Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01035 Matematik 2
01227 Grafteori
01234 Differentialgeometri med anvendelser
01325 Matematik 4 Reel analyse
01405 Fejlrettende koder
01410 Kryptologi 1
01427 Avancerede emner i kryptologi
01618 Dynamiske systemer 2
01716 Videregående emner i anvendt funktionalanalyse
01901 Basismat - Indledende matematik for diplomingeniører
01902 Videregående matematik for diplomingeniører
02102 Indledende Programmering
02122 Fagprojekt - Bachelor i Softwareteknologi
02138 Digital elektronik 1 F15
02139 Digital elektronik 2
02141 Datalogisk modellering
02161 Software Engineering 1
02170 Databasesystemer
02180 Introduktion til kunstig intelligens
02204 Design af asynkrone kredsløb
02205 VLSI Design
02211 Videregående computerarkitektur
02220 Distribuerede systemer
02224 Tidstro systemer
02233 Netværkssikkerhed
02241 Robuste software systemer
02244 Sprog-baseret sikkerhed
02263 Formelle aspekter af software engineering
02265 Avancerede emner i software engineering
02281 Data-logik
02282 Algoritmer for store datamængder
02285 Kunstig intelligens og multiagent-systemer
02291 System integration
02318 Indledende programmering for diplom-E
02323 Introduktion til statistik
02324 Videregående programmering
02325 Datakommunikation
02327 Indledende databaser og database programmering
02328 Netværkspraktik
02333 Parallelle og tidstro systemer
02341 Modelbaseret softwareudvikling
02342 Distribuerede systemer
02343 CDIO-Projekt
02362 Projekt i software-udvikling
02393 Programmering i C++
02402 Introduktion til statistik
02405 Sandsynlighedsregning
02411 Statistisk forsøgsplanlægning
02417 Tidsrækkeanalyse
02421 Stokastisk adaptiv regulering
02424 Videregående dataanalyse og statistisk modellering
02450 Introduktion til machine learning og data mining
02452 Systemer til behandling af audio-information
02460 Avanceret machine learning
02504 Computer Vision
02506 Videregående billedanalyse
02511 Indledende medicinsk billedanalyse
02512 Indledende medicinsk billedanalyse
02526 Matematisk modellering
02564 Realtidsgrafik
02565 Computer animation og modellering
02582 Computerintensiv dataanalyse
02593 Statistik
02601 Introduktion til numeriske algoritmer
02612 Optimering med bibetingelser
02616 Storskala modellering
02631 Indledende programmering med Matlab
02637 Videregående Matlab programmering
02685 Scientific Computing for differentialligninger
02691 Datalogi
02693 Programmering
02806 Social data analyse og visualisering
02808 Personal Data Interaction
02813 Innovation og digitale medier
10020 Fysik 1 E14
10022 Fysik 1 E14
10024 Fysik 1 E14
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi E14
10034 Termodynamik og statistisk fysik
10044 Fysik 2
10050 Modelfysik E14
10102 Kvantemekanik
10302 Elektronstrukturmetoder i materialefysik, kemi og biologi
10304 Eksperimentel overfladefysik
10305 Videregående faststoffysik
10313 Magnetisme og magnetiske materialer
10346 Kontinuumsfysik
10351 Cellulær biofysik
10355 Molekylær biofysik: Protein, struktur og dynamik F15
10384 Kvanteinformatik
10501 Moderne fysik
10508 Journal club om elektronstruktur
10916 Fysik 1
10917 Fysik 1
10931 Fysik 1
10933 Fysik 1
11022 Branddynamik
11031 Bygnings Informations Modellering (BIM)
11050 Superlette konstruktioner
11066 Bygningsrenovering og ombygning
11112 Bygningsinstallationer 1
11117 Solvarmeanlæg
11121 Termisk bygningsfysik
11127 Bæredygtig opvarmning og køling af bygninger
11129 Bæredygtig fjernvarme
11222 Indeklima
11311 Betonkonstruktioner
11342 Bærende konstruktioner 2
11352 Videregående stålkonstruktioner
11376 Anvendelse af sandsynlighedsmodellering i byggeriet
11411 Geoteknik. Grundkursus
11427 Arktisk teknologi
11450 Grundkursus i vejbelægninger
11462 Ingeniørgeologisk grundkursus
11465 Videregående geoteknik - konstruktion
11562 Materialefysik for bygningsingeniører
11629 Introduction to non-equilibrium thermodynamics for continuum mixtures
11691 Fagprojekt - Bachelor i Byggeteknologi
11702 Bjælkeforsøg
11703 Digitale bygningsmodeller
11735 Materialelære
11739 Tekniske bygningsinstallationer
11742 Projektering og udførelse af bygninger
11743 Geoteknik
11746 Konstruktioner i beton
11819 Multikulturel projektledelse i Arktis
11900 Bygningskomponentdesign
11921 Konstruktionselementer og deres virkemåde 2
11933 Systematisk CAD-projektering og visualisering
11935 Baggrund for architectural engineering 2
11937 Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign 1
11941 Konstruktionsudformning og beregning, beton
11945 Bæredygtigt bygningsdesign
11946 Materialelære, materialefysik
11947 Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign 2
11952 Bygnings Informations Modellering (BIM)
11953 Baggrund for architectural engineering 1
11961 Konstruktionsdesign
11993 Arkitektur og teknologi
11996 Fagprojekt - Bygningsdesign
11B25 Branddynamik F15
12102 Miljøtekniske processer
12121 Vandforsyning
12136 Bioenergy Technologies
12138 Videregående Miljøteknisk Mikrobiologi
12203 Miljøfagprojekt
12205 Klimaændringer – effekter, imødegåelse og tilpasning
12236 Risikovurdering af kemiske stoffer for miljø og sundhed
12237 Kemikalier i miljøet
12238 Chemicals in the Environment 2 – Key Contaminants and Processes
12320 Hydrologi
12330 Forurenede grunde
12342 Usikkerhed og variabilitet i hydrologiske anvendelser
12343 Overfladevandshydrologi
12911 Introduktion til god videnskab inden for miljøteknologi
12916 Academic Writing
13126 Baneprojektering og vedligeholdelse
13134 Avancerede Transportmodeller
13150 Transportøkonomi
13235 Planlægningsteori
13250 Avanceret planlægning og optimering af kollektiv transport
13400 Simulation i transport og logistik
13420 Grøn Transportlogistik
13432 Maritim logistik
13521 Kollektiv trafikplanlægning
13523 Jernbanetrafikteknik
13542 Trafiksikkerhed
13544 Statistik og statistisk modellering af trafik
13560 Temaprojekt i trafik og transport
23102 Fødevaresikkerhed i produktionskæder
23258 Generel medicinsk mikrobiologi
23302 Fødevarekemi
23520 Design af fødevareproduktionssystemer
23921 Risikoanalyse og modellering
23932 Biologisk Kemi
23935 Projekt i Fødevarekemiske analyser
23951 Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring
23981 Toksikologi
24102 Udvikling og produktion af vacciner
25104 Introduktion til havforskning og -teknologi
25305 Marin akvakultur
25307 Fiskeriøkologi og -assessment
25309 Design af survey- og moniteringssystemer
25310 Biologisk oceanografi
25316 Recirkulationssystemer til fiskeopdræt
25318 Forvaltning af akvatiske økosystemer
25327 Kemisk Oceanografi
25328 Matematisk økologisk modellering
26000 Almen kemi
26027 Grundlæggende kemi
26124 Koordinationskemi (Uorganisk Kemi 2)
26171 Almen kemi
26173 Uorganisk kemi
26201 Fysisk kemi 1
26202 Fysisk kemi for biovidenskaberne
26231 Fysisk Kemi 3
26271 Fysisk kemi
26316 Analyse og Kromatografi
26327 Småmolekyle- og proteinkrystallografi
26400 Organisk kemi 1
26426 Introduktion til medicinalkemi
26428 Spektroskopi af organiske stoffer
26444 Organisk kemi 4
26471 Organisk kemi
27008 Biovidenskab
27022 Biokemi
27023 Eksperimentel biokemi
27034 Fermenteringsteknologi
27051 Anvendt biodiversitet
27270 Nye retninger og teknologier i molekylær medicinsk mikrobiologi
27322 Immunologi
27411 Biologisk dataanalyse og kemometri
27412 Mikrobiel kemi
27419 Systemmykologi
27611 Introduktion til bioinformatik
27615 Molekylær evolution
27617 Proteinstruktur: Modeller, analyser og beregninger
27619 Perl og Unix for bioinformatikere
27683 Helgenom analyser i mikrobiologisk diagnostik
27944 Bioteknologi og procesdesign
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion
28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer
28020 Kemisk og biokemisk procesteknik
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik
28025 Bio-procesteknik
28157 Procesdesign
28160 Matematiske modeller for kemiske systemer
28221 Teknisk Termodynamik
28270 Industriel Økologi
28322 Teknisk termodynamik
28342 Reaktionsteknik
28345 Bioindustriel reaktionsteknik
28350 Procesdesign: Principper og metoder
28352 Regulering og styring af kemiske processer
28415 Olie- og gasproduktion
28423 Faseligevægte i separationsprocesser
28451 Optimerende drift af procesanlæg
28850 Quality by Design (QbD): Integration af produkt- og procesudvikling
28852 Risikovurdering i kemisk og biokemisk industri
28855 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri
28871 Produktion af biobrændstoffer
30032 Elektroteknik
30081 Digitalteknik
30090 Digitale systemer
30120 Astrofysik
30140 Geofysik
30150 Matematiske og numeriske metoder i rum- og geofysik
30160 Signaler i kontinuert og diskret tid
30320 Rumfartsinstrumentering
30340 Radar- og radiometersystemer
30530 Geografiske informationssystemer
30785 Videnskabelig instrumentering til røntgen- og gammaastronomi
31003 Elektriske kredsløb 2
31015 Fagprojekt - Elektroteknologi
31036 Elektriske energisystemer
31037 Analog design
31236 Lydopfattelse og hørelsens signalbehandling
31237 Videregående høreforskningsemner
31240 Bygnings- og rumakustik
31260 Videregående akustik
31300 Reguleringsteknik 1
31301 Reguleringsteknik 1
31320 Robust og fejltolerant regulering
31351 Grundlæggende effektelektronik
31372 Hierarkiske og distribuerede automatiseringssystemer
31373 Automation, komponenter og systemer.
31375 Playware teknologi
31388 Avancerede Autonome Robotter
31405 Trådløs kommunikation
31420 Mikrobølgeteknik
31428 Videregående elektromagnetisme
31521 Grundlæggende emner i biomekanik og biotransport
31547 Magnetisk resonans i medicinsk billeddannelse
31566 Personlige bærbare sundhedsteknologier
31605 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid
31610 Anvendt signalbehandling
31742 Drift af elsystemet
31756 Højeffektelektronik
31761 Vedvarende energi i el-markederne
31770 Højspændingsteknik
31778 Emerging Energy Technologies
33236 LabChip-1: Bio/kemiske mikrosystemer på chips
33250 Halvlederkomponenters teknologi
33253 Mikro-1: Faststofelektronik og mikroteknologi F15
33281 Biomaterialer
33323 Nano-1: Introduktion til nanoteknologi
33334 Molekylær diagnostik
33621 Nano 3 - Emner indenfor grafen og andre to-dimensionale materialer
33902 Drug delivery
34020 Optik og Fotonik
34031 Anvendt matematik for fysikere
34041 Bølgelederoptik
34051 Nanofotonik
34053 Numeriske metoder i fotonik
34129 Experimentelt kursus i optisk kommunikation
34150 Optiske kommunikationssystemer
34229 Fagprojekt - Bachelor i IT og Kommunikationsteknologi
34240 Datakompression og billedkommunikation
34241 Digital videoteknologi
34310 Introduktion til netværk og digital kommunikation E14
34341 Datakommunikationsprincipper
34342 Teletrafikteori
34343 Mobile backhaul net
34351 Access- og hjemmenet
34353 Optiske netværk
34354 Netværksmodellering og simulering
34355 Routing i datanet
34357 Telekommunikation Tjenester
34359 Software-defineret netværk
34430 Introduktion til biofotonik
41020 Produktanalyse og redesign
41030 Design af Mekatronik
41045 Termodynamisk modellering
41072 Betjeningsdesign
41078 Industriel design 2
41083 Teknologiske platforme og arkitekturer
41106 Marin vandbygning 1
41126 Sedimenttransport i vandløb og langs kyster
41202 Grundlæggende skibs- og offshoreteknik 1
41203 Bygningsmekanik F15
41214 Konstruktioners dynamik: Teori og analyse
41225 Ikke-lineær Bølgedynamik
41235 Bygningsmekanik 2
41271 Skibsprojektering
41312 Fluid Mekanik
41323 Videregående fluid mekanik
41342 Økobil F15
41346 Forbrændingsmotorer - Eksperimentelle metoder og databehandling
41401 Energiteknik
41416 Energisystemer - Analyse, design og optimering
41421 Videregående Kraftværksteknik
41422 Videregående energiteknik
41501 Styrkelære 1
41513 Maskinelementer
41514 Maskindynamik
41527 Plasticitet og krybning
41532 Mekanik
41533 Dimensionering og styrke 1
41535 Dynamik
41540 Maskinkonstruktion
41562 Fluid Power - Oliehydraulik
41603 Konstruktion og problemløsning
41617 Videregående CAD
41632 Robust Design af Produkter og mekanismer
41633 Innovation og Produktudvikling
41642 Automatisering
41650 Materialelære
41655 Avanceret overfladeteknologi
41656 Materialer i avancerede anvendelser of produkter
41658 Metoder for eksperimentel materialekarakterisering
41659 Materialelære for Produktion og Konstruktion
41665 Fysisk metallurgi: deformation og rekrystallisation
41681 Materialelære
41682 Korrosion og materialevalg
41683 Materialelære
41691 Ph.D. kursus om anvendelse af røntgendiffraktion i materialeforskning
41704 Procesteknik
41713 Produktionsteknologi og Produktionsstyring Jan 15
41731 Geometrisk metrologi og maskintest
41732 Procesteknisk Tribologi – Modellering og Testning
41737 Plastdesign
41781 Produktionsteknologi, teori
41784 Procesteknik
41801 Fagprojekt
41812 FEM-light (anvendt finite element modellering)
41813 FEM-baseret vibrationsanalyse og akustisk kobling
41860 Design af energianlæg
42021 Teknologianalyse
42042 Brugerinvolverende systemdesign
42062 Arenaer og koncepter
42084 Engineering Systems Ergonomics
42090 Helhedsdesign af engineering systems
42091 Produkter og forbrug i hverdagen
42101 Introduktion til operationsanalyse
42105 Finansielle produkter
42106 Finansiel risikostyring
42136 Optimering af store problemer med dekomposition
42137 Optimering ved hjælp af metaheuristikker
42273 Byplanlægning og bæredygtig byudvikling
42342 Bæredygtig produktion
42371 Design af lean produktions- og servicesystemer
42378 Evaluering af miljø-og sundhedseffekter af produkter og systemer
42415 Teknisk økonomi
42430 Projektledelse
42430 Projektledelse F12
42435 Virksomhedsstart
42459 Planning and Scheduling in Manufacturing and Services
42490 Teknologi, økonomi, ledelse og organisation
42543 Forandringsledelse i engineering systemer
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori
42871 Planlægning og styring af byggeprojekter
42958 Produktionsstyring 2
46000 Introduktion til vindenergi
46010 Vindmøllebil
46110 Grundlæggende Aerodynamik
46230 Balancering af elsystemer med storskala vindkraft
46310 Aeroelasticitet for vindmøller
46411 Design af store komposit konstruktioner
46910 Avanceret finite element simulering ved brug af Abaqus
47301 Brintenergi og brændselsceller
47303 Anvendt uorganisk kemi
47317 Exergianalyse
47319 Funktionelle materialer
62000 Erhvervsøkonomi
62001 Entrepreneurship
62007 Bæredygtig produktudvikling
62008 Produktudvikling 2 - Produktudviklingens faser og forløb
62013 Interaktive webløsninger
62014 Grønt Entreprenørskab
62022 Dataanalyse
62042 Indlejrede teknologier
62043 Innovations- og videnledelse
62045 Produktudvikling 4 - anvendt produktudvikling
62046 Projekt 4 (Proces & Innovation) F15
62079 Grundlæggende Operations Management
62081 Materialelære
62087 Mekanik, statik, termodynamik og elektroteknik
62088 Produktionsforståelse (projekt 1)
62092 Grundlæggende statistik og lineær algebra
62093 Produktionsteknologi
62094 Driftsøkonomi og investering
62099 Projekt 2 (produktionsprocesser)
62100 Automation i Produktionen
62101 Operations Management og LEAN
62102 Statistik og kvalitetskontrol
62103 Regnskabsanalyse og økonomistyring
62109 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3)
62110 Virksomhedssystemer
62112 Statistics and Quality Control
62113 Organisation and Quality Management
62114 Company Systems
62115 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4)
62117 Projekt 4 (Produktionsforbedring)
62130 Erhvervsjura
62131 Marketing
62132 Project Management
62133 Supply Chain Management
62134 Strategisk Analyse og udvikling
62135 Quality Management
62136 Makroøkonomi og globalisering
62138 Produktivitetsoptimering
62139 Videregående økonomistyring
62140 Organisation og kvalitetsstyringssystemer
62151 Matematik Basis-b
62154 Matematik Basis-c
62160 Engelsk 1 - US Civics and Academic Writing 1
62161 Erhvervsøkonomi
62162 Naturvidenskab Basis
62170 Engelsk 2 - US Civics and Academic Writing 2
62171 Afsætningsøkonomi
62172 Fransk - Kultur og samfund 1
62173 Matematik og naturvidenskab 2
62175 Spansk - Kultur og samfund 1
62176 Tysk - Kultur og samfund 1
62180 Engelsk 3 - UK Civics and Academic Writing 3
62182 Fransk - Kultur og samfund 2
62182 Fransk - Kultur og samfund 2 E14
62183 Materialevalg, styrkelære og maskinelementer
62185 Spansk- Kultur og samfund 2
62186 Tysk - Kultur og samfund 2
62187 Projekt 3 - Integreret produktudvikling, teoridel
62190 Engelsk 4 - Challenges of Global Business and Geopolitical Economics
62192 Fransk - Marketing
62193 International markedsføring af netværksbaserede IT-systemer
62194 Programmering
62195 Spansk - Marketing
62196 Tysk - Marketing
62197 International Markedsføring, International Økonomi, Computer Netværk
62240 Engelsk 5 - Proficient Business Communication
62242 Fransk - Eksportteknologi
62244 Innovation af forretningskoncepter - teori
62246 Tysk - i en international kontekst
62247 Spansk - i en international kontekst
62315 Bæredygtigt boligbyggeri og omgivelserne
62316 Naturvidenskab 1
62325 Den moderne kommune: infrastruktur og bygningsrenovering
62331 Erhvervsbyggeri
62332 Fundering og Anlægsteknik
62333 Projekt Større Byggeri
62341 Infrastruktur 2
62342 Ledelse og Styring
62343 Projekt Infrastruktur
62364 Integreret konstruktionsdesign
62370 Bæredygtig udvikling og design, Sustainable DTU
62372 Integreret Energidesign og Ventilation
62374 Etagebyggeri
62376 Procesplanlægning og Ledelse i Udførelsesfasen
62380 Diplomingeniørprojekt A
62382 Veje i Udviklingslande
62384 Brobygning og betonkonstruktioner
62386 Jord, grundvand, vandforsyning
62392 Integreret Energidesign og Ventilation
62394 Brobygning og betonkontruktioner
62396 Jord, grundvand og vandforsyning
62397 Procesplanlægning og Ledelse i Udførelsesfasen
62450 Informations Teknologi 2
62452 Medicoteknik 2
62460 Kredsløbsteori og analog elektronik
62461 Elektrofysik 3
62462 Projekt 3 i kredsløbsteori og analog elektronik
62470 Computer Science
62471 Distribuerede Systemer
62472 Computer Networks and the Internet
62473 Project Course in Distributed Systems
62490 Digital signalbehandling og matematik 4
62491 Interdisciplinary Project 4
62492 Reguleringsteknik 4
62500 Lineær algebra og data mining
62502 Operativ Systemer og Embedded Linux
62503 Parallel Programming 4
62504 Tværfagligt project 4
62512 Telemedicin 1
62513 CDIO projekt
62514 Objektorienteret programmering
62515 Digitale systemer
62516 Indledende medicinsk signalbehandling.
62518 Anvendt medicinsk statistik
62522 Mobilapplikationsudvikling - Android
62526 Artificial Intelligence in Computer Games
62529 Grundlæggende højhastighedselektronik
62531 Digital kodning og fejlkorrektion
62532 Digital kommunikation and modulation
62533 Electronisk støj og analog modellering
62536 Lineær Algebra og Adaptive Filtre
62537 Linux Networking and Security
62539 Computer Netværk
62541 Network Security
62549 Advanced Object Oriented Programming using C# and .NET
62560 Standarder, sikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet
62561 Design for Manufacturing (DFM)
62562 Bæredygtig elektronik og IT
62563 Videregående mobilapplikationsudvikling
62564 Projektledelse i sundhedsvæsenet
62567 Mobilapplikationsudvikling - Android
62570 Intelligente biler og mobile applikationer
62600 Produkter og Innovation
62603 Termodynamik med projekt
62612 Reguleringsteknik
62618 Økonomi for ingeniører
62626 Computer Aided Design CAD2
62629 Varmetransmission
62631 Electronics Design
62643 Svingningslære
62645 Modellering og Programmering
62647 Plastics Design
62657 Felter og strømninger
62662 Industrial Design
62663 Produkt Design
62667 Matematik 3
62673 Mekanisk design 2
62677 Mekanik 3
62682 Project 4
62689 Thermodynamisk Modellering
62691 Project Management
62692 Advanced Manufacturing
62700 Beskyttelse elektriske anlæg
62702 Elektrofysik og 3 faset AC-kredsløbsteori
62704 Elektriske maskiner
62708 Højspænding
62709 Kortslutninger i elektriske anlæg
62710 Ledningskonstanter og effektflow
62714 Anvendt reguleringsteknik 1
62715 Kredsløbsteori 2
62718 P4 -Regulering af energiomsættende systemer
62732 Analog elektronik
62734 Datateknik og programmering
62736 Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi
62745 Elektrofysik og materialer
62751 Digital elektronik + PLC
62817 Effektelektronik
62836 Mekatronik 1
62837 Mekatronik 2
62849 Projekt P6
62851 Anvendt reguleringsteknik 2
62854 Termodynamik 3
62855 Termodynamik 4
62901 Computerbaserede beregningsværktøjer
62B01 Finansiel ledelse F15
62T04 Webteknologier F15
62T21 Avanceret database F15
62T27 Avanceret Internetteknologi F15
88318 Læreanstalternes fælles kommunikationskursus, LFK E09