Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
02138 Digital elektronik 1 F15
02313 Udviklingsmetoder til IT-systemer F15
02616 Storskala modellering F15
02637 Videregående Matlab programmering F15
02808 Personal Data Interaction F15
10346 Kontinuumsfysik F15
11022 Branddynamik F15
12003 Miljøteknisk feltkursus Jun 15
12135 Waste management at Roskilde Festival Jun 15
12203 Miljøfagprojekt F15
12331 Feltundersøgelser af forurenede grunde Jun 15
12911 Introduktion til god videnskab inden for miljøteknologi F15
23102 Fødevaresikkerhed i produktionskæder F15
23951 Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring F15
25318 Forvaltning af akvatiske økosystemer F15
26245 Computerbaserede metoder i kemi og biologi Jun 15
28270 Industriel Økologi F15
33236 LabChip-1: Bio/kemiske mikrosystemer på chips F15
33250 Halvlederkomponenters teknologi F15
33281 Biomaterialer F15
33422 Nanolitografi Jun 15
41045 Termodynamisk modellering F15
41271 Skibsprojektering F15
41346 Forbrændingsmotorer - Eksperimentelle metoder og databehandling F15
41651 Øvelseskursus i metallære Jun 15
41656 Materialer i avancerede anvendelser of produkter F15
41681 Materialelære F15
42430 Projektledelse F12
42435 Virksomhedsstart F15
46000 Introduktion til vindenergi F15
62000 Erhvervsøkonomi F15
62014 Grønt Entreprenørskab F15
62022 Dataanalyse F15
62088 Produktionsforståelse (projekt 1) F15
62151 Matematik Basis-b F15
62154 Matematik Basis-c F15
62172 Fransk - Kultur og samfund 1 F15
62176 Tysk - Kultur og samfund 1 F15
62183 Materialevalg, styrkelære og maskinelementer F15
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 F15
62190 Engelsk 4 - Challenges of Global Business and Geopolitical Economics F15
62196 Tysk - Marketing F15
62244 Innovation af forretningskoncepter - teori F15
62315 Bæredygtigt boligbyggeri og omgivelserne F15
62325 Den moderne kommune: infrastruktur og bygningsrenovering F15
62332 Fundering og Anlægsteknik F15
62333 Projekt Større Byggeri F15
62342 Ledelse og Styring F15
62343 Projekt Infrastruktur F15
62370 Bæredygtig udvikling og design, Sustainable DTU F15
62392 Integreret Energidesign og Ventilation F15
62396 Jord, grundvand og vandforsyning F15
62432 Object oriented software engineering F15
62450 Informations Teknologi 2 F15
62453 Semesterprojekt 2 Jun 15
62462 Projekt 3 i kredsløbsteori og analog elektronik F15
62470 Computer Science F15
62471 Distribuerede Systemer F15
62502 Operativ Systemer og Embedded Linux F15
62503 Parallel Programming 4 F15
62515 Digitale systemer F15
62522 Mobilapplikationsudvikling - Android F15
62541 Network Security F15
62563 Videregående mobilapplikationsudvikling F15
62731 Finite element simulering indenfor elektronik Jun 15
62733 Projektarbejde i elektroteknik Jun 15