Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
02138 Digital elektronik 1 E18
02209 Test af digitale systemer E18
02454 Introduktion til kognitionsvidenskab E18
02455 Eksperimenter i kognitionsvidenskab E18
02458 Kognitiv modellering E18
02619 Model prædiktiv regulering E18
02624 Introduktion til inverse problemer E18
02830 Avanceret projekt i digitale medieteknologier E18
10250 Transmissionselektronmikroskopi til karakterisering af avancerede materialer E18
11320 Konstruktionsanalyse af bygninger E18
23151 Aquatic food primary production: Fishery and aquaculture E18
23564 Integreret produktudvikling i fødevareindustrien E18
23902 Introduktion til fødevarer E18
23951 Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring E18
27405 Cellefabrikker: Design, konstruktion og analyse E18
31001 Elektriske kredsløb 1 E18
31352 Switch-mode strømforsyning 1 E18
31415 HF-kommunikationskredsløb E18
31545 Medicinske billedsystemer E18
33647 Computer-baseret introduktion til data analyse for Fysik og Nanoteknologi linjen E18
33682 Avancerede emner inden for biomaterialer E18
34021 Introduktion til optik og fotonik F19
34230 Digital kommunikation E18
34330 Introduktion til mobilkommunikation E18
34451 Ikke-lineær matematisk fysik E18
34455 Optiske biosensorer E18
41010 Brugerorienteret design E18
41524 Smøringsmekanik E18
41534 Dimensionering og styrke 2 E18
46211 Offshore vindenergi E18
62176 Tysk - Kultur og samfund 1 E18
62182 Fransk - Kultur og samfund 2 E18
62192 Fransk - Marketing E18
62196 Tysk - Marketing E18
62212 Forretningsforståelse: introduktion til markedsføring og international business E18
62217 Projekt 3 - Bæredygtig forretningsudvikling E18
62240 Engelsk 5 - Forretningskommunikation E18
62242 Fransk - i en international kontekst E18
62261 Bygningsinstallationer E18
62263 Betonkonstruktioner E18
62267 SMART energiforsyning E18
62268 Jord- og Grundvandsforurening E18
62269 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 1 E18
62270 Byggeprocesstyring E18
62276 Vej- og baneprojektering E18
62277 Vand og klimatilpasning E18
62279 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 2 E18
62318 Byggeri E18
62328 Anlæg og Infrastruktur E18
62363 Halkonstruktioner i stål, limtræ og beton E18
62389 Klimatilpasning og skybrudssikring E18
62416 Videregående mobilapplikationsudvikling E18
62420 Informationsteknologi 1 E18
62422 Medicoteknik 1 E18
62507 Hardware-nær programmering (i C) E18
62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder E18
62581 IT og kommunikation E18
62676 Mekanik for Elektroingeniører E18
62732 Analog elektronik E18
62733 Projektarbejde i elektroteknik Jan 19
62751 Digital elektronik + PLC E18