Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
02610 Optimering og datafitting
02805 Sociale grafer og interaktioner
10122 Statistisk fysik
10405 Relativitetsteori
10935 Fysik 1
11020 Brandsikkerhed i bygninger
11122 Varme- og stoftransport i bygninger
11141 Energi og indeklima
11142 Dagslys og belysning
11221 Ventilation og klimateknik
11742 Projektering og udførelse af bygninger
11990 Ingeniørarbejde - fra dele til et hele
12000 Vand og miljømanagement
12107 Blended learning i Miljøtekniske Processer
13125 Jernbanetrafikteknik
23101 Introduktion til fødevareproduktionskæder
23151 Aquatic Food Primary Production: Fishery and Aquaculture
23501 Biologisk kvalitet – forøget fødevarekvalitet fra en biologisk vinkel
23564 Integreret produktudvikling i fødevareindustrien
23962 Fødevareproduktion, råvarer og hygiejne
25302 Fysisk Oceanografi
26171 Almen kemi
26438 NMR spektroskopi
27461 Mykoteknologi
30535 Sted-, tid-, og multimedia database systemer
30790 Observationel røntgenastrofysik
31035 Anvendt elektromagnetisme
31310 Reguleringsteknik 2
31352 Effektelektronik 1
31415 HF-kommunikationskredsløb
31545 Medicinske billedsystemer F14
33255 Fabrikation af mikro- og nanostrukturer
33321 Nano-2: Nanosystemteknologi
33355 Mikro-2: MikroElektroMekaniske Systemer (MEMS)
34230 Digital kommunikation
34550 Bio-medicinsk optik
41012 Visuel kommunikation
41035 Dynamik og svingninger
41215 Skiver, plader og skaller
41216 Styrkeberegning af skibe
41221 Skibes fremdrivning og manøvrering
41222 Bølgebelastninger på skibe og offshore konstruktioner
41319 Numerisk fluid mekanik
41402 Simulering af termiske energisystemer
41431 Maskinteknisk termodynamik
41526 Brudmekanik
42430 Projektledelse F12
42631 Miljø og økonomi
62004 Kreativitet og Innovation
62005 Objektorienteret analyse og design
62011 Innovation og Prototypeudvikling
62015 Koncept og produkt kommunikation
62034 Web programmering
62036 Projekt 3 - Produktudvikling fra ide til koncept (Proces & Innovation)
62153 Matematik Basis-a
62161 Erhvervsøkonomi
62165 Projekt 1 - Bæredygtige produkter
62172 Fransk - Kultur og samfund 1
62173 Matematik og naturvidenskab 2
62173 Matematik og naturvidenskab 2 F14
62176 Tysk - Kultur og samfund 1
62183 Materialevalg, styrkelære og maskinelementer
62186 Tysk - Kultur og samfund 2
62187 Projekt 3 - Integreret produktudvikling, teoridel
62192 Fransk - Marketing
62194 Programmering
62196 Tysk - Marketing
62242 Fransk - Eksportteknologi
62246 Tysk - i en international kontekst
62315 Bæredygtigt boligbyggeri og omgivelserne
62331 Erhvervsbyggeri
62420 Informations Teknologi 1
62502 Operativ Systemer og Embedded Linux
62503 Parallel Programming 4
62522 Mobilapplikationsudvikling - Android
62528 Computer Architecture
62563 Videregående mobilapplikationsudvikling
62676 Mekanik 2
62B01 Finansiel ledelse
62T01 Grundlæggende Objektorienteret Programmering
BBBF-T2-61-E13