Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01036 Matematiske metoder i konstruktionsmekanik
01257 Videregående modellering - anvendt matematik
01330 Matematik 3: Introduktion til Videregående Matematik
02121 Introduktion til softwareteknologi E14
02165 Udvikling af softwareprodukter
02257 Anvendt Funktionsprogrammering
02266 User Experience Engineering
02312 Indledende programmering E14
02321 Hardware/software programmering E14
02431 Risikomanagement
02441 Anvendt statistik og statistisk programmel
02525 Introduktion til Matematik og Teknologi E14
02614 High-Performance Computing
02623 Finite Element Metoden for partielle differentialligninger
02625 Computational Science in Imaging
02633 Indledende programmering med Matlab
02832 IT-støttet kommunikation og distribueret samarbejde
02913 Avancerede Analyse Teknikker
10347 Introduktion til biofysik E14
10401 Fusionsenergi og fusionsplasmafysik
10467 Metoder og instrumenter til fysiske målinger
11010 Byggeteknik
11080 Videregående bygningsprojektering E14
11331 Eksperimentel strukturel mekanik
11365 Glas og Glaskonstruktioner
11442 Grundlæggende boringsteknologi
11463 Almindelige konstruktioner i jord
11932 Byens rum, den store konstruktion E14
11954 Boligbyggeri og bygningsdesign E14
11990 Ingeniørarbejde - fra dele til et hele E14
12132 LCA modellering af affaldssystemer
12203 Miljøfagprojekt
12210 Miljøteknik i U-lande
12240 Miljømanagement og etik
12500 Naturlige energiressourcer
13410 Programmering og transportoptimering
23102 Fødevaresikkerhed i produktionskæder
23522 Reologi af fødevarer og biologiskematerialer
23551 Prædiktiv Fødevaremikrobiologi
23561 Avancerede metoder til kvalitetsanalyse af levnedsmidler og bio-produkter
26006 Uorganisk kemi for kemikere E14
27004 Sundhed, sygdom og teknologi E14
27007 Bioteknologi og formidling E14
27254 Eksperimentel molekylær medicinsk mikrobiologi
27432 Molekylær biologiske øvelser i eukaryoter
27625 Algoritmer i bioinformatik
27633 Bioinformatik for It og Sundhed E14
27634 Bioinformatik 2 for It og Sundhed E14
27692 Module 3: Værdiskabelse i farma- og bioteknologi
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion E14
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik E14
30080 Digital- og datateknik E14
30100 Ingeniørarbejde - geofysik og rumteknologi E14
30120 Astrofysik
30210 Databehandlingsmetoder i rum- og geofysik
31013 Ingeniørarbejde - Elektroteknologi E14
31038 Lineære systemer, digital signalbehandling og signalprocessorer E14
31070 Hands-on mikrocontroller programmering
31221 Videregående højttalermodellering
31352 Effektelektronik 1 E14
31385 Autonome robotsystemer
31418 Anvendt mikrobølgeteknik
33422 Nanolitografi
33472 Laboratoriearbejde i fysik og nanoteknologi
34220 Kodning i kommunikationssystemer
34302 Ingeniørarbejde E14
41010 Brugerorienteret design E14
41031 Industriel design 1
41084 Biomimetik og bio-inspireret design (BID)
41263 Grundlæggende skibs- og offshoreteknik 2
41343 Brændstoffer og emissioner fra transport
41391 High Performance Computing: FORTRAN, OpenMP and MPI
41409 Introduktion til køle- og varmepumpeteknik, teori og praksis
41416 Energisystemer - Analyse, design og optimering
41431 Maskinteknisk termodynamik E14
41541 Fra idé til produkt - produktudvikling E14
41667 Projektkursus i materialeteknologi
41713 Produktionsteknologi og Produktionsstyring
41743 Workshop om mikro produkt design, udvikling og produktion
41811 Eksperimentel faststofmekanik
41822 Eksperimentel fluid mekanik
42112 Matematisk programmering med modellerings software
42116 Implementering af OR løsningsmetoder
42172 Risiko og beslutningstagning
42255 Arbejdsmiljø i byggeprocessen
42286 Planlægning og ledelse af byggeri
42348 Bæredygtig udvikling af nye teknologier
42375 Avanceret livscyklusvurdering, systemmodellering og hybridanalyse
42430 Projektledelse F12
42452 Complexity Management
42799 Patentkursus
46200 Planlægning og udvikling af vindmølleparker
47309 Materialer til produktion og lagring af brint
62012 PI-projekt 1
62034 Web programmering E14
62036 Projekt 3 - Produktudvikling fra ide til koncept (Proces & Innovation) E14
62088 Produktionsforståelse (projekt 1) E14
62099 Projekt 2 (produktionsprocesser) E14
62109 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3) E14
62115 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) E14
62116 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3) E14
62154 Matematik Basis-c E14
62163 Matematik og naturvidenskab 1
62172 Fransk - Kultur og samfund 1 E14
62175 Spansk - Kultur og samfund 1 E14
62176 Tysk - Kultur og samfund 1 E14
62188 Projekt 3 - Integreret produktudvikling, projektdel
62243 Innovation af forretningskoncepter - projekt
62315 Bæredygtigt boligbyggeri og omgivelserne
62315 Bæredygtigt boligbyggeri og omgivelserne E14
62321 Infrastruktur 1 E14
62333 Projekt Større Byggeri E14
62343 Projekt Infrastruktur E14
62380 Diplomingeniørprojekt A E14
62390 Diplomingeniørprojekt B E14
62470 Computer Science E14
62480 Informations Teknologi 3 E14
62484 Semesterprojekt 3. semester
62502 Operativ Systemer og Embedded Linux E14
62503 Parallel Programming 4 E14
62522 Mobilapplikationsudvikling - Android E14
62541 Network Security E14
62600 Produkter og Innovation E14
62630 Individuelt Projekt in Mekanisk Engineering E14
62663 Produkt Design E14
62680 Project 2 E14
62681 Projekt 3 E14
62682 Project 4 E14
62731 Finite element simulering indenfor elektronik
62733 Projektarbejde i elektroteknik