Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
02362 Projekt i software-udvikling F17
02612 Optimering med bibetingelser F17
02616 Storskala modellering F17
02685 Scientific Computing for differentialligninger F17
10220 Bløde materialers fysik F17
11B25 Branddynamik F17
12205 Klimaændringer – effekter, imødegåelse og tilpasning F17
12238 Priority Organic Pollutants - Transport, Distribution and Transformation F17
12330 Forurenede grunde F17
25104 Introduktion til havforskning og -teknologi F17
25310 Biologisk oceanografi F17
25327 Kemisk Oceanografi F17
26428 Spektroskopi af organiske stoffer F17
28415 Olie- og gasproduktion F17
31320 Robust og fejltolerant regulering F17
31372 Hierarkiske og distribuerede automatiseringssystemer F17
31420 Mikrobølgeteknik F17
33250 Halvlederkomponenters teknologi F17
34021 Introduktion til Optik og Fotonik F17
41035 Dynamik og svingninger F17
41045 Termodynamisk modellering F17
41312 Fluid Mekanik F17
41416 Energisystemer - Analyse, design og optimering F17
41501 Styrkelære 1 F17
41511 Maskinelementer - Grundlæggende F17
41512 Effekttransmitterende maskinelementer - design og optimering F17
41562 Fluid Power - Oliehydraulik F17
41656 Materialer i avancerede anvendelser of produkter F17
41681 Materialelære F17
42430 Projektledelse F12
46310 Aeroelasticitet for vindmøller F17
62016 Matematik for Design F17
62081 Materialelære F17
62161 Erhvervsøkonomi F17
62165 Projekt 1 - Bæredygtige produkter F17
62187 Projekt 3 - Integreret produktudvikling, teoridel F17
62244 Innovation af forretningskoncepter - teori F17
62246 Tysk i en international kontekst F17
62251 Kollektiv energiforsyning F17
62254 Trafikanlæg og Klimatilpasning F17
62317 Vand- og vejprojekt F17
62325 Den moderne kommune: infrastruktur og bygningsrenovering F17
62334 Trafikanlæg og Risikovurdering af jord og grundvandsforurening F17
62336 Konstruktioner, klimaskærm og installationer F17
62337 Geoteknik og Fundering F17
62379 Grundvand, afværge og vandværker F17
62380 Diplomingeniørprojekt A E16
62382 Veje i Udviklingslande F17
62450 Informations Teknologi 2 F17
62452 Medicoteknik 2 F17
62512 Telemedicin 1 F17
62514 Objektorienteret programmering F17
62522 Mobilapplikationsudvikling - Android F17
62563 Videregående mobilapplikationsudvikling F17
62576 Netværkspraktik F16
62585 3D-brilleteknologi og mobile enheder F17
62588 Operativsystemer F17
62596 Distribuerede systemer F17
62614 Advanced Engineering Dynamics F17
62645 Modellering og Programmering F17
62694 Dynamik F17
62732 Analog elektronik F17