Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01017 Diskret matematik
01018 Diskret matematik 2: algebra
01025 Matematik 2 for Matematik og Teknologi
01035 Matematik 2
01235 Videregående Geometri
01409 Lightweight Cryptography
01415 Computational Discrete Mathematics
01418 Introduktion til partielle differentialligninger
01426 Kryptologi 2
01527 Videregående grafteori
01605 Mathematical Modelling, Nonlinear Dynamics, Stochastic and Complex Systems
01617 Dynamiske systemer 1
01715 Funktionalanalyse
01901 Basismat - Indledende matematik for diplomingeniører
01902 Videregående matematik for diplomingeniører
01904 Diskret matematik
01907 Diplomat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører
01964 Matematik 2 for Diplom E
01999 Geometriske operationer i plan og rum
02101 Indledende programmering
02110 Algoritmer og datastrukturer 2
02121 Introduktion til softwareteknologi
02131 Indlejrede systemer
02138 Digital elektronik 1
02155 Computerarkitektur
02156 Logiske Systemer og Logikprogrammering
02157 Funktionsprogrammering
02158 Parallelprogrammering
02159 Operativsystemer
02162 Software Engineering 2
02190 IT-sikkerhed (Sundhed & IT)
02203 Design af digitale systemer
02209 Test af digitale systemer
02217 Design af aritmetiske processorer
02223 Fundamentale modeller for moderne indlejrede systemer
02228 Fejltolerante systemer
02232 Anvendt Kryptografi
02234 Aktuelle emner i systemsikkerhed
02239 Datasikkerhed
02242 Program analyse
02246 Model tjek
02249 Beregningsmæssigt hårde problemer
02267 Software-udvikling af Webtjenester
02284 Videnbaserede systemer
02298 Præsentation og analytiske teknikker
02318 Indledende programmering for diplom-E
02319 Videregående Programmering for Diplom-E
02321 Hardware/software programmering
02323 Introduktion til statistik
02332 Compilerteknik
02338 High Performance Application Development for Enterprise Mainframes
02344 OOAD og Databaser
02350 Windows Programming using C# and .Net
02393 Programmering i C++
02402 Introduktion til statistik
02405 Sandsynlighedsregning
02407 Stokastiske processer
02409 Multivariat statistik
02411 Statistisk forsøgsplanlægning
02413 Statistisk kvalitetskontrol
02417 Tidsrækkeanalyse
02418 Statistisk modellering: teori og anvendelser
02425 Diffusioner og stokastiske differentialligninger
02427 Videregående tidsrækkeanalyse
02429 Analyse af korrellerede data: Mixede lineære modeller
02450 Introduktion til machine learning og data mining
02451 Digital signalbehandling
02454 Introduktion til kognitionsvidenskab
02457 Signalbehandling i ikke-lineære systemer
02458 Kognitiv modellering
02490 Forundersøgelse af din projektidé
02502 Billedanalyse
02505 Medicinsk billedanalyse
02511 Indledende medicinsk billedanalyse
02515 Sundhedsteknologi
02525 Introduktion til Matematik og Teknologi
02560 Webgrafik og videnskabelig visualisering
02561 Computer grafik
02562 Rendering - introduktion
02569 Lys & Materialer
02585 Beregninger på geometrisk data
02585 Beregninger på geometrisk data E13
02586 Statistisk Genetik
02593 Statistik
02601 Introduktion til numeriske algoritmer
02609 Modellering og programmering
02610 Optimering og datafitting
02619 Model prædiktiv regulering
02631 Indledende programmering med Matlab
02635 Programmering af matematisk software
02691 Datalogi
02810 Lean User Experience Design
02819 Data mining med Python
02823 Computerspil prototyper
02826 Lyddesign til digitale medier
02830 Avanceret projekt i digitale medieteknologier
10020 Fysik 1
10022 Fysik 1
10024 Fysik 1
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi
10033 Mekanik og fysisk modellering
10036 Elektromagnetisme for fysikere
10044 Fysik 2
10050 Modelfysik
10112 Videregående kvantemekanik
10122 Statistisk fysik
10200 Materialers struktur og dynamik studeret med røntgen og neutroner
10250 Elektronmikroskopi til karakterisering af avancerede materialer
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik
10333 Fysikken i vedvarende energi
10336 Fundamentale problemer i fluiddynamik
10337 Teoretisk mikrofluidik
10347 Introduktion til biofysik
10380 Kvanteoptik
10400 Plasmafysik
10405 Relativitetsteori
10508 Journal club om elektronstruktur
10510 Ph.d.-kursus i katalyse i vedvarende energi
10605 Teknologihistorie
10610 Teknologihistorie
10800 Ph.d.-kursus i energiteknologier for en bæredygtig fremtid (45800)
10916 Fysik 1
10935 Fysik 1
11000 Ingeniørarbejde
11020 Brandsikkerhed i bygninger
11023 Konstruktionsbrandteknik
11034 Videregående Bygnings Informations Modellering (BIM)
11035 Videregående BIM for bygningsdesign
11080 Videregående bygningsprojektering
11112 Bygningsinstallationer 1
11115 Bygningsenergi og -installationer - Integreret design
11116 Energirigtigt byggeri
11122 Varme- og stoftransport i bygninger
11124 Computational Fluid Dynamics vedrørende bygninger
11128 Udvikling af solenergianlæg
11141 Energi og indeklima
11142 Dagslys og belysning
11305 Elementmetoden
11309 Analyse af rammekonstruktioner
11320 Konstruktionsanalyse af bygninger
11345 Bygningskonstruktioners modellering: plader, skiver og skaller
11347 Numerisk modellering af bærende konstruktioner: Plasticitet
11351 Videregående betonstyrkelære
11374 Jordskælvs- og vindteknik
11375 Brobygning
11418 Bjergartsfysik og bjergartsmekanik
11420 Ingeniørarbejde i bjergområder - jord, sten og natur
11430 Videregående ingeniørgeologi
11440 Olie- og gas ressourcer
11451 Vejbefæstelser
11563 Betonteknologi
11627 Numeriske beregningsmetoder i bygningsenergiteknik
11703 Digitale bygningsmodeller
11735 Materialelære
11742 Projektering og udførelse af bygninger
11743 Geoteknik
11830 Mineralske ressourcer i Arktis: Miljøeffekter og forebyggelse
11904 Introduktion til Architectural Engineering
11932 Byens rum, den store konstruktion
11933 Systematisk CAD-projektering og visualisering
11935 Baggrund for architectural engineering 2
11937 Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign 1
11951 BIM og visuel kommunikation
11953 Baggrund for architectural engineering 1
11954 Boligbyggeri og bygningsdesign
11968 Optimering, ressourcer og miljø
11990 Ingeniørarbejde - fra dele til et hele
11995 Designteori og metoder
11997 Bæredygtighed og livscyklusvurdering
12000 Vand og miljømanagement
12104 Modelering af miljøtekniske processer
12107 Blended learning i Miljøtekniske Processer
12130 Affaldssystemer og affaldsteknologi
12131 Spildevandsrensning
12134 Miljøteknisk Mikrobiologi
12139 Resource Engineering
12202 Miljø og bæredygtighed
12203 Miljøfagprojekt
12226 Luftforurening og miljøeffekter.
12233 Vandforurening
12242 Miljømanagement i troperne
12333 Vandressourceforvaltning
12335 Grundvandsressourcer.
12700 Hydraulik og miljøteknik
13000 Grundkursus i trafik og veje
13006 GIS og vejtrafikplanlægning
13031 Transportlogistik og -optimering
13106 GIS og vejtrafikplanlægning for kandidatstuderende
13123 Signasystemer og teknologi for jernbaner
13125 Jernbanetrafikteknik
13133 Introduktion til Transportmodeller
13135 Diskrete valgmodeller
13141 Rutevalgsmodeller
13233 Beslutningsstøtte og risikoanalyse
13236 Bæredygtig transportvurdering
13301 Transport, Økonomi, Ledelse, Planlægning, Organisation og Politik
13437 Optimering af operationelle transportsystemer
13442 Rute- og distributionsplanlægning
13506 GIS og Vejtrafikplanlægning
13510 Vejtrafikteknik
23101 Introduktion til fødevareproduktionskæder
23151 Aquatic Food Primary Production: Fishery and Aquaculture
23205 Bekæmpelse af infektionssygdomme
23501 Biologisk kvalitet – forøget fødevarekvalitet fra en biologisk vinkel
23511 Grundlæggende Fødevareproduktionsteknologi
23521 Hygiejnisk design i fødevareindustrien
23564 Integreret produktudvikling i fødevareindustrien
23711 Fødevareteknologi
23901 Grundkursus i fødevareanalyse
23902 Introduktion til fødevarer
23923 Fødevare mikrobiologi
23932 Biologisk Kemi
23933 Analytisk kemi
23951 Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring
23962 Fødevareproduktion, råvarer og hygiejne
24001 Human fysiologi
24201 Sygdomme og veterinære aspekter relaterede til akvakultur
25302 Fysisk Oceanografi
25311 Fiskerioceanografi
25314 Numerisk marinbiologisk modellering
25321 Fiskeernæring og bioenergetik
25325 Marine økosystemer under klimaforandring
26000 Almen kemi
26005 Uorganisk kemi
26006 Uorganisk kemi for kemikere
26027 Grundlæggende kemi
26171 Almen kemi
26173 Uorganisk kemi
26222 Fysisk kemi 2
26236 Videregående fysisk kemi
26255 Computermodellering i kemi
26271 Fysisk kemi
26330 Faststofkemi (Uorganisk kemi 3)
26411 Organisk kemi 2
26422 Biomolekylær kemi
26433 Organisk kemi 3
26436 Lægemiddeludviklingsprocessen
26438 NMR spektroskopi
26471 Organisk kemi
27002 Biovidenskab
27004 Sundhed, sygdom og teknologi
27007 Bioteknologi og formidling
27026 Teoretisk molekylær mikrobiologi
27027 Øvelser i molekylær mikrobiologi
27040 Introduktion til Systembiologi
27230 Prokaryot cellebiologi
27250 Molekylær medicinsk mikrobiologi
27301 Videregående biokemi
27405 Cellefabrikker: Design, konstruktion og analyse
27430 Eukaryot cellebiologi og sygdom
27461 Mykoteknologi
27618 Kemoinformatik i lægemiddelforskning
27624 Python for bioinformatics
27633 Bioinformatik for It og Sundhed
27634 Bioinformatik 2 for It og Sundhed
27641 Systembiologi
27691 Module 2: Pilotprojekt i farmateknologi
27732 Ernæring
27828 Kemoinformatik i lægemiddelforskning
27944 Bioteknologi og procesdesign
28001 Ingeniørarbejde - Kemi og Teknologi
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion
28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer
28020 Kemisk og biokemisk procesteknik
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik
28140 Introduktion til reaktionsteknik
28150 Introduktion til procesregulering
28157 Procesdesign
28213 Polymerteknologi
28233 Bioteknologiske oprensningsprocesser
28242 Reaktionskinetik og katalyse
28244 Forbrænding og højtemperaturprocesser
28246 Anvendt enzymteknologi og kinetik
28247 Videregående enzymteknologi
28272 Kemiteknik og miljømæssig bæredygtighed
28310 Kemisk og biokemisk produktdesign
28315 Anvendt kolloid- og grænsefladekemi
28322 Teknisk termodynamik
28342 Reaktionsteknik
28352 Regulering og styring af kemiske processer
28361 Modelanalyse for kemiingeniører
28420 Separationsprocesser
28515 Forbedret olieindvinding
28530 Transportprocesser
28864 Introduktion til Matlab programmering
28870 Energi og bæredygtighed
28872 Bioraffinaderi
30032 Elektroteknik
30080 Digital- og datateknik
30100 Ingeniørarbejde - geofysik og rumteknologi
30130 Planetfysik
30200 Måleteknologi inden for rum- og geofysik
30230 Dataanalyse og -modellering i rum- og geofysik
30300 Introduktion til satellitsystemer
30330 Billedanalyse på mikrodatamat
30350 Telemåling
30535 Sted-, tid-, og multimedia database systemer
30550 Satellitbaseret positionering
30560 Fysisk Geodæsi
30790 Observationel røntgenastrofysik
31001 Elektriske kredsløb 1
31013 Ingeniørarbejde - Elektroteknologi
31035 Anvendt elektromagnetisme
31200 Grundkursus i akustik og støj
31220 Elektroakustiske transducere og systemer
31230 Akustisk kommunikation
31241 Bygningsakustik
31300 Reguleringsteknik 1
31310 Reguleringsteknik 2
31321 Emner inden for avanceret regulering F14
31340 Datamatbaseret regulering
31352 Effektelektronik 1
31354 Kredsløbsteknologi og EMC
31363 Elteknik M
31371 Indlejret System Innovation
31380 Intelligente systemer
31383 Robotteknik
31400 Elektromagnetisme
31412 Antenne- og mikrobølgeteknologi til trådløs kommunikation
31415 HF-kommunikationskredsløb
31430 Antenner
31500 Introduktion til medicoteknik I
31529 Vævs- og bevægeapparatets biomekanik DTU
31531 Introduktion til matematisk modellering af biofysiske, biologiske og fysiologiske systemer
31540 Indledende medicinsk billeddannelse
31545 Medicinske billedsystemer
31545 Medicinske billedsystemer F14
31560 Videregående signalbehandling med medicinske anvendelser
31590 Medikoteknisk produktudvikling
31606 Signaler og lineære systemer i diskret tid
31631 Integreret analog elektronik 1
31730 Elforsyning, grundkursus
31783 Integration af vindkraft i elsystemet
31920 Formidling af avancerede emner inden for elektroteknologi
33206 Transport i nanostrukturer
33255 Fabrikation af mikro- og nanostrukturer
33321 Nano-2: Nanosystemteknologi
33336 LabChip-2: Fysik i Lab-on-a-chip systems
33355 Mikro-2: MikroElektroMekaniske Systemer (MEMS)
33901 Mikro- og nanoteknologi i diagnostik og farmaceutisk udvikling
34032 Faststofoptik
34034 Anvendt fotonik
34052 Ikke-lineær optik
34057 Fabrikation af nanofotoniske komponenter
34091 Studiekreds indenfor avancerede fotoniske komponenter
34129 Experimentelt kursus i optisk kommunikation
34230 Digital kommunikation
34250 Avanceret billed- og videokodning
34302 Ingeniørarbejde
34310 Introduktion til netværk og digital kommunikation
34311 Introduktion til tele- og datanet
34330 Introduktion til mobilkommunikation
34350 Bredbåndsnet
34358 Programmering af tjenester for næste generations net
34451 Ikke-lineær matematisk fysik
34455 Optiske biosensorer
34540 Lysemitterende dioder og solceller til energianvendelser
34550 Bio-medicinsk optik
41000 Ingeniørarbejde
41010 Brugerorienteret design
41012 Visuel kommunikation
41035 Dynamik og svingninger
41050 Produkt/service-systemer
41051 Produktliv og miljøforhold
41102 Strømningsmekanik 1
41111 Strømningsmekanik 2
41117 Marin vandbygning 2
41129 Turbulensteori
41202 Grundlæggende skibs- og offshoreteknik 1
41203 Bygningsmekanik
41207 Tyndvæggede bjælkekonstruktioner
41215 Skiver, plader og skaller
41216 Styrkeberegning af skibe
41221 Skibes fremdrivning og manøvrering
41222 Bølgebelastninger på skibe og offshore konstruktioner
41224 Lineær Bølgedynamik
41231 Bygningsmekanik
41235 Bygningsmekanik 2
41275 Skibsoperationer
41291 Ikke-lineær modelling og analyse af konstruktioner og faste medier
41312 Fluid Mekanik
41319 Numerisk fluid mekanik
41342 Økobil
41344 Forbrændingsmotorer - Grundlæggende teori
41392 Journal club i fluid mekanik
41402 Simulering af termiske energisystemer
41409 Introduktion til køle- og varmepumpeteknik, teori og praksis
41420 Køleteknik
41431 Maskinteknisk termodynamik
41502 Styrkelære 2 (materialers styrkeforhold)
41515 Computerbaseret mekanismedynamik
41516 Anisotropi og fiberkompositter
41524 Smøringsmekanik
41525 FEM-Heavy (Programmering af Finite Element Metoden)
41526 Brudmekanik
41532 Mekanik
41533 Dimensionering og styrke 1
41534 Dimensionering og styrke 2
41541 Fra idé til produkt - produktudvikling
41560 Svingningslære
41612 Produktkonstruktion og dokumentation
41616 CAD
41617 Videregående CAD
41618 CAD for designingeniører
41628 Konceptualisering
41653 Korrosion (teori og teknologi)
41657 Materialelære for kemikere
41660 Praktisk overfladeteknologi
41661 Metallære
41664 Fysisk metallurgi: faseomdannelser i metaller og legeringer
41681 Materialelære
41683 Materialelære
41730 Industriel formgivning af metaller
41733 Metallurgi, design og fremstilling af støbte komponenter
41736 Plastprocesser
41742 Introduktion til Mikromekanisk system design og produktion
41744 Præcisionsfremstillingsteknologier
41746 Numerisk procesmodellering
41781 Produktionsteknologi, teori
41785 Introduktion til plastteknologi
41811 Eksperimentel faststofmekanik
41814 Varmetransmission
41842 Køretøjsteknik
42002 Modellering og analyse af bæredygtige energisystemer ved brug af operationsanalyse
42003 Energiøkonomi, -markeder og -politikker
42004 Feasibility-studier og systemvurdering af energiteknologier
42011 Produkters brug og design
42071 Produktudvikling i en organisatorisk kontekst
42081 Iscenesættelse og co-creation
42085 Strategi, design og marked
42086 Avancerede Designmetoder
42101 Introduktion til operationsanalyse
42104 Introduktion til financial engineering
42111 Statisk og dynamisk optimering
42114 Heltalsprogrammering
42115 Netværksoptimering
42123 Finansiel optimering
42171 Systemsikkerhed og teknisk pålidelighedsanalyse
42259 Facilities Management
42280 Intelligente og Forbundne Byer med Høj Livskvalitet
42372 Livscyklusvurdering af produkter og systemer
42376 Operations management i sundheds- og servicesystemer
42401 Introduktion til planlægning
42406 Introduktion til beslutningsmodeller for produktion - styring og ledelse
42415 Teknisk økonomi
42421 Ledelse og organisation
42424 Årsregnskab og økonomistyring
42430 Projektledelse F12
42432 Strategisk simulering af dynamiske systemer
42433 Avanceret ledelse af ingeniør projekter, programmer og porteføljer
42435 Virksomhedsstart
42436 Kommercialisering af high tech koncepter,iværksætteri og videnskab i aktion
42451 Mass Customization - anvendelse af produktkonfigurering
42457 Supply Chain Management
42467 Introduktion til strategisk ledelse
42490 Teknologi, økonomi, ledelse og organisation
42532 Strategi og planlægningsmetoder
42575 Teknologi og Innovationsledelse
42580 Ingeniørarbejde 1
42582 Produktion og planlægning
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori
42631 Miljø og økonomi
42640 Socioteknisk design
42871 Planlægning og styring af byggeprojekter
42922 Ledelse og organisation
42945 Teknisk økonomi
46100 Introduktion til mikrometeorologi for vindenergi
46211 Offshore vindenergi
46300 Vindkraft og aeroteknologi
46320 Vindmøllelaster, -aerodynamik og -kontrol
46400 Vindmøller og måleteknik
46420 Kompositmaterialer og fibre
47310 Batterimaterialer og batterikemi: fra fundamentale mekanismer til battericeller
47311 Analytisk billeddannelse af energimaterialer
47316 Avancerede metoder til computersimuleringer af energimaterialer
62001 Entrepreneurship
62004 Kreativitet og Innovation
62005 Objektorienteret analyse og design
62009 Produktudvikling 1 - Materialelære for Proces & Innovation
62015 Koncept og produkt kommunikation
62033 Teknologi og Markedsføring
62034 Web programmering
62035 Produktudvikling 3 - Praktisk produktudvikling
62036 Projekt 3 - Produktudvikling fra ide til koncept (Proces & Innovation)
62037 Erhvervsøkonomi
62063 SME Innovation and intrapreneurship
62079 Grundlæggende Operations Management
62081 Materialelære
62087 Mekanik, statik, termodynamik og elektroteknik
62088 Produktionsforståelse (projekt 1)
62092 Grundlæggende statistik og lineær algebra
62093 Produktionsteknologi
62094 Driftsøkonomi og investering
62099 Projekt 2 (produktionsprocesser)
62100 Automation i Produktionen
62101 Operations Management og LEAN
62102 Statistik og kvalitetskontrol
62103 Regnskabsanalyse og økonomistyring
62104 Automation in Production
62105 Managerial Economics and Accounts Analysis
62106 Operations Management and LEAN
62109 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3)
62110 Virksomhedssystemer
62115 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4)
62116 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3)
62130 Erhvervsjura
62131 Marketing
62132 Project Management
62133 Supply Chain Management
62134 Strategisk Analyse og udvikling
62135 Quality Management
62137 Pilotprojekt
62138 Produktivitetsoptimering
62139 Videregående økonomistyring
62140 Organisation og kvalitetsstyringssystemer
62151 Matematik Basis-b
62160 Engelsk 1 - US Civics and Academic Writing 1
62161 Erhvervsøkonomi
62162 Naturvidenskab Basis
62165 Projekt 1 - Bæredygtige produkter
62171 Afsætningsøkonomi
62172 Fransk - Kultur og samfund 1
62173 Matematik og naturvidenskab 2
62175 Spansk - Kultur og samfund 1
62176 Tysk - Kultur og samfund 1
62180 Engelsk 3 - UK Civics and Academic Writing 3
62182 Fransk - Kultur og samfund 2
62183 Materialevalg, styrkelære og maskinelementer
62185 Spansk- Kultur og samfund 2
62186 Tysk - Kultur og samfund 2
62190 Engelsk 4 - Challenges of Global Business and Geopolitical Economics
62192 Fransk - Marketing
62193 International markedsføring af netværksbaserede IT-systemer
62194 Programmering
62195 Spansk - Marketing
62196 Tysk - Marketing
62200 Cross-Cultural Management and Marketing
62240 Engelsk 5 - Proficient Business Communication
62242 Fransk - Eksportteknologi
62244 Innovation af forretningskoncepter - teori
62246 Tysk - i en international kontekst
62247 Spansk - i en international kontekst
62315 Bæredygtigt boligbyggeri og omgivelserne
62321 Infrastruktur 1
62322 Grundfag B
62323 Bærende konstruktioner
62332 Fundering og Anlægsteknik
62333 Projekt Større Byggeri
62342 Ledelse og Styring
62343 Projekt Infrastruktur
62361 Building Information Modeling
62370 Bæredygtig udvikling og design, Sustainable DTU
62371 Bæredygtig bygningsfornyelse
62373 Varmeteknik
62375 Halkonstruktioner
62380 Diplomingeniørprojekt A
62387 Klimatilpasning og spildevand
62391 Trafik, transportplanlægning og jernbanebygning
62393 Byggegruber, Tunnel- og Havnebygning
62395 Halkonstruktioner og statisk ubestemte konstruktioner
62420 Informations Teknologi 1
62422 Medicoteknik 1
62430 Digital Signal Processing and Mathematics 2
62431 Digital Electronics 2
62432 Object oriented software engineering
62440 Matematik 2 - Diskret matematik
62441 Game Physics
62460 Kredsløbsteori og analog elektronik
62461 Elektrofysik 3
62462 Projekt 3 i kredsløbsteori og analog elektronik
62470 Computer Science
62471 Distribuerede Systemer
62472 Computer Networks and the Internet
62480 Informations Teknologi 3
62481 Kommunikation 1
62482 Analyse og anvendelse af biomedicinske signaler.
62490 Digital signalbehandling og matematik 4
62491 Interdisciplinary Project 4
62492 Reguleringsteknik 4
62500 Lineær algebra og data mining
62502 Operativ Systemer og Embedded Linux
62503 Parallel Programming 4
62505 Introduktion til indlejrede systemer
62506 Digitalelektronik
62507 Hardware-nær programmering
62522 Mobilapplikationsudvikling - Android
62526 Artificial Intelligence in Computer Games
62528 Computer Architecture
62529 Grundlæggende højhastighedselektronik
62532 Digital kommunikation and modulation
62536 Lineær Algebra og Adaptive Filtre
62537 Linux Networking and Security
62539 Computer Netværk
62541 Network Security
62544 Superconductivity
62546 Switchmode Power Electronics
62549 Advanced Object Oriented Programming using C# and .NET
62551 Database Design and Technology
62555 iOS Application Development
62562 Bæredygtig elektronik og IT
62563 Videregående mobilapplikationsudvikling
62566 Autonome kørertøjer
62570 Intelligente biler og mobile applikationer
62600 Produkter og Innovation
62612 Reguleringsteknik
62613 Design for manufacture
62614 Advanced Engineering Dynamics
62618 Økonomi for ingeniører
62626 Computer Aided Design CAD2
62629 Varmetransmission
62630 Individuelt Projekt in Mekanisk Engineering
62631 Electronics Design
62643 Svingningslære
62647 Plastics Design
62657 Felter og strømninger
62662 Industrial Design
62663 Produkt Design
62666 Matematik 2
62667 Matematik 3
62673 Mekanisk design 2
62676 Mekanik 2
62677 Mekanik 3
62680 Project 2
62681 Projekt 3
62682 Project 4
62689 Thermodynamisk Modellering
62691 Project Management
62692 Advanced Manufacturing
62701 Analog elektronik
62703 Projektering eletriskeinstallationer
62704 Elektriske maskiner
62717 Modellering og analyse af energitekniske systemer
62731 Finite element simulering indenfor elektronik
62732 Analog elektronik
62740 Grundlæggende kredsløbsteori
62750 Analog elektronik
62815 Dataopsamling og modellering
62845 Modellering og analyse af energitekniske systemer - P3
62852 3. sem. strømningslære
62896 Energilagring og Bæredygtighed
62B01 Finansiel ledelse
62T04 Webteknologier
62T21 Avanceret database
62T25 Avanceret objektorienteret programmering