Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01005 Matematik 1 F16
01035 Matematik 2 F16
01227 Grafteori F16
01234 Differentialgeometri med design-relaterede anvendelser F16
01236 Differentialgeometrisk Analyse af Kurver og Flader F16
01325 Matematik 4 Reel analyse F16
01405 Fejlrettende koder F16
01410 Kryptologi 1 F16
01427 Avancerede emner i kryptologi F16
01618 Dynamiske systemer 2 F16
01716 Videregående emner i anvendt funktionalanalyse F16
01901 Basismat - Indledende matematik for diplomingeniører F16
01902 Videregående matematik for diplomingeniører F16
02102 Indledende Programmering F16
02122 Fagprojekt - Bachelor i Softwareteknologi F16
02138 Digital elektronik 1 16F
02139 Digital elektronik 2 F16
02141 Datalogisk modellering F16
02161 Software Engineering 1 F16
02170 Databasesystemer F16
02180 Introduktion til kunstig intelligens F16
02204 Design af asynkrone kredsløb F16
02205 VLSI Design F16
02211 Videregående computerarkitektur F16
02220 Distribuerede systemer F16
02233 Netværkssikkerhed F16
02244 Sprog-baseret sikkerhed F16
02247 Oversætterkonstruktion F16
02263 Formelle aspekter af software engineering F16
02265 Avancerede emner i software engineering F16
02281 Data-logik F16
02282 Algoritmer for store datamængder F16
02285 Kunstig intelligens og multiagent-systemer F16
02291 System integration F16
02313 Udviklingsmetoder til IT-systemer 16F
02318 Indledende programmering for diplom-E F16
02320 Digitale systemer F16
02323 Introduktion til statistik F16
02324 Videregående programmering F16
02327 Indledende databaser og database programmering F16
02341 Modelbaseret softwareudvikling F16
02342 Distribuerede systemer F16
02343 CDIO-Projekt F16
02347 Parallelle systemer F16
02349 Operativsystemer F16
02362 Projekt i software-udvikling F16
02363 Videregående programmering F16
02393 Programmering i C++ F16
02402 Introduktion til statistik F16
02405 Sandsynlighedsregning F16
02411 Statistisk forsøgsplanlægning F16
02417 Tidsrækkeanalyse F16
02421 Stokastisk adaptiv regulering F16
02424 Videregående dataanalyse og statistisk modellering F16
02435 Beslutningstagen under usikkerhed i el-markeder F16
02450 Introduktion til machine learning og data mining F16
02452 Systemer til behandling af audio-information F16
02460 Avanceret machine learning F16
02504 Computer Vision F16
02506 Videregående billedanalyse F16
02511 Indledende medicinsk billedanalyse F16
02512 Indledende medicinsk billedanalyse F16
02526 Matematisk modellering F16
02564 Realtidsgrafik F16
02565 Computer Animation og Modellering F16
02582 Computerintensiv dataanalyse F16
02593 Statistik F16
02601 Introduktion til numeriske algoritmer F16
02612 Optimering med bibetingelser F16
02616 Storskala modellering F16
02631 Introduktion til programmering og databehandling F16
02637 Videregående Matlab programmering F16
02685 Scientific Computing for differentialligninger F16
02694 Introduktion til programmering og databehandling F16
02806 Social data analyse og visualisering F16
02808 Personal Data Interaction for Mobile and Wearables F16
02813 Innovation og digitale medier F16
02941 Fysisk baseret rendering F16
10020 Fysik 1 E15
10022 Fysik 1 E15
10024 Fysik 1 E15
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi E15
10034 Termodynamik og statistisk fysik F16
10050 Modelfysik E15
10054 Modelfysik F16
10102 Kvantemekanik F16
10220 Bløde materialers fysik F16
10302 Elektronstrukturmetoder i materialefysik, kemi og biologi F16
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik F16
10304 Eksperimentel overfladefysik F16
10305 Videregående faststoffysik F16
10308 Superledning: Fysik og Anvendelser F16
10313 Magnetisme og magnetiske materialer F16
10346 Kontinuumsfysik F16
10384 Kvanteinformatik F16
10501 Moderne fysik F16
10508 Journal club om elektronstruktur F16
10916 Fysik 1 F16
10933 Fysik 1 F16
11022 Branddynamik F16
11050 Superlette konstruktioner F16
11066 Bygningsrenovering og transformation F16
11067 Bygningsrenovering og Transformation - Projekt F16
11117 Solvarmeanlæg F16
11121 Termisk bygningsfysik F16
11127 Bæredygtig opvarmning og køling af bygninger F16
11129 Bæredygtig fjernvarme F16
11222 Indeklima F16
11311 Betonkonstruktioner F16
11342 Bærende konstruktioner 2 F16
11352 Videregående stålkonstruktioner F16
11376 Anvendelse af sandsynlighedsmodellering i byggeriet F16
11411 Geoteknik. Grundkursus F16
11441 Petrofysik og borehulslogs F16
11450 Grundkursus i vejbelægninger F16
11462 Ingeniørgeologisk grundkursus F16
11465 Videregående geoteknik - konstruktion F16
11562 Materialefysik for bygningsingeniører F16
11569 Betonkonstruktioners holdbarhed og reparationsmetoder F16
11629 Introduction to non-equilibrium thermodynamics for continuum mixtures F16
11691 Fagprojekt - Bachelor i Byggeteknologi F16
11742 Projektering og udførelse af bygninger F16
11760 Projektering af større lavenergibygning F16
11763 Design og analyse af indeklima F16
11765 Materialers egenskaber og anvendelse F16
11921 Konstruktionselementer og deres virkemåde 2 F16
11937 Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign 1 F16
11941 Konstruktionsudformning og beregning, beton F16
11946 Materialelære, materialefysik F16
11953 Baggrund for architectural engineering 1 F16
11956 Baggrund for architectural engineering F16
11957 Bæredygtigt bygningsdesign - holistisk energirenovering F16
11961 Konstruktionsdesign F16
11968 Optimering, ressourcer og miljø F16
11982 Integreret design projekt F16
11993 Arkitektur og teknologi F16
11996 Fagprojekt - Bygningsdesign F16
11B13 Brandteknisk dimensionering F16
12121 Vandforsyning F16
12136 Bioenergy Technologies F16
12203 Miljøfagprojekt F16
12205 Klimaændringer – effekter, imødegåelse og tilpasning F16
12237 Kemikalier i miljøet F16
12238 Priority Organic Pollutants - Transport, Distribution and Transformation F16
12320 Hydrologi F16
12330 Forurenede grunde F16
12342 Usikkerhed og variabilitet i hydrologiske anvendelser F16
12343 Overfladevandshydrologi F16
13020 Kollektiv trafikplanlægning F16
13042 Trafiksikkerhed F16
13126 Baneprojektering og vedligeholdelse F16
13134 Avancerede Transportmodeller F16
13150 Transportøkonomi F16
13235 Planlægningsteori F16
13251 Optimering i kollektiv transport F16
13400 Simulation i transport og logistik F16
13420 Grøn Transportlogistik F16
13432 Maritim logistik F16
13521 Kollektiv trafikplanlægning F16
13523 Jernbanetrafikteknik F16
13542 Trafiksikkerhed F16
13544 Statistik og statistisk modellering af trafik F16
13548 Intelligente transportsystemer (ITS) og projektvurdering F16
13820 Grøn Transportlogistik F16
23102 Fødevaresikkerhed i produktionskæder F16
23258 Generel medicinsk mikrobiologi F16
23281 Præklinisk lægemiddeludvikling F16
23302 Fødevarekemi F16
23520 Design af fødevareproduktionssystemer F16
23921 Risikoanalyse og modellering F16
23935 Projekt i Fødevarekemiske analyser F16
23951 Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring F16
23981 Toksikologi F16
24102 Udvikling og produktion af vacciner F16
25104 Introduktion til havforskning og -teknologi F16
25305 Marin akvakultur F16
25327 Kemisk Oceanografi F16
26000 Almen kemi F16
26027 Grundlæggende kemi F16
26124 Koordinationskemi (Uorganisk Kemi 2) F16
26171 Almen kemi F16
26173 Uorganisk kemi F16
26201 Fysisk kemi 1 F16
26202 Fysisk kemi for biovidenskaberne F16
26231 Fysisk Kemi 3 F16
26271 Fysisk kemi F16
26317 Instrumentel Kemisk Analyse F16
26327 Småmolekyle- og proteinkrystallografi F16
26371 Uorganisk Kvalitativ Analyse (Laboratorieøvelser) F16
26400 Organisk kemi 1 F16
26426 Introduktion til medicinalkemi F16
26428 Spektroskopi af organiske stoffer F16
26444 Organisk kemi 4 F16
26471 Organisk kemi F16
26920 Videregående organisk syntese F16
27008 Biovidenskab F16
27022 Biokemi F16
27023 Eksperimentel biokemi F16
27034 Fermenteringsteknologi F16
27051 Anvendt biodiversitet F16
27270 Nye retninger og teknologier i molekylær medicinsk mikrobiologi F16
27322 Immunologi F16
27411 Biologisk dataanalyse og kemometri F16
27412 Mikrobiel kemi F16
27417 Avanceret massespektrometri og kromatografi til proteom, metabolom og biokemiske analyser F16
27419 Systemmykologi F16
27610 Python og Unix for bioinformatikere F16
27611 Introduktion til bioinformatik F16
27615 Molekylær evolution F16
27617 Proteinstruktur: Modeller, analyser og beregninger F16
27683 Helgenom analyser i mikrobiologisk diagnostik F16
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion F16
28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer F16
28020 Kemisk og biokemisk procesteknik F16
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik F16
28025 Bio-procesteknik F16
28157 Procesdesign F16
28160 Matematiske modeller for kemiske systemer F16
28221 Teknisk Termodynamik F16
28322 Teknisk termodynamik F16
28342 Reaktionsteknik F16
28344 Bioteknologi og procesdesign F16
28345 Bioindustriel reaktionsteknik F16
28350 Procesdesign: Principper og metoder F16
28352 Regulering og styring af kemiske processer F16
28361 Modelanalyse for kemiingeniører F16
28415 Olie- og gasproduktion F16
28451 Optimerende drift af procesanlæg F16
28850 Pharmaceutical Process Development F16
28855 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri F16
28871 Produktion af biobrændstoffer F16
30032 Elektroteknik F16
30081 Digitalteknik F16
30090 Digitale systemer F16
30120 Astrofysik F16
30140 Geofysik F16
30150 Matematiske og numeriske metoder i rum- og geofysik F16
30160 Signaler i kontinuert og diskret tid F16
30320 Rumfartsinstrumentering F16
30340 Radar- og radiometersystemer F16
30530 Geografiske informationssystemer F16
30540 Kortlægning fra fly- og satellitbilleder F16
30752 Kryosfæren F16
31003 Elektriske kredsløb 2 F16
31015 Fagprojekt - Elektroteknologi F16
31036 Elektriske energisystemer F16
31039 Effektelektronik i energisystemer F16
31236 Lydopfattelse og hørelsens signalbehandling F16
31240 Bygnings- og rumakustik F16
31260 Videregående akustik F16
31300 Reguleringsteknik 1 F16
31301 Reguleringsteknik 1 F16
31320 Robust og fejltolerant regulering F16
31351 Grundlæggende effektelektronik F16
31372 Hierarkiske og distribuerede automatiseringssystemer F16
31373 Automation, komponenter og systemer. F16
31375 Playware teknologi F16
31388 Avancerede Autonome Robotter F16
31405 Trådløs kommunikation F16
31420 Mikrobølgeteknik F16
31428 Videregående elektromagnetisme F16
31502 Medicoteknik 2 F16
31520 Fysiologisk fluidmekanik F16
31522 Fysiologisk og farmakologisk stoftransport F16
31547 Magnetisk resonans i medicinsk billeddannelse F16
31566 Personlige bærbare sundhedsteknologier F16
31605 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid F16
31610 Anvendt signalbehandling F16
31632 Integreret analog elektronik 2 F16
31742 Drift af elsystemet F16
31756 Højeffektelektronik F16
31761 Vedvarende energi i el-markederne F16
31770 Højspændingsteknik F16
31778 Emerging Energy Technologies F16
31782 Elektriske maskiner F16
33236 LabChip-1: Bio/kemiske mikrosystemer på chips F16
33250 Halvlederkomponenters teknologi F16
33253 Mikro-1: Faststofelektronik og mikroteknologi F16
33257 Visualisering af mikro- og nanostrukturer F16
33281 Biomaterialer F16
33323 Nano-1: Introduktion til nanoteknologi F16
33334 Molekylær diagnostik F16
33621 Nano 3 - Emner indenfor grafen og andre to-dimensionale materialer F16
33902 Drug delivery F16
34020 Optik og Fotonik F16
34031 Anvendt matematik for fysikere F16
34041 Bølgelederoptik F16
34051 Nanofotonik F16
34053 Numeriske metoder i fotonik F16
34210 Introduktion til digital kommunikation F16
34229 Fagprojekt - Bachelor i IT og Kommunikationsteknologi F16
34240 Datakompression og billedkommunikation F16
34241 Digital videoteknologi F16
34249 Synteseprojekt for telekommunikation F16
34311 Introduktion til tele- og datanet F16
34315 Internet of Things – Applikation og Infrastruktur Udvikling F16
34341 Datakommunikationsprincipper F16
34342 Teletrafikteori F16
34343 Mobile backhaul net F16
34351 Access- og hjemmenet F16
34353 Optiske netværk F16
34354 Netværksmodellering og simulering F16
34355 Routing i datanet F16
34357 Telekommunikation Tjenester F16
34430 Introduktion til biofotonik F16
41020 Produktanalyse og redesign F16
41030 Design af Mekatronik F16
41035 Dynamik og svingninger F16
41045 Termodynamisk modellering F16
41072 Betjeningsdesign F16
41078 Industriel design 2 F16
41083 Teknologiske platforme og arkitekturer F16
41106 Marin vandbygning 1 F16
41126 Sedimenttransport i vandløb og langs kyster F16
41202 Grundlæggende skibs- og offshoreteknik 1 F16
41203 Bygningsmekanik F16
41214 Konstruktioners dynamik: Teori og analyse F16
41225 Ikke-lineær Bølgedynamik F16
41236 Bygningsmekanik F16
41271 Skibsprojektering F16
41312 Fluid Mekanik F16
41323 Videregående fluid mekanik F16
41342 Økobil F16
41346 Forbrændingsmotorer - Eksperimentelle metoder og databehandling F16
41401 Energiteknik F16
41416 Energisystemer - Analyse, design og optimering F16
41421 Videregående Kraftværksteknik F16
41422 Videregående energiteknik F16
41501 Styrkelære 1 F16
41511 Maskinelementer - Grundlæggende F16
41512 Effekttransmitterende maskinelementer - design og optimering F16
41514 Maskindynamik F16
41521 Videregående svingnings- og stabilitetslære F16
41533 Dimensionering og styrke 1 F16
41534 Dimensionering og styrke 2 F16
41562 Fluid Power - Oliehydraulik F16
41617 Videregående CAD F16
41632 Robust Design af Produkter og mekanismer F16
41633 Innovation og Produktudvikling F16
41650 Materialelære F16
41655 Avanceret overfladeteknologi F16
41656 Materialer i avancerede anvendelser of produkter F16
41658 Metoder for eksperimentel materialekarakterisering F16
41659 Materialelære for Produktion og Konstruktion F16
41665 Fysisk metallurgi: deformation og rekrystallisation F16
41681 Materialelære F16
41682 Korrosion og materialevalg F16
41683 Materialelære F16
41691 Ph.D. kursus om anvendelse af røntgendiffraktion i materialeforskning F16
41704 Procesteknik F16
41713 Produktionsteknologi og Produktionsstyring Jan 16
41731 Geometrisk metrologi og maskintest F16
41732 Procesteknisk Tribologi – Modellering og Testning F16
41737 Plastdesign F16
41748 Modellering i materiale- og procesteknologi - termomekanik F16
41781 Produktionsteknologi, teori F16
41784 Procesteknik F16
41786 Plastteknologi F16
41813 FEMVIB (FEM-baseret vibrationsanalyse og akustisk kobling) F16
41860 Design af energianlæg F16
42021 Teknologianalyse F16
42042 Brugerinvolverende systemdesign F16
42062 Arenaer og koncepter F16
42084 Engineering Systems Ergonomics F16
42090 Helhedsdesign af engineering systems F16
42101 Introduktion til operationsanalyse F16
42105 Finansielle produkter F16
42107 Beslutninger i teori og praksis F16
42136 Optimering af store problemer med dekomposition F16
42137 Optimering ved hjælp af metaheuristikker F16
42273 Byplanlægning og bæredygtig byudvikling F16
42342 Bæredygtig produktion F16
42371 Design af lean produktions- og servicesystemer F16
42377 Livscyklusledelse i industrien F16
42378 Sundheds-, miljø-, og livscykluseffekter i forskellige rammer F16
42415 Teknisk økonomi F16
42430 Projektledelse F12
42430 Projektledelse F16
42435 Virksomhedsstart F16
42459 Planning and Scheduling in Manufacturing and Services F16
42490 Teknologi, økonomi, ledelse og organisation (TEMO) F16
42543 Forandringsledelse i engineering systemer F16
42583 Ingeniørarbejde 2 F16
42584 Fagprojekt - Strategisk Analyse og Systemdesign F16
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori F16
42871 Planlægning og styring af byggeprojekter F16
46000 Introduktion til vindenergi F16
46010 Vindmøllebil F16
46110 Grundlæggende Aerodynamik F16
46230 Balancering af elsystemer med storskala vindkraft F16
46310 Aeroelasticitet for vindmøller F16
46411 Design af store komposit konstruktioner F16
47301 Brintenergi og brændselsceller F16
47303 Anvendt uorganisk kemi F16
47317 Energianalyse F16
47319 Funktionelle materialer F16
62000 Erhvervsøkonomi F16
62008 Produktudvikling 2 - Produktudviklingens faser og forløb F16
62014 Grønt Entreprenørskab F16
62016 Matematik for Design F16
62017 Human Computer Interaction - nye interaktionsformer F16
62022 Dataanalyse F16
62040 PI semesterprojekt 4 Innovation i organisatorisk kontekst F16
62043 Innovations- og videnledelse F16
62044 Intelligente produkter F16
62045 Produktudvikling 4 - anvendt produktudvikling F16
62079 Grundlæggende Operations Management F16
62081 Materialelære F16
62087 Mekanik, statik, termodynamik og elektroteknik F16
62088 Produktionsforståelse (projekt 1) F16
62089 Integreret produktion (projekt 2) F16
62092 Grundlæggende statistik og lineær algebra F16
62093 Produktionsteknologi F16
62094 Driftsøkonomi og investering F16
62096 Informationsteknologi i Produktionen F16
62100 Automation i Produktionen F16
62101 Operations Management og LEAN F16
62102 Statistik og kvalitetskontrol F16
62103 Regnskabsanalyse og økonomistyring F16
62107 Kvalitetstyring og GMP F16
62108 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3) F16
62110 Virksomhedssystemer F16
62118 Organisation og Ledelse F16
62119 Videnskabsteori og ingeniørmæssig projektmetode for Produktion F16
62120 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) F16
62130 Erhvervsjura F16
62131 Marketing F16
62132 Project Management F16
62133 Supply Chain Management & Design F16
62134 Strategisk Analyse og udvikling F16
62135 Quality Management F16
62136 Makroøkonomi og globalisering F16
62138 Produktivitetsoptimering F16
62139 Videregående økonomistyring F16
62151 Matematik Basis-b F16
62160 Engelsk 1 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 1 F16
62161 Erhvervsøkonomi F16
62162 Naturvidenskab Basis F16
62165 Projekt 1 - Bæredygtige produkter F16
62170 Engelsk 2 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 2 F16
62171 Afsætningsøkonomi F16
62172 Fransk - Kultur og samfund 1 F16
62175 Spansk - Kultur og samfund 1 F16
62176 Tysk - Kultur og samfund 1 F16
62180 Engelsk 3 - Britiske samfundsforhold og akademisk skrivning 3 F16
62182 Fransk - Kultur og samfund 2 F16
62183 Materialevalg, styrkelære og maskinelementer F16
62185 Spansk- Kultur og samfund 2 F16
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 F16
62187 Projekt 3 - Integreret produktudvikling, teoridel F16
62190 Engelsk 4 - Udfordringer for global forretning og geopolitisk økonomi F16
62192 Fransk - Marketing F16
62193 International markedsføring af netværksbaserede IT-systemer F16
62194 Programmering F16
62195 Spansk - Marketing F16
62196 Tysk - Marketing F16
62240 Engelsk 5 - Forretningskommunikation F16
62242 Fransk - i en international kontekst F16
62244 Innovation af forretningskoncepter - teori F16
62246 Tysk i en international kontekst F16
62247 Spansk - i en international kontekst F16
62251 Kollektiv energiforsyning F16
62253 Anlægskonstruktioner F16
62254 Trafikanlæg og klimatilpasning F16
62255 Stålkonstruktioner og Udførelse F16
62257 Konstruktioner i træ F16
62259 Bygningsmekanik 2 F16
62315 Bæredygtigt boligbyggeri og omgivelserne F16
62316 Naturvidenskab 1 F16
62325 Den moderne kommune: infrastruktur og bygningsrenovering F16
62326 NatMat A F16
62334 Trafikanlæg og Risikovurdering af jord og grundvandsforurening F16
62335 Betonkonstruktioner og udførelse F16
62336 Konstruktioner, klimaskærm og installationer F16
62337 Geoteknik og Fundering E15
62338 Organisation og udførelse F16
62364 Integreret konstruktionsdesign F16
62372 Integreret Energidesign og Ventilation F16
62374 Etagebyggeri F16
62376 Procesplanlægning og Ledelse i Udførelsesfasen F16
62380 Diplomingeniørprojekt A F16
62382 Veje i Udviklingslande F16
62384 Brobygning og betonkonstruktioner F16
62386 Jord, grundvand, vandforsyning F16
62392 Integreret Energidesign og Ventilation F16
62394 Brobygning og betonkontruktioner F16
62396 Jord, grundvand og vandforsyning F16
62397 Procesplanlægning og Ledelse i Udførelsesfasen F16
62450 Informations Teknologi 2 F16
62452 Medicoteknik 2 F16
62474 Database Design and Technology F16
62480 Informations Teknologi 3 16F
62481 Kommunikation 1 16F
62512 Telemedicin 1 F16
62514 Objektorienteret programmering F16
62516 Indledende medicinsk signalbehandling. F16
62518 Anvendt medicinsk statistik F16
62519 Kryptografiske operationer i IoT enheder F16
62521 Design-Build projekt F16
62522 Mobilapplikationsudvikling - Android F16
62526 Artificial Intelligence in Computer Games F16
62531 Digital kodning og fejlkorrektion F16
62532 Digital kommunikation and modulation F16
62533 Elektronisk støj og analog modellering F16
62536 Lineær Algebra og Adaptive Filtre F16
62537 Linux Networking and Security F16
62541 Netværkssikkerhed F16
62542 Numerisk Analyse F16
62549 Advanced Object Oriented Programming using C# and .NET F16
62551 Database Design and Technology F16
62555 iOS Application Development F16
62560 Standarder, sikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet F16
62561 Design for Manufacturing (DFM) F16
62562 Bæredygtig trådløs elektronik og IT F16
62563 Videregående mobilapplikationsudvikling F16
62564 Projektledelse i sundhedsvæsenet F16
62566 Autonome kørertøjer F16
62567 Mobilapplikationsudvikling - Android F16
62570 Intelligente biler og mobile applikationer F16
62571 Indlejrede C/C++ smarte applikationer F16
62576 Netværkspraktik F16
62577 Datakommunikation F16
62580 Avanceret Internetteknologi F16
62600 Produkter og Innovation F16
62603 Termodynamik med projekt F16
62614 Advanced Engineering Dynamics F16
62618 Økonomi for ingeniører F16
62626 Computer Aided Design CAD2 F16
62629 Varmetransmission F16
62630 Individuelt Projekt in Mekanisk Engineering F16
62643 Svingningslære F16
62645 Modellering og Programmering F16
62657 Fluid Mekanik F16
62662 Industrial Design F16
62668 Statistik. Grundkursus. F16
62675 Mekanik F16
62683 Maskinkonstruktion F16
62691 Project Management F16
62692 Advanced Manufacturing F16
62694 Dynamik F16
62698 Materialer og fremstilling F16
62699 Produktudvikling F16
62703 Projektering af elektriske installationer F16
62708 Højspænding F16
62716 Digitale reguleringssystemer F16
62720 Anvendt reguleringsteknik 2 F16
62732 Analog elektronik F16
62734 Datateknik og programmering F16
62736 Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi F16
62737 Analog design F16
62745 Elektrofysik og materialer F16
62761 Elforsyning 2 F16
62770 Anvendt elteknik F16
62799 Geometriske operationer i plan og rum F16
62800 Introduktion til mekatronik og robotteknik F16
62837 Mekatronik 2 F16
62849 Projekt P6 F16
62851 Anvendt reguleringsteknik 2 F16
62855 Termodynamik 4 F16
62904 Anvendt reguleringsteknik F16
62999 Innovation Pilot F16
62B01 Finansiel ledelse F16