Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01005 Matematik 1 E17
01005 Matematik 1 F18
01035 Matematik 2 F18
01227 Grafteori F18
01236 Differentialgeometrisk Analyse af Kurver og Flader F18
01325 Matematik 4 Reel analyse F18
01405 Algebraiske fejlrettende koder F18
01410 Kryptologi 1 F18
01427 Avancerede emner i kryptologi F18
01618 Dynamiske systemer 2 F18
01666 Fagprojekt - Bachelor i Matematik og Teknologi F18
01716 Videregående emner i anvendt funktionalanalyse F18
01901 Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører F18
01920 Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører F18
02102 Indledende Programmering F18
02122 Fagprojekt - Bachelor i Softwareteknologi F18
02139 Digital elektronik 2 F18
02141 Datalogisk modellering F18
02160 Agil objektorienteret softwareudvikling F18
02161 Software Engineering 1 F18
02170 Databasesystemer F18
02180 Introduktion til kunstig intelligens F18
02204 Design af asynkrone kredsløb F18
02205 VLSI Design F18
02211 Videregående computerarkitektur F18
02220 Distribuerede systemer F18
02224 Modellering og analyse af tidstro systemer F18
02233 Netværkssikkerhed F18
02244 Sprog-baseret sikkerhed F18
02247 Oversætterkonstruktion F18
02265 Avancerede emner i software engineering F18
02281 Data-logik F18
02282 Algoritmer for store datamængder F18
02285 Kunstig intelligens og multiagent-systemer F18
02291 System integration F18
02318 Indledende programmering for diplom-E F18
02320 Digitale systemer F18
02323 Introduktion til statistik F18
02324 Videregående programmering F18
02326 Algoritmer og datastrukturer F18
02327 Indledende databaser og database programmering F18
02347 Parallelle systemer F18
02362 Projekt i software-udvikling F18
02363 Front end web teknologi F18
02402 Introduktion til statistik F18
02411 Statistisk forsøgsplanlægning F18
02417 Tidsrækkeanalyse F18
02421 Stokastisk adaptiv regulering F18
02424 Videregående dataanalyse og statistisk modellering F18
02435 Beslutningstagen under usikkerhed F18
02450 Introduktion til machine learning og data mining F18
02452 Systemer til behandling af audio-information F18
02460 Avanceret machine learning F18
02504 Computer Vision F18
02506 Videregående billedanalyse F18
02508 Udvidet introducerende statistik F18
02511 Indledende medicinsk billedanalyse F18
02512 Indledende medicinsk billedanalyse F18
02526 Matematisk modellering F18
02564 Realtidsgrafik F18
02565 Computer Animation og Modellering F18
02580 Analyse og beregninger på geometriske data F18
02582 Computerintensiv dataanalyse F18
02601 Introduktion til numeriske algoritmer F18
02612 Optimering med bibetingelser F18
02631 Introduktion til programmering og databehandling F18
02685 Scientific Computing for differentialligninger F18
02692 Introduktion til programmering og databehandling F18
02806 Social data analyse og visualisering F18
02808 Personal Data Interaction for Mobile and Wearables F18
10018 Fysik 1 E17
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi F18
10034 Termodynamik og statistisk fysik F18
10050 Modelfysik E17
10054 Modelfysik F18
10102 Kvantemekanik F18
10220 Bløde materialers fysik F18
10260 Fysikken bag solenergi og energilagring F18
10302 Elektronstrukturmetoder i materialefysik, kemi og biologi F18
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik F18
10304 Eksperimentel overfladefysik F18
10314 Magnetisme og magnetiske materialer F18
10346 Kontinuumsfysik F18
10384 Kvanteinformation F18
10501 Moderne fysik F18
10508 Journal club om elektronstruktur F18
10916 Fysik 1 F18
11022 Branddynamik F18
11031 Bygnings Informations Modellering (BIM) F18
11050 Superlette konstruktioner F18
11066 Bygningsrenovering og transformation F18
11117 Solvarmeanlæg F18
11121 Termisk bygningsfysik F18
11127 Bæredygtig opvarmning og køling af bygninger F18
11129 Bæredygtig fjernvarme F18
11222 Indeklima F18
11311 Betonkonstruktioner F18
11342 Bærende konstruktioner 2 F18
11347 Numerisk modellering af bærende konstruktioner 3: Plasticitet F18
11352 Videregående stålkonstruktioner F18
11376 Anvendelse af sandsynlighedsmodellering i byggeriet F18
11411 Geoteknik. Grundkursus F18
11441 Petrofysik og borehulslogs F18
11450 Grundkursus i vejbelægninger F18
11462 Ingeniørgeologisk grundkursus F18
11465 Videregående geoteknik - konstruktion F18
11562 Materialefysik for bygningsingeniører F18
11569 Betonkonstruktioners holdbarhed og reparationsmetoder F18
11691 Fagprojekt - Bachelor i Byggeteknologi F18
11760 Projektering af større lavenergibygning F18
11763 Design og analyse af indeklima F18
11767 Statistik i eksperimentel materialelære F18
11937 Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign 1 F18
11946 Materialelære, materialefysik F18
11952 Bygnings Informations Modellering (BIM) F18
11953 Baggrund for architectural engineering 1 F18
11956 Baggrund for architectural engineering F18
11957 Bæredygtigt bygningsdesign - holistisk energirenovering F18
11961 Konstruktionsteorier og design F18
11968 Optimering, ressourcer og miljø F18
11982 Integreret design projekt F18
11993 Arkitektur og teknologi F18
11996 Fagprojekt - Bygningsdesign F18
11B13 Brandteknisk dimensionering F18
12110 Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery F18
12121 Vandforsyning F18
12136 Bioenergy Technologies F18
12143 Bioresources F18
12203 Miljøfagprojekt F18
12205 Klimaændringer – effekter, imødegåelse og tilpasning F18
12227 Regionale og globale luftforureningseffekter F18
12237 Kemikalier i miljøet F18
12238 Priority Organic Pollutants - Transport, Distribution and Transformation F18
12320 Hydrologi F18
12330 Forurenede grunde F18
12342 Stokastisk hydrologi F18
12343 Overfladevandshydrologi F18
12701 Introduction to Living systems F18
23102 Fødevaresikkerhed i produktionskæder F18
23258 Generel medicinsk mikrobiologi F18
23302 Fødevarekemi F18
23520 Design af fødevareproduktionssystemer F18
23552 Development of innovative future food: Ecotrophelia and Blue Dot course F18
23921 Risikoanalyse og modellering F18
23932 Biologisk Kemi F18
23935 Fødevarekemi og kemiske analyser F18
23951 Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring F18
24004 Dynamiske biologiske modeller F18
24006 Dynamisk Biologisk Modellering F18
24102 Udvikling og produktion af vacciner F18
24104 Immune System Anatomy & Development F18
25104 Introduktion til havforskning og -teknologi F18
25105 Økologi F18
25305 Marin akvakultur F18
25307 Fiskeriøkologi og -assessment F18
25309 Design af survey- og moniteringssystemer F18
25310 Biologisk oceanografi F18
25314 Numerisk marinbiologisk modellering F18
25316 Recirkulationssystemer til fiskeopdræt F18
25323 Emner i Akvatisk Videnskab og Teknologi F18
25327 Kemisk Oceanografi F18
26000 Almen kemi F18
26027 Grundlæggende kemi F18
26124 Koordinationskemi (Uorganisk Kemi 2) F18
26171 Almen kemi F18
26173 Uorganisk kemi F18
26201 Fysisk kemi 1 F18
26202 Fysisk kemi for biovidenskaberne F18
26231 Fysisk Kemi 3 F18
26271 Fysisk kemi F18
26317 Instrumentel Kemisk Analyse F18
26327 Småmolekyle- og proteinkrystallografi F18
26371 Uorganisk Kvalitativ Analyse (Laboratorieøvelser) F18
26400 Organisk kemi 1 F18
26426 Introduktion til medicinalkemi F18
26428 Spektroskopi af organiske stoffer F18
26444 Organisk kemi 4 F18
26471 Organisk kemi F18
26920 Videregående organisk syntese F18
27008 Biovidenskab F18
27022 Biokemi F18
27023 Eksperimentel biokemi F18
27034 Fermenteringsteknologi F18
27051 Anvendt biodiversitet F18
27220 Avanceret prokaryot bioteknologi F18
27322 Immunologi F18
27419 Skimmelsvampe: Biologi og applikationer F18
27422 Biosyntese af naturstoffer F18
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion F18
28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer F18
28020 Kemisk og biokemisk procesteknik F18
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik F18
28025 Bio-procesteknik F18
28157 Procesdesign F18
28160 Matematiske modeller for kemiske systemer F18
28221 Teknisk Termodynamik F18
28322 Teknisk termodynamik F18
28342 Reaktionsteknik F18
28344 Bioteknologi og procesdesign F18
28345 Bioindustriel reaktionsteknik F18
28350 Procesdesign: Principper og metoder F18
28352 Regulering og styring af kemiske processer F18
28361 Modelanalyse for kemiingeniører F18
28415 Olie- og gasproduktion F18
28451 Optimerende drift af procesanlæg F18
28850 Pharmaceutical Process Development F18
28855 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri F18
28871 Produktion af biobrændstoffer F18
30020 Elektronisk måling og instrumentering F18
30032 Elektroteknik F18
30081 Digitalteknik F18
30120 Astrofysik F18
30141 Geo- og planetfysik II F18
30150 Matematiske og numeriske metoder i rum- og geofysik F18
30160 Signaler i kontinuert og diskret tid F18
30320 Rumfartsinstrumentering F18
30340 Radar- og radiometersystemer F18
30530 Geografiske informationssystemer F18
30540 Kortlægning fra fly- og satellitbilleder F18
30740 Geomagnetisme F18
30752 Kryosfæren F18
30754 Klimaforandring - fysik og observationer F18
30760 Inverse problemer i rum- og geofysik F18
31003 Elektriske kredsløb 2 F18
31015 Fagprojekt - Elektroteknologi F18
31036 Elektriske energisystemer F18
31039 Effektelektronik i energisystemer F18
31236 Lydopfattelse og hørelsens signalbehandling F18
31240 Bygnings- og rumakustik F18
31260 Videregående akustik F18
31300 Reguleringsteknik 1 F18
31301 Reguleringsteknik 1 F18
31320 Robust og fejltolerant regulering F18
31351 Grundlæggende effektelektronik F18
31372 Modellering for drift og overvågning af komplekse industrielle processer F18
31373 Automation, komponenter og systemer. F18
31375 Playware teknologi - programmering af app-kontrol af legende indlejret system F18
31386 Design af pålidelige robotsystemer F18
31388 Avancerede Autonome Robotter F18
31405 Trådløs kommunikation F18
31420 Videregående mikrobølgeteknik F18
31445 Signalintegritet i højhastighedselektronik Jun 18
31502 Medicoteknik 2 F18
31522 Fysiologisk og farmakologisk stoftransport F18
31547 Magnetisk resonans i medicinsk billeddannelse F18
31561 Anvendt signalbehandling F18
31566 Personlige bærbare sundhedsteknologier F18
31605 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid F18
31710 Almen Elektroteknik F18
31742 Elforsyningsnet F18
31756 Højeffektelektronik F18
31761 Vedvarende energi i el-markederne F18
31770 Højspændingsteknik F18
31778 Distribueret energiteknologier F18
31782 Elektriske maskiner F18
33236 LabChip-1: Bio/kemiske mikrosystemer på chips F18
33250 Halvlederkomponenters teknologi F18
33253 Mikro-1: Faststofelektronik og mikroteknologi F18
33257 Visualisering af mikro- og nanostrukturer F18
33281 Biomaterialer F18
33323 Nano-1: Introduktion til nanoteknologi F18
33334 Molekylær diagnostik F18
33621 Nano 3 - Emner indenfor grafen og andre to-dimensionale materialer F18
33902 Drug delivery F18
34020 Optik og Fotonik F18
34021 Introduktion til Optik og Fotonik F18
34031 Anvendt matematik for fysikere F18
34210 Introduktion til digital kommunikation F18
34229 Fagprojekt – Bachelor i Netværksteknologi og IT F18
34240 Datakompression og billedkommunikation F18
34241 Digital videoteknologi F18
34343 Mobile backhaul net F18
34344 Modellering og simulering af kommunikationsnetværk og –protokoller F18
34355 Routing i datanet F18
34393 Ph.D. Course in Design of Mobile Backhaul Networks F18
34430 Introduktion til biofotonik F18
36610 Python og Unix for bioinformatikere F18
36611 Introduktion til bioinformatik F18
36615 Molekylær evolution F18
36617 Proteinstruktur: Modeller, analyser og beregninger F18
36683 Helgenom analyser i mikrobiologisk diagnostik F18
41020 Produktanalyse og redesign F18
41030 Design af Mekatronik F18
41035 Dynamik og svingninger F18
41072 Betjeningsdesign F18
41078 Industriel design 2 F18
41083 Teknologiske platforme og arkitekturer F18
41106 Marin vandbygning 1 F18
41126 Sedimenttransport i vandløb og langs kyster F18
41202 Grundlæggende skibs- og offshoreteknik 1 F18
41203 Bygningsmekanik F18
41214 Konstruktioners dynamik: Teori og analyse F18
41225 Ikke-lineær Bølgedynamik F18
41236 Bygningsmekanik F18
41271 Skibsprojektering F18
41312 Fluid Mekanik F18
41323 Videregående fluid mekanik F18
41341 Økobil F18
41342 Økobil E17
41346 Forbrændingsmotorer - Eksperimentelle metoder og databehandling F18
41401 Energiteknik F18
41416 Energisystemer - Analyse, design og optimering F18
41421 Videregående Kraftværksteknik F18
41501 Styrkelære 1 F18
41511 Maskinelementer - Grundlæggende F18
41512 Effekttransmitterende maskinelementer - design og optimering F18
41514 Maskindynamik F18
41517 Afstivede plader og sandwich-kompositter F18
41521 Videregående svingnings- og stabilitetslære F18
41527 Plasticitet og krybning F18
41533 Dimensionering og styrke 1 F18
41534 Dimensionering og styrke 2 F18
41632 Robust Design af Produkter og mekanismer F18
41633 Innovation og Produktudvikling F18
41650 Materialelære F18
41655 Avanceret overfladeteknologi F18
41656 Materialer i avancerede anvendelser of produkter F18
41658 Metoder for eksperimentel materialekarakterisering F18
41659 Materialelære for Produktion og Konstruktion F18
41665 Fysisk metallurgi: deformation og rekrystallisation F18
41680 Introduktion til cybermaterialer F18
41681 Materialelære F18
41682 Korrosion og materialevalg F18
41683 Materialelære F18
41684 Materialeteknologi F18
41685 Materialekarakterisering og -testning F18
41704 Procesteknik F18
41713 Produktionsteknologi og Produktionsstyring Jan 18
41731 Geometrisk metrologi og maskintest F18
41732 Procesteknisk Tribologi – Modellering og Testning F18
41737 Plastdesign F18
41748 Modellering i materiale- og procesteknologi - termomekanik F18
41781 Produktionsteknologi, teori F18
41784 Procesteknik F18
41786 Plastteknologi F18
41813 FEMVIB (FEM-baseret vibrationsanalyse og akustisk kobling) F18
41860 Design af energianlæg F18
42021 Teknologianalyse F18
42042 Brugerinvolverende systemdesign F18
42062 Arenaer og koncepter F18
42084 Engineering Systems Ergonomics F18
42090 Helhedsdesign af Engineering Systems F18
42101 Introduktion til operationsanalyse F18
42105 Finansielle produkter F18
42107 Beslutninger i teori og praksis F18
42136 Optimering af store problemer med dekomposition F18
42137 Optimering ved hjælp af metaheuristikker F18
42180 Kvantitativ modellering af adfærd F18
42186 Model-based machine learning F18
42195 Transportøkonomi F18
42275 Bæredygtig byudvikling: en projektbaseret tilgang F18
42371 Design af lean produktions- og servicesystemer F18
42375 Avanceret systemmodellering og inventoryanalyse F18
42377 Livscyklusledelse i industrien F18
42378 Sundheds-, miljø-, og livscykluseffekter i forskellige rammer F18
42415 Teknisk økonomi F18
42433 Avanceret ledelse af ingeniør projekter, programmer og porteføljer F18
42459 Planning and Scheduling in Manufacturing and Services F18
42467 Strategic differentiation F18
42490 Teknologi, økonomi, ledelse og organisation (TEMO) F18
42543 Forandringsledelse i Engineering Systems F18
42583 Ingeniørarbejde 2 F18
42584 Fagprojekt - Strategisk Analyse og Systemdesign F18
42585 Business Analytics F18
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori F18
42876 Trafiksikkerhed F18
42877 Baneprojektering og vedligeholdelse F18
42881 Optimering i kollektiv transport F18
42885 Maritim logistik F18
42971 Trafikflow F18
42993 Trafiksikkerhed F18
42994 Statistik og statistisk modellering af trafik F18
42995 Intelligente transportsystemer (ITS) og projektvurdering F18
46000 Introduktion til vindenergi F18
46010 Vindmøllebil F18
46110 Grundlæggende Aerodynamik F18
46230 Balancering af elsystemer med storskala vindkraft F18
46310 Aeroelasticitet for vindmøller F18
46411 Design af store komposit konstruktioner F18
46600 Aeroakustik F18
46910 Avanceret finite element simulering ved brug af Abaqus F18
47201 Anvendt termodynamik F18
47205 Energiteknologier F18
47301 Brintenergi og brændselsceller F18
47303 Anvendt uorganisk kemi F18
47304 Keramiske processer og materialer F18
47317 Exergianalyse F18
62008 Produktudviklingens faser og forløb F18
62009 Materialelære F18
62014 Grønt Entreprenørskab F18
62019 Interaktionsdesign F18
62033 Teknologi og Markedsføring F18
62040 PI semesterprojekt 4 Innovation i organisatorisk kontekst F18
62043 Innovations- og videnledelse F18
62045 Produktudvikling 4 - anvendt produktudvikling F18
62046 Physical Computing F18
62047 Interkulturel projektledelse F18
62048 UX i komplekse IT-systemer F18
62049 Servicedesign og -innovation F18
62079 Grundlæggende Operations Management F18
62087 Styrkelære, termodynamik og elektroteknik F18
62088 Produktionsforståelse (projekt 1) F18
62089 Integreret produktion (projekt 2) F18
62093 Produktionsteknologi F18
62094 Driftsøkonomi og investering F18
62096 Informationsteknologi i Produktion F18
62100 Automation i Produktionen F18
62101 Operations Management og LEAN F18
62103 Regnskabsanalyse og økonomistyring F18
62107 Kvalitetstyring og GMP F18
62108 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3) F18
62110 Virksomhedssystemer F18
62118 Organisation og Ledelse F18
62119 Videnskabsteori og produktionstekniske metoder F18
62120 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) F18
62130 Erhvervsjura F18
62132 Project Management F18
62133 Supply Chain Management & Design F18
62134 Strategisk Analyse og udvikling F18
62135 Quality Management F18
62138 Produktivitetsoptimering F18
62139 Videregående økonomistyring F18
62144 Kvalitetskontrol ved hjælp af statistiske metoder F18
62145 Produkters dokumentation F18
62147 Individuelt Projekt i Engineering F18
62155 Matematik Basis 1 F18
62156 Matematik Basis 2 F18
62160 Engelsk 1 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 1 F18
62161 Erhvervsøkonomi F18
62162 Naturvidenskab Basis F18
62165 Projekt 1 - Bæredygtige produkter F18
62170 Engelsk 2 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 2 F18
62171 Afsætningsøkonomi F18
62172 Fransk - Kultur og samfund 1 F18
62175 Spansk - Kultur og samfund 1 F18
62176 Tysk - Kultur og samfund 1 F18
62180 Engelsk 3 - Britiske samfundsforhold og akademisk skrivning 3 F18
62182 Fransk - Kultur og samfund 2 F18
62185 Spansk- Kultur og samfund 2 F18
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 F18
62190 Engelsk 4 - Udfordringer for global forretning og geopolitisk økonomi F18
62192 Fransk - Marketing F18
62194 Programmering F18
62195 Spansk - Marketing F18
62196 Tysk - Marketing F18
62197 International Markedsføring, International Økonomi, Computer Netværk F18
62200 Interkulturel management og marketing F18
62213 Erhvervsøkonomi og projektstyring F18
62217 Projekt 3 - Integreret produktudvikling, teori F18
62222 Projektledelse i sundhedsvæsenet F18
62240 Engelsk 5 - Forretningskommunikation F18
62242 Fransk - i en international kontekst F18
62246 Tysk i en international kontekst F18
62247 Spansk - i en international kontekst F18
62253 Anlægskonstruktioner F18
62254 Trafikanlæg og Klimatilpasning F18
62255 Stålkonstruktioner og Udførelse F18
62257 Konstruktioner i træ F18
62259 Bygningsmekanik 2 F18
62261 Bygningsinstallationer F18
62263 Betonkonstruktioner F18
62265 Trafik og veje i byområder F18
62267 SMART energiforsyning F18
62268 Jord- og Grundvandsforurening F18
62269 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 1 F18
62318 Byggeri F18
62328 Anlæg og Infrastruktur F18
62362 Etagebyggeri af beton F18
62365 Byggegruber F18
62366 Vejbygning med regnvandshåndtering F18
62368 VDC Proces og planlægning i Udførelsesfasen - Tilbudsgivning F18
62369 Videregående bygningsinstallationer F18
62378 VDC Proces og planlægning i Udførelsesfasen - Tilbud og Produktionsstyring F18
62379 Grundvand, afværge og vandværker F18
62383 Byggegruber og havnebygning F18
62407 Internet of Things - Teori og praksis F18
62409 C programmering for Java Programmører F18
62410 CDIO-Projekt F18
62413 Advanced Object Oriented Programming using C# and .NET F18
62415 Mobilapplikationsudvikling F18
62417 Mobil applikationsudvikling med Swift F18
62445 Avanceret Internetteknologi F18
62450 Informations Teknologi 2 F18
62452 Medicoteknik 2 F18
62474 Database Design and Technology F18
62501 Linux server og netværk F18
62512 Telemedicin 1 F18
62514 Objektorienteret programmering F18
62518 Anvendt medicinsk statistik F18
62521 Design-Build projekt F18
62560 Standarder, sikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet F18
62575 Sikkerhed i indlejrede systemer F18
62577 Datakommunikation F18
62588 Operativsystemer F18
62596 Distribuerede systemer F18
62598 Kunstig intelligens i computerspil F18
62603 Termodynamik med projekt F18
62608 Maskinanlæg og anvendt multivariabel kontrol F18
62614 Advanced Engineering Dynamics F18
62618 Økonomi for ingeniører F18
62626 Computer Aided Design CAD2 F18
62629 Varmetransmission F18
62635 Design af rørsystemer og pumper F18
62643 Svingningslære F18
62645 Modellering og Programmering F18
62657 Fluid Mekanik F18
62662 Industrial Design F18
62668 Statistik. Grundkursus. F18
62675 Mekanik F18
62683 Maskinkonstruktion F18
62691 Project Management F18
62692 Advanced Manufacturing F18
62694 Dynamik F18
62698 Materialer og fremstilling F18
62703 Projektering af elektriske installationer F18
62704 Elektriske maskiner F18
62711 Digitale systemer, design af F18
62716 Digitale reguleringssystemer F18
62732 Analog elektronik F18
62734 Datateknik og programmering F18
62736 Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi F18
62737 Analog design F18
62742 Kredsløbsteori 2 F18
62745 Elektrofysik og Materialer F18
62757 Verifikation af effekt elektronik F18
62761 Elforsyning 2 F18
62770 Anvendt elteknik for Maskin F18
62771 Anvendt elteknik for Eksport F18
62784 Design/build-projekt indenfor elforsyning F18
62796 Numerisk analyse for diplomingeniører F18
62799 Geometriske operationer i plan og rum F18
62904 Anvendt reguleringsteknik F18
62999 Innovation Pilot F18