Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01910 Basismat - Indledende matematik for diplomingeniører Aug 15
02103 Indledende Programmering Aug 15
02632 Introduktion til programmering og databehandling Aug 15
02634 Programmering og databehandling (andet programmeringssprog) Aug 15
02930 The Analysis of Sensory and Consumer Data Sommer 15
02932 Empiriske Forskningsmetoder i Informatik Sommer 15
10900 Fysik 1 repetitionsforløb Aug 15
11020 Brandsikkerhed i bygninger E15
11110 Termisk bygningsfysik Aug 15
11140 Energi og indeklima Aug 15
11443 Petrofysisk laboratoriekursus Aug 15
11521 Bæredygtig Urbanisering ud fra et praktisk perspektiv Aug 15
11522 Simulering af indeklima og energiforbrug med IDA ICE Aug 15
11904 Introduktion til Architectural Engineering Aug 15
12144 Material Flow Analysis Aug 15
12326 Feltkursus i anvendt geofysik Aug 15
25318 Forvaltning af akvatiske økosystemer E15
26299 Fysisk kemi - repetition Aug 15
26499 Organisk Kemi - repetition Aug 15
27105 Sammenligning af mikrobielle genomer Aug 15
31383 Robotteknik E15
33321 Nano-2: Nanosystemteknologi E15
33692 PolyNano Sommer Skole Sommer 15
34230 Digital kommunikation E15
41215 Skiver, plader og skaller E15
41216 Styrkeberegning af skibe E15
41560 Svingningslære E15
41972 Eksperimentel plastteknologi Aug 15
42429 Projektledelse Aug 15
42430 Projektledelse F12
42436 Kommercialisering af high tech koncepter,iværksætteri og videnskab i aktion E15
42438 Business model design for growth entrepreneurship, module 2 Sommer 15
42702 Research and PhD-studies at DTU Management E15
46000 Introduktion til vindenergi F15
62004 Kreativitet og Innovation E15
62011 Innovation og Prototypeudvikling Sommer 15
62175 Spansk - Kultur og samfund 1 E15
62185 Spansk- Kultur og samfund 2 E15
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 E15
62195 Spansk - Marketing E15
62196 Tysk - Marketing E15
62238 Forretningsinnovation Aug 15
62246 Tysk i en international kontekst E15
62247 Spansk - i en international kontekst E15
62387 Klimatilpasning og spildevand E15