. E17
62675 Mekanik E17
62676 Mekanik for Elektroingeniører E17
62683 Maskinkonstruktion E17
62691 Project Management E17
62692 Advanced Manufacturing E17
62694 Dynamik E17
62699 Produktudvikling E17
62700 Elanlægsteknik beskyttelse E17
62708 Højspænding E17
62714 Reguleringsteknik for Elektroingeniører E17
62732 Analog elektronik E17
62734 Datateknik og programmering E17
62736 Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi E17
62738 Digital signalbehandling E17
62741 Indledende Elektroteknik E17
62751 Digital elektronik + PLC E17
62752 Måling og styring med mikroprocessorer E17
62755 Effektelektronik E17
62760 Elforsyning 1 E17
62765 Vedvarende energi i elforsyningen E17
62766 Drift af elektriske energisystemer E17
62770 Anvendt elteknik for Maskin E17
62771 Anvendt elteknik for Eksport E17
62796 Numerisk analyse for diplomingeniører E17
62799 Geometriske operationer i plan og rum E17
62800 Introduktion til mekatronik og robotteknik E17
62904 Anvendt reguleringsteknik E17
62908 Teknologi i samspil med mennesker E17
62999 Innovation Pilot E17
62B90 Afgangsprojekt EBA - Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse E17
62E90 Afgangsprojekt - Diplomuddannelsen i Energi og Miljø E17
62L90 Afgangsprojekt DL E17
62L91 Afgangsprojekt DL E17
62P90 Afgangsprojekt DPL - Diplomuddannelsen i Projektledelse E17
62T90 Afgangsprojekt ITD E17
KU028 Anvendt marin og ferskvands økologi E17