Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01018 Diskret matematik 2: algebra E18
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) Aug 18
02624 Introduktion til inverse problemer E18
02632 Introduktion til programmering og databehandling Aug 18
02634 Programmering og databehandling (andet programmeringssprog) Aug 18
02910 Computerintensiv dataanalyse Aug 18
10103 Kvantemekanik repetitionsforløb Aug 18
10112 Videregående kvantemekanik E18
10900 Fysik 1 repetitionsforløb Aug 18
11110 Termisk bygningsfysik Aug 18
11140 Energi og indeklima Aug 18
11353 Trækonstruktioner Aug 18
11443 Petrofysisk laboratoriekursus Aug 18
11466 Avanceret bjergartsmekanik og tunneller Aug 18
11521 Bæredygtig Urbanisering ud fra et praktisk perspektiv Aug 18
11909 Building Design Project 1:1 Aug 18
11936 Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign 1 Aug 18
12231 Anvendt miljøkemisk analyseteknik Aug 18
12326 Feltkursus i anvendt geofysik Aug 18
23151 Aquatic food primary production: Fishery and aquaculture E18
23152 Aquatic food processing and technology E18
23531 Entrepreneurship in Food and Bio Engineering Aug 18
23564 Integreret produktudvikling i fødevareindustrien E18
23902 Introduktion til fødevarer E18
25302 Fysisk Oceanografi E18
26271 Fysisk kemi E18
26438 NMR spektroskopi E18
30330 Billedanalyse på mikrodatamat E18
31001 Elektriske kredsløb 1 E18
31011 Ingeniørarbejde - Elektroteknologi E18
31417 Antenne- og mikrobølgeteknik E18
31545 Medicinske billedsystemer E18
33255 Fabrikation af mikro- og nanostrukturer E18
33355 MikroElektroMekaniske Systemer (MEMS) E18
33483 Materialers biokompatibilitet Aug 18
33691 Mikro- og Nanosensorer Aug 18
34230 Digital kommunikation E18
34302 Ingeniørarbejde E18
34347 Modellering og simulering af kommunikationsnetværk og –protokoller Aug 18
41045 Termodynamisk modellering E18
41102 Strømningsmekanik 1 E18
41117 Marin vandbygning 2 E18
41319 Numerisk fluid mekanik E18
41402 Simulering af termiske energisystemer E18
41634 HardTech Entrepreneurship E18
41814 Varmetransmission E18
41971 Projektkursus i metalforarbejdningsprocesser Aug 18
41972 Eksperimentel plastteknologi Aug 18
42106 Finansiel risikostyring Aug 18
42429 Projektledelse Aug 18
42438 Business model design for growth entrepreneurship Aug 18
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori (august) Aug 18
62033 Teknologi og Markedsføring F18
62161 Erhvervsøkonomi E18
62176 Tysk - Kultur og samfund 1 E18
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 E18
62200 Interkulturel management og marketing E18
62217 Projekt 3 - Bæredygtig forretningsudvikling E18
62217 Projekt 3 - Integreret produktudvikling, teori F18
62218 Grundlæggende Naturvidenskab E18
62238 Forretningsinnovation Aug 18
62246 Tysk i en international kontekst E18
62261 Bygningsinstallationer E18
62265 Trafik og veje i byområder E18
62267 SMART energiforsyning E18
62271 Bygningsenergi & varmeanlæg F18
62277 Vand og klimatilpasning E18
62279 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 2 E18
62337 Geoteknik og Fundering F18
62371 Bæredygtig bygningsfornyelse E18
62389 Klimatilpasning og skybrudssikring E18
62415 Mobilapplikationsudvikling Aug 18
62416 Videregående mobilapplikationsudvikling E18
62530 Netværkssikkerhed E18
62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder E18